PENTRU CA MEMBRII ILEGALI AI CONSILIULUI DE MEDIERE MI-AU INCALCAT DREPTUL DE A ALEGE SI A FI ALES PANA LA 06.01.2009 II VOI DEFERI PARCHETULUI SI VOI SOLICITA INSTANTEI SA CONSTATE PRIN HOTARARE INCETAREA CALITATI DE MEMBRU IN CDM CU ACEASTA DATA

tatut.jpg

Membrii Consiliului de mediere risca sa fie condamnati pentru abuz in serviciu contra intereselor persoanei si neglijenta in serviciu, si de ce nu pentru constituirea unui grup organizat in vederea savarsiri de infractiuni.

M-am hotarat. Ca replica a incalcarii dreptului de cei noua membrii auto-proclamati ai Consiliului de mediere, de a lege si a fi ales,conferit de art III din Legea nr. 370/2009 de modificare si completare a Legii nr.192/2006 cu privire la mediere(Art. III. — In termen de o luna de la intrarea in vigoare a prezentei legi vor avea loc alegeri pentru Consiliul de mediere. Orice mediator autorizat care se regaseste pe Tabloul mediatorilor va putea candida, cu respectarea dispozitiilor art. 17 alin. (6) din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege),  am sa sesizez parchetul in nume propriu.

Este dreptul meu constitutional de a apela la autoritatatile statului cand consider ca mi-a fost incalcat un drept.

Nimanui nu ii este permis sa abuzeze de functia pe care o detine sa incalce un drept al altuia si sa se planga, culmea ironiei , ca i-a fost incalcat dreptul de a fi ales, drept demontat in final, de o decizie a Curtii Constitutionale.

Auto-intitulatii membrii ai Consiliului de mediere risca sa fie condamnati din cauza lipsei de pregatire juridica, de ne tragerea de maneca de catre armata de Consilieri Juridici angajata ,,non sens”cand au incalcat legea , a traficului de influienta facut de unii dinte acestia pe langa unii magistrati, ministri secretari de stat si persoane cu putere de decizie in cadrul unor institutii ale statului.

UNII DINTRE EI CRED CA  AU FACUT LA MARE DISTANTA FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE.

Notiuni teoretice de anul I de facultate, bag seama ca, nu sunt cunoscute de unii dintre greii medierii, care sunt si avocati sau fosti magistrati.

Pentru acestia din urma, dar si pentru cei lalti, le atrag atentia,  sa re-studieze sau sa studieze TEORIA GENERALA A DREPTULUI, CAPITOLUL 5: NORMA JURIDICA

Mai jos le dau posibilitatea, pe scurt, sa ia la cunostinta……………..

Relatiile sociale care se stabilesc între oameni presupun existenta unor norme de comportare în societate sub diferite aspecte: etice, morale, religioase, juridice.

Normele de drept, au anumite trasaturi definitorii sau caracteristici comune care le deosebesc de celelalte norme sociale:

Caracterul imperativ , obligatoriu al normei juridice care nu este o simpla recomandare, astfel ca respectarea sa fie garantata, la nevoie, cu ajutorul fortei de constrângere a statului.

Pentru a deveni obligatorie norma de drept se bucura de garantia statala. Ea se aplica în toate raporturile sociale din momentul intrarii sale în vigoare si pâna la iesirea din vigoare, în mod continuu , neconditionat.

Structura logico-juridica a normei juridice are o componenta trihotomica, formata din ipoteza, dispoztie si sanctiune, în continutul carora se prevad conditiile de aplicare, tipul de conduita si urmarile nerespectarii si încalcarii normei.

IPOTEZA este acea parte a normei juridice care stabileste conditiile, împrejurarile sau faptele în prezenta carora se aplica dispozitiile legale si categoriile de subiecte carora le este destinata.

Ipoteza poate fi determinata sau relativ-determinata.

Ipoteza determinata stabileste exact conditia de aplicare a dispozitiei, pe când cea relativ determinata indica împrejurarile în care se aplica dispoztia, fara sa redea continutul concret al acestor împrejurari, ci este lasat la latitudinea organului de aplicare a dreptului.

De asemenea, ipoteza poate fi simpla Рatunci c̢nd prevede o singura ̨mprejurare privind aplicarea dispoztiei, sau complexa Рc̢nd sunt prevazute mai multe ̨mprejurari, care toate ̨mpreuna sau fiecare ̨n parte pot determina aplicarea.

DISPOZITIA Р(miezul normei juridice) Рprevede conduita ce trebuie urmata ̨n ipoteza data, stabilind drepturile subiective si obligatiile corespunzatoare ale persoanelor vizate de respectiva norma.

Dispozitia poate fi:

– determinata – când stabileste categoric si fara nici o posibilitate de derogare drepturile si obligatiile celor vizati  si,

Рrelativ Рdeterminata, c̢nd norma prevede mai multe variante posibile de conduita, urm̢nd ca subiectul sa-si aleaga una dintre ele.

SANCTIUNEA indica urmarile nerespectarii dispoztiei normei juridice, adica masurile ce se pot lua împotriva celor care au încalcat dispoztia si care se aduc la îndeplinire prin forta de constrângere a statului.

In principiu, în România, normele juridice intra în vigoare în momentul publicarii lor în Monitorul Oficial, sau la data aducerii lor la cunostinta celor carora li se adreseaza.

Conform principiului NEMO CENSITUR IGNORARE LEGEM (Nimeni nu se poate prevala de necunoasterea legii), legile se presupun cunoscute de la data aducerii lor la cunostinta conform principiului publicitatii.

Astfel, auto-intitulatii membrii ai Consiliului de mediere au probleme cu legea, parchetul competent va fi investit cu cercetarea penala a acestora.

DESPRE CE ESTE VORBA.

Prin intrarea in vigoare a art III din Legea nr. 370/2009 de modificare a Legii nr. 192/2006 privitoare la mediere si ca urmare si a modificarii articolului 17 din Legea 192/2006 prin care membrii Consiliului de mediere au fost validati de catre Ministerul Justitiei la data de 11.noiembrie 2009, incepand cu data de 07.01.2010 acestia prin efectul legii, si-au pierdut din oficiu calitatea de membru in Consiliul de mediere devenind simpli mediatori autorizati.

Insusi, Decizia Curtii Constitutionale nr 447 din 07.04.2011 publicata in Monitorul Oficial M. Of. Partea I nr. 485 din 8 iulie 2011, statueaza ca motivele invocate de catre membrii Consiliului de mediere( cica l – ea fost incalcat dreptul de a fi ales!!!!) nu contravin principiului separatiei si echilibrului puterilor in stat si nu au caracter retroactiv, ci dispun numai pentru viitor, urmand a-si gasi aplicare de la data intrarii in vigoare a actului normativ mentionat.

Cu privire la celelalte critici de neconstitutionalitate, Curtea apreciaza ca normele de lege criticate nu restrang exercitiul dreptului de vot si nici al dreptului de a fi ales, ci reprezinta norme ce asigura cadrul legal pentru alegerea Consiliului de mediere pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2006, in conformitate cu evolutia din ultimii ani a profesiei de mediator si activitatea mediatorilor autorizati.In conceptia legiuitorului, medierea reprezinta un serviciu public care este organizat si functioneaza pe baza unei legi speciale, iar profesia de mediator poate fi exercitata de un corp profesional selectat si functionand dupa reguli stabilite de lege pentru protejarea interesului public pe care aceasta activitate il implica, iar desfasurarea activitatii de mediere se realizeaza cu respectarea unor cerinte specifice in domeniu.

Datorita celor de mai sus, numitii Anca Elisabeta Ciuca, Kibedii Katalin Barbara, Popoviciu Daniela, Fiscuci Irina, Marin Ioana, Sustac Zeno Daniel, Mugur Mitroi , Belbita Mariana si Zainia Mariana nu mai avand calitatea de membru al Consiliului de mediere.

Membrii fara portofoliu ai Consiliului de mediere incepand cu data de 07.01.2010 nu mai sunt indriduiti sa mai ia hotarari si decizii, intrucat se afla in sfera ilicitului prin neorganizarea alegerilor pana la aceasta data , cum ii obliga imperativ art III din L 370/2009 de modificare a L 192/2006 privitoare la mediere, incalcandu-mi dreptul conferit de acest articol, atat mie cat si celor lalti mediatori.

Toate hotararile si deciziile emise de catre Consiliul de mediere dupa data sus mentionata sunt lovite de nulitate absoluta, fiind emise de o persoana juridica ramasa fara capacitate de exercitiu datorata culpei persoanelor care constituiau organele de conducere ale acestuia.

Cei in cauza prin rea-credinta, diverse mijloace dolosive si frauduloase au sfidat legea in complicitate cu Centrul pentru Solutionarea Disputelor prin Mediere Cluj, ca sa nu organizeze alegeri, fabricand un proces pe rolul Curtii de Apel Bucuresti in care, in data de 20.09.2010, la zece lunii de la intrarea in vigoare a art III din Legea nr.370/2009, au ridicat exceptia de neconstitutionalitate a acestui articol, exceptie ce a fost insusita de catre CAB care a suspendat procesul  si trimis exceptia spre judecare Curtii Constitutionale, fara a lua in calcul ca mi-au incalcat un drept legal, al meu si al celor lalti mediatori.

In speta, pot fi constate doua etape de nesocotire si incalcare flagranta a legii din partea celor sus mentionati.Una cuprinsa intre data de intrare in vigoare a art III din Legea nr. 370/2009 si data de 20.09.2010 cand a fost ridicata exceptia de neconstitutionalitate in Dosarul nr.11934/2/2009, iar a doua dupa data de 07.04.2011 cand CCR a pronuntat Decizia nr.447 si pana in prezent.

Punerea in aplicare si respectarea Deciziilor CCR prin care sunt respinse exceptiile de neconstitutionalitate nu sunt conditionata de publicarea acestora in Monitorul Oficial, ca in cazul admiterilor, acestea se executa de indata.

Insa, membrii ilegali ai Consiliului de mediere au sfidat si aceasta decizie continuand sa imi incalce din nou drepturile incepand cu luna aprilie 2011 pana in prezent, precum si de aici inainte, nu stiu pentru cata vreme.

Orice ar invoca sau orice scuza ar cauta sa invoce in fata procurorului,, LEGEA E LEGE SI TREBUIE RESPECTATA DE TOTI”, inclusiv de procuror si judecator.

Este dreptul meu si voi lupta pana la capat pentru tragerea la raspundere penala a acestora.
Pentru ca, acestia continua sa nu inteleaga ca nu mai sunt membrii ai Consiliului de mediere, voi solicita instantei competente sa constate prin hotarare INCETAREA CALITATII DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE MEDIERE AL SUSNUMITILOR iar in procedura de urgenta, pe calea Ordonantei Presedintiale, voi solicita instantei  INTERZICEREA EMITERII DE HOTARARI SI DECIZII PANA LA SOLUTIONAREA FONDULUI CAUZEI.

Tudor Tatu

Mediator