POZITIA UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI FATA DE MODIFICARILE REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI DE MEDIERE

Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari din Romania intrunit in sedinta ordinara la data de 24.05.2011, in urma analizarii situatiei cretate de catre membrii actualului Consiliu de mediere intelege sa adopte o pozitie publica ferma, fata de intentia acestora de a crea un control asupra activitatii  asociatiilor infiintate de mediatori, intentie exprimata prin modificarile propuse la Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Mediere.

Uniunea Mediatorilor Bancari isi exprima public dezacordul fata de tendinta membrilor actuali ai Consiliului de Mediere de centralizare si control excesiv asupra exercitarii profesiei de mediator, profesie liberala prin excelenta.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania solicita in mod public membrilor Consiliului de mediere sa respecte intocmai atributiilor legale ce le revin in cadrul Consiliului de Mediere si separarea acestora de formele de organizare asociative voluntare ale mediatorilor.

Uniunea Mediatorilor Bancari considera inadecvata si in afara cadrului legal dorinta membrilor Consiliului de Mediere de a subordona asociatiile mediatorilor si vointa acestora.

Consiliul de Mediere este organismul de administrare si organizare a profesiei de mediator, infiintat in baza legii nr. 192/2006, fara atributii in organizarea asociatiilor infiintate de catre mediatori in baza legii nr. 26/2000.

Conform art. 20 din L – 192/2006 cu privire la mediere, cu modificarile ulterioare, Consiliul de mediere are decat urmatoarele atributiuni, de la care membrii ce il compun nu poat sa deroge:

a) sa promoveze activitatea de mediere si reprezinta interesele mediatorilor autorizati in scopul asigurarii calitatii serviciilor din domeniul medierii;
b) sa elaboreze standardele de formare in domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internationale in materie;
c) sa autorizeze programele de formare profesionala initiala si continua, precum si pe cele de specializare a mediatorilor;
d) sa intocmeasca si actualizeze lista furnizorilor de formare profesionala care au obtinut autorizarea;
e) sa autorizeze mediatorii, in conditiile prevazute lege si de procedura stabilita prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere;
e^1) sa coopereze, prin intermediul Sistemului de informare in cadrul pietei interne, cu autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, in vederea asigurarii controlului mediatorilor si a serviciilor pe care acestia le presteaza, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009;
f) sa intocmesca si actualizeze tabloul mediatorilor autorizati;
g) sa tina evidenta birourilor mediatorilor autorizati;
h) sa supravegheze respectarea standardelor de formare in domeniul medierii;
i) sa elibereze documentele care atesta calificarea profesionala a mediatorilor;
j) sa adopte Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, precum si normele de raspundere disciplinara a acestora;
k) sa ia masuri pentru respectarea prevederilor continute de Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati si aplica normele privind raspunderea disciplinara a acestora;
l) sa faca propuneri pentru completarea sau, dupa caz, corelarea legislatiei privind medierea;
m) sa adopte regulamentul privind organizarea si functionarea sa;
m^1) sa organizeze alegerea urmatorului consiliu de mediere, in conditiile prevazute de lege;
n)  sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege, fara depasirea cadrului legal,

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania considera implicarea actualilor membrii ai Consiliului de Mediere in activitatea asociatiilor o interventie agresiva neconstitutionala asupra vointei membrilor prin ingradirea scopului pentru care au fost infiintate asociatiile, avand in vedere si faptul ca cele doua institutii sunt create in baza a doua legi distincte, respectiv legea de organizare a profesiei de mediator si legea privind infiintarea de asociatii si fundatii in baza vointei persoanelor, membri ai asociatiilor.

Uniunea Mediatorilor Bancari considera ca orice modificare a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Mediere trebuie sa priveasca doar organizarea acestuia ca institutie, fara ingradirea dreptului la asociere al mediatorilor.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania considera ca, prin activitatea lor, membrii Consiliul de Mediere deviaza de la rolul lor statuat prin lege si anume promovarea profesiei si protejarea intereselor mediatorilor autorizati, identificand si ridicand intentionat  pseudo-bariere in vederea distragerii atentiei mediatorilor de la problemele reale actuale ale profesiei.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania, considera ca actualii membrii ai Consiliului de mediere au incalcat flagrant prevederile art III din L 370/2009 de modificare a L 192/2006, text de lege ce ii obliga imperativ sa organizeze alegeri pana in data de 06.01.2010, iar actele, hotararile si deciziile adoptate de catre acestia dupa data de 06.01.2010 le considera ,,nule”.

Orice elaborare a unei hotarari sau decizii trebuie luata in cadrul unei Adunari Generale a Mediatorilor pentru a avea efecte legale.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania considera necesar elaborarea Statutului profesiei de mediator care sa consolideze existenta corpului profesional al mediatorilor, format din totalitatea mediatorilor din Romania, asa cum se reglementeaza si in legea nr. 192/2006.

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania a fost fondata in anul 2009, avand drept scop promovarea si practica medierii in domeniul financiar – bancar, precum si promovarea, sustinerea, organizarea si exercitarea profesiei de mediator.

CD al UMB

Uniunea Mediatorilor Bancari
Bucuresti, B-dul Chisinau Nr.8,Sectorul 2
Tel/Fax: 0216281218
Mobil: 0724748049
office@mediatorbancar.ro
http://www.mediatorbancar.ro