Peste 500 de milioane de euro la bugetul de stat – Garda Financiară îşi prezintă bilanţul pe 2009

Garda Financiara raporteaza la sfarsitul anului 2009 o contributie de peste 2.240 de milioane de lei (peste 530 de milioane de euro) catre bugetul de stat, bani provenind din recuperarea arieraratelor raportate de operatorii economici privind obligatiile neachitate la termenele legale. Ca urmare a controalelor efectuate au fost identificate fapte de evaziune fiscala prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 2.250 milioane de lei, fiind inaintate organelor de urmarire penala un numar de 5.070 sesizari, pentru continuarea cercetarilor.

Activitatea a 4.891 de operatori economici a fost suspendata din motive de nedotare sau neutilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, iar in alte 794 de cazuri pentru incalcarea legislatiei cu privire la producerea si comercializarea produselor accizabile. Cu aceasta ocazie a fost confiscata cantitatea de 307.058 litri alcool si bauturi alcoolice precum si peste 13 milioane de tigarete.

“Ne dorim ca actiunile noastre sa conduca la prevenirea si descurajarea evaziunii fiscale. Astfel, prezenta constanta a comisarilor in zonele comerciale a determinat cresterea gradului de utilizare a aparatelor de marcat. Apreciem ca prin mediatizarea descoperirii unor instalatii clandestine de producere a alcoolului, precum si a altor fapte de evaziune fiscala constatate de comisarii Garzii Financiare conduc la descurajarea savarsirii actelor ilegale si in consecinta la reducerea evaziunii fiscale, declara dl. Sorin Florea, Comisar General al Garzii Financiare”.

La sfarsitul anului 2009 Garda Financiara raporteaza urmatoarele date:
– o crestere cu 15% a numarului sesizarilor penale, de la 4.392 in 2008, la 5.070 in 2009
– o crestere cu 3% a valorii totale a prejudiciilor, de la 2.195.178 mii lei in 2008, la 2.250.935 mii lei in 2009
– valoarea totala a confiscarilor a crescut cu 2% de la 131.418 mii lei in 2008 la 134.591 mii lei in 2009
– au fost aplicate 121.681 amenzi contraventionale (in crestere cu 4% fata de anul 2008) valoarea amenzilor aplicate scazand cu 5%, de la 251.085 mii lei in 2008, la 239.452 mii lei in 2009

“Dupa cum se poate observa, ne-am situat la un nivel al valorii amenzilor aplicate cu 5 procente sub cel din 2008, desi numarul amenzilor aplicate a fost mai mare decat in anul precedent. Activitatea Garzii Financiare se doreste a fi una de eradicare a fenomenului infractional si de prevenire a lui, nu de stopare sau incetinire a cresterii economice. Am identificat in momentul de criza economica pe care il traversam contextul propice cresterii fenomenului evaziunii fiscale si de aceea ne-am intensificat eforturile in aceasta directie, dar am decis sa scadem valoarea amenzilor aplicate pentru a nu sufoca activitatea societatilor comerciale”, declara dl. Sorin Florea, Comisar General al Garzii Financiare.

In 2009 Garda Financiara a actionat pentru monitorizarea principalelor zone de manifestare a evaziunii fiscale, in special a combaterii fraudei privind TVA, sursa importanta de alimentare a bugetului comunitar. Printre activitatile ce au intrat in sarcina Garzii Financiare s-au numarat monitorizarea si interventia operativa in domeniile cu grad ridicat de risc la evaziunea fiscala, cum este domeniul produselor accizabile (alcool si bauturi alcoolice, uleiuri minerale, tutun si tigarete).
In 2009 Garda Financiara a efectuat controale si la solicitarea altor institutii, in principal Parchet, Politie, ONPCSB si si-a intensificat colaborarea atat cu structurile ANAF, cat si cu alte institutii.
Au fost realizate, de asemenea, actiuni specifice activitatilor sezoniere in domeniul turismului, productiei agricole, exploatarilor forestiere si in constructii, actiuni cu caracter interinstitutional, in colaborare cu Politia, inspectori din cadrul MAPDR, Agentia Nationala a Resurselor Minerale si Garda Nationala de Mediu, efectuate in baza unor planuri comune de actiune.

“In 2009 activitatea comisarilor Garzii Financiare a fost una deosebit de eficienta si a condus la depistarea si anihilarea unor mari retele, indeosebi in zona tranzactiilor intracomunitare.
Totodata, printre cele mai importante actiuni amintim “Vatra”, “Gaterul”, “Balastiera”, “Litoral 2009”, derulate in colaborare cu alte autoritati de control, actiuni care au vizat domeniile cele mai expuse evaziunii fiscale (exploatarea masei lemnoase, comettul cu cereale si produse de morarit etc). In continuare ne concentram toate eforturile in actiuni care sa conduca la prevenirea si combatera eradicarea evaziunii fiscale” a mai declarat dl. Sorin Florea.

Date de bilant ale activitatii Garzii Financiare 2008-2009

Indicatori 2008 2009 %
Numar operatori economici verificati 176.201 183.132 104%
Numar acte de control intocmite 168.713 185.559 110%
Numar controale efectuate 175.747 188.583 107%
Numar amenzi aplicate 117.379 121.681 104%
Valoare amenzi aplicate (mii lei) 251.085 239.452 95%
Numar amenzi incasate 107.026 106.816 100%
Valoarea amenzi incasate (mii lei) 156.598 137.434 88%
Valoare totala confiscari (mii lei) 131.418 134.591 102%
Valoare totala confiscari valorificate (mii lei) 11.469 13.875 121%
Numar sesizari penale 4.392 5.070 115%
Total valoare prejudicii (mii lei) 2.195.178 2.250.935 103%

Garda Financiara exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect frauda si evaziunea fiscala. Printre atributiile sale se numara combaterea fraudelor in domeniul tranzactiilor intracomunitare, deopotriva achizitii si livrari, respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea operatiunilor ilicite, verificarea modului de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor, in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatorilor economici, precum si participarea, in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala. Totodata, in scopul realizarii obiectivelor sale, Garda Financiara coopereaza cu institutiile cu atributii similare din alte state, pe baza tratatelor internationale la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate, precum si cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene.