PESTE 1500 DE MEDIATORI NU MAI POT PROFESA FIIND RADIATI ILEGAL DIN TABLOUL MEDIATORILOR

Peste 1500 de mediatori autorizati de catre Consiliul de mediere sau trezit peste noapte ca nu mai pot profesa fiind radiati din Tabloul mediatorilor

 

Firmele nu mai sunt încurajate să angajeze şomeri

Acesti mediatori au fost radiati ca urmare a unei hotarari luat cu depasirea prevederilor legii de catre cei noua mediatori care isi uzurpa calitatea de membru al Consiliului de mediere si care pot fi considerarti faptuitori ai infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanei

Ce spune legea:

Art. 12. – (1) Mediatorii autorizaÅ£i sunt înscriÅŸi în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere ÅŸi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În tabloul prevăzut la alin. (1) se menţionează următoarele date:
a) numele ÅŸi prenumele mediatorului;
b) sediul profesional;
c) pregătirea de bază a mediatorului, instiţutiile la care s-a format şi titlurile cu care le-a absolvit;
d) domeniul medierii în care acesta este specializat;
e) durata experienţei practice în activitatea de mediere;
f) limba străină în care este capabil să desfăşoare medierea;
g) calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii, precum şi, după caz, al altor organizaţii;
h) existenţa unei cauze de suspendare.
(3) Consiliul de mediere are obligaţia să actualizeze periodic şi cel puţin o dată pe an Tabloul
mediatorilor şi să îl pună la dispoziţie celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de Internet a acestuia.

Aceste date prevazute de art 12 din L 192/2006 au fost transmise de catre mediatori la Consiliul de mediere  odata cu cererea de autorizare, iar dupa autorizarea ca mediator au fost inscrise in Tabloul mediatorilor.

Modificarea continutului acestor rubrici se face decat la solicitarea scrisa a mediatorului in cazul in care acesta isi schimba sediul, telefonul etc sau orice alte date pentru care plateste o taxa reprezentand contravaloarea serviciului solicitat.

In caz contrar, Consiliul de mediere are obligatia de a mentine inscrise in tablou aceste date, cu exceptia cazului in care calitatea de mediator a incetat ca urmare a unei sanctiuni disciplinare constatata prin hotarare definitiva si irevocabila, a decesului saua intervenit condamnarea definitiva a mediatorului.

Prin aceasta actiune de natura penala, uzurpatorii din Consiliul de mediere a ingradit dreptul la munca al mediatorilor precum si dreptul de a alege si a fi ales.

Pentru a practica profesia de mediator, a alege si a fi ales, inscrierea in Tabloul mediatorilor constituie una dintre cerinte.
Asa ca, celor peste 1500 de mediatori radiati ilegal din tablou nu le ramane decat sa sesizeze parchetul pentru savarsirea de catre cei noua uzurpatori a infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanei.

Nu cred ca atunci cand stii ca ai dreptate, trebuie sa te ascunzi si de aceia am ferma convingere ca toti mediatorii care se regasesc in situatia de ,,radiat” vor depune sesizari penale impotriva acestora
Daca ai convingerea ferma ca respecti legea trebuie sa lupti sa iti afirmi drepturile.

Sa nu uitam cum s-a creat natiunea romana, de un grup de revolutionari care in 1848 au cerut sa li se recunoasca dreptul la existenta ca natiune si au luptat pentru acest deziderat.

Nu cred ca sunt persoane autorizate ca mediator care sa isi fi propus sa traiasca in subteranele lumii medierii.

Daca cineva mai are impresia ca ignorand fenomenul ciuca – popoviciu si acoliti se va obtine vreun rezultat, eu cred ca se inseala grav.

Asta pentru ca, din succesiunea in timp a actelor normative  emise de acestia rezulta fara echivoc interesul  personal pe care il au pentru a pastra puterea.

Ce au facut acestia:

Membrii ilegali ai Consiliului de mediere incepand de doua luni si ceva a bulversat comunitatea mediatorilor, expediind notificari catre acestia prin care mediatorul era somat sa transmita pana la 15 august/1 septembrie, pe langa Declaratia referitor la datele care vor fi inscrise in Tablou, si copiile certificate ale Declaratiei 070 si ale CIF-ului.

Odata cu notificarile CDM a expediat si copia Hotararii 2021/20.05.2011, precum si un document numit sui generis,, Precizari privind modul de completare a Declaratiei de inscriere in Tablou”, nesemnat dar stampilat „Secretariat Tehnic”.

CDM, la finalul Notificarii si in cuprinsul Precizarilor, informea ca nedepunerea documentelor solicitate pana la 01 septembrie atrage neincluderea in Tabloul Mediatorilor publicat in Monitorul Oficial si transmis catre autoritatile publice.

Documentele solicitate mai sus fiind documente supuse decat controlului fiscal, pentru care Consiliul de mediere nu are atributii, nu pot fi puse la dispozitia acestuia de catre mediatori.

1. Cu privire la rubrica „Experienta practica”

Din continutul Notificarii, Hotararii 2021 si Precizarilor, rezulta ca CDM considera ca rubrica prevazuta de art. 12 alin. 2 lit. e se indeplineste exclusiv in conditiile depunerii declaratiei 070 si CIF-ului, iar nedepunerea lor atrage eliminarea din Tabloul Mediatorilor Autorizati.

Conform dispozitiilor art. 12 alin. 1 din legea nr. 192/22006 modificata si completata, „Mediatorii autorizati sunt inscrisi in tabloul mediatorilor, intocmit de Consiliul de mediere si
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”; iar conform dispozitiilor art. 12 alin.2 lit e „(2) In tabloul prevazut la alin. (1), se mentioneaza urmatoarele date: e) durata experientei practice in activitatea de mediere”.

Legea nu instituie nici o distinctie intre mediatorii autorizati pornind de la criteriul experientei practice, precum nici o sanctiune pentru lipsa acestei experiente. Dimpotriva, prevede expres ca Tabloul este compus din totalitatea mediatorilor autorizati, inclusiv chiar si cei suspendati.

Conform textelor de lege mentionate, daca un mediator autorizat nu depune documentele indicate de CDM, inseamna doar ca va fi inclus in Tablou cu mentiunea ca fiind mediator autorizat „fara experienta practica”, nicicum ca va fi eliminat din cuprinsul acestuia.

2. Cu privire la rubrica „Asociatia profesionala in care este membru”:

Din continutul punctului 3 al documentului Precizari, rezulta ca este obligatorie completarea rubricii referitoare la asociatia profesionala din care face parte mediatorul autorizat, mentionandu-se ca este imperativ ca asociatia sa fie inscrisa in Registrul CDM; similar, necompletarea/nedepunerea atrage eliminarea din Tablou.

De subliniat ca NU este obligatorie apartenenta la o asociatie, asa cum se acrediteaza ideea, ci este obligatorie doar completarea rubricii respective.

Astfel, mediatorul autorizat va fi inscris in Tablou cu mentiunea „neinscris in nici o organizatie profesionala” sau „inscris in asociatia profesionala X”, iar neapartenenta la nici o asociatie profesionala nu are cum sa atraga eliminarea din Tablou a mediatorului autorizat.

Mai mult decat atat, art. 12 lit. g din legea 192/2006 modificata si completata prevede expres ca se poate mentiona la rubrica 7 din Tablou, „calitatea de membru….dupa caz, si al altor organizatii” decat asociatiile profesionale, ceea ce CDM in mod gresit interzice potrivit Precizarilor de completare a Declaratiei de inscriere in Tablou.

3. Cu privire la taxa de 400 de lei de administrare a Tabloului:

Din continutul Precizarilor, rezulta ca CDM conditioneaza inscrierea in Tabloul Mediatorilor Autorizati de achitarea taxei de 400 de lei, adaugand astfel la lege si instituind sanctiune suplimentara raportat de textele sus-citate. Dimpotriva, legea prevede expres ca actualizarea Tabloului este obligatia CDM.

De subliniat ca normele legale sus-indicate sunt imperative; in lege nu se mentioneaza posibilitatea ca CDM sa modifice/interpreteze/adauge la textele de lege sus-indicate, neexistand nici o norma de genul „in conditiile stabilite prin ROF” sau „in conditiile stabilite de CDM” sau „CDM poate stabili alte conditii”.

Impunerea prin norme CDM a unor conditii suplimentare fata de textele de lege impiedica dreptul de practica expres stabilit si prin art. 12 alin. (4) „Profesia de mediator se exercita numai de catre persoana care a dobandit calitatea de mediator autorizat, in conditiile prezentei legi.”