POSDRU106/5.1/G/76695 – Anunt Parteneriat

 

Investeşte în oameni!

Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 – „Promovarea masurilor active de acupare”

Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”

Titlul proiectului: „Dezvoltarea angajabilitatii si a perspectivelor pentru persoanele disponibilizate in industria energetica”

Număr de identificare al contractului: POSDRU106/5.1/G/76695

 

Asociatia BUCHAREST BUSINESS SCHOOL, beneficiar in cadrul  proiectului “Dezvoltarea angajabilitatii si a perspectivelor pentru persoanele disponibilizate in industria energetica”, finantat prin POSDRU Axa 5 „Promovarea masurilor active de acupare”, DMI 5.1.„Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” isi anunta intentia de a identifica un partener,  in vederea  continuarii implementarii proiectului mai sus mentionat.

 

Principalele activitatii ale proiectului sunt:

Activitate 1 – Managementul proiectului ;

Activitate 2 – Publicitate, informare si comunicare;

Activitate 3 – Analiza pentru corelarea ofertei cu cererea de munca;

Activitate 4 – Operarea Biroului de Consiliere si Mediere (BCM), medierea si dezvoltarea unitatilor de competenta cheie;

Activitate 5 – Operarea incubatorului de afaceri si activitati independente (INCUB) -Consultanta si asistenta pentru inceperea noilor afaceri sau a activitatilor independente;

Activitate 6 – Formare profesionala continua- (FPDI);

 

In cadrul acestora noul partener  va fi responsabil de realizarea urmatoarelor sub-activitati

Activitate 2 – Publicitate, informare si comunicare

2.2. Organizarea a trei intalniri in cadrul Grupului de Lucru pentru Masurile Active de Ocupare in Industrie (GL- MAOI). Aceasta activitate reprezinta componenta de comunicare cu factorii relevanti pentru succesul medierii si pentru cresterea gradului de transferabilitate (Patronate, Sindicate, alte ONG-uri, minim cate 2 reprezentanti ai acestor categori);

Activitate 4 – Operarea Biroului de Consiliere si Mediere (BCM), medierea si dezvoltarea unitatilor de competenta cheie;

4.1. Elaborarea aplicatiilor de participare la proiect;

4.2. Contactarea persoanelor disponibilizate si organizarea a sase seminarii de prezentare;

4.3. Evaluarea aplicatiilor si selectia a 200 de membri ai grupului tinta;

4.4. Intervievarea participantilor selectati in vederea stabilirii planurilor individuale de formare;

4.5 Furnizare de informare si consiliere profesionala pe durata implementarii proiectului pentru cei 200 de participanti prin functionarea BCM. Participantii vor avea acces deschis la birou. Stabilirea traseului profesional si a planului de formare pentru participanti se vor programa intalniri individuale cu expertii;

Si se va implica alaturi de ceilalti parteneri in derularea urmatoarelor subactivitati:

1.1. Elaborarea documentelor de management si stabilirea echipei ;

1.2.Derularea procedurilor de achizitii in conformitate cu specificatiile ghidului si oug 34/2006;

1.3.Monitorizarea activitatilor (inclusiv a celor subcontractate) si elaborarea rapoartelor de implementare

1.5. Elaborare seturi de proceduri pentru entitatile cheie ale proiectului: Biroul de Consiliere si Mediere (BCM); Incubatorul de afaceri si activitati independente (INCUB); Centrul de FP pentru Disponibilizatii din Industrie (FPDI);

3.4. Colectarea informatiilor relevante privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare;

3.5. Concluzii relevante pentru grupul tinta privind caracteristicile cererii de munca;

3.2. Selectarea si intervievarea a cel putin 20 operatori economici (Intreprinderi Mijlocii si Mari);

 

 

Noul partener trebuie sa indeplineasca cerintele de eligibilitate in conformitate cu ghidul specific apelului 106 si cu cerintele instructiunii 31 a AM POSDRU .

INSTRUCTIUNEA 31:     http://www.fseromania.ro/images/downdocs/instructiunea_31.pdf

Ghid apel 106 :       http://www.fseromania.ro/images/downdocs/gs_cs_106.pdf

 

 

Conform conditiilor specifice, Partenerul va fi obligat să facă dovada unei capacităti operationale si financiare corespunzătoare Partenerii trebuie să fie organizaţii legal constituite în ţara de origine. Partenerii trebuie să fie organizaţii similare categoriilor de beneficiari eligibili pentru această cerere de propuneri de proiecte şi să desfăşoare activităţi relevante pentru domeniul proiectului.

 

 

Solicitarile de informatii suplimentare / intentii de parteneriat sunt asteptate pe email pana la data de  01.septembrie 2011.  In vederea transmiterii cererilor de interes, va rugam sa utilizati formatul specific descrierii partnerilor, asa cum este el descris in versiunea actuala a sistemului ActionWeb.

 

Informatii relevante puteti accesa pe websitul AM POSDRU : http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

 

Informatii suplimentare puteti obtine de la Managerul de Proiect dl Calin PANDELE – tel: +4021 322 30 52; email: calin.europe@gmail.com.

 

Calin Alexandru PANDELE

Manager de Proiect

 

Data: 28/08/2011