Patrimoniul natural al Romaniei prezentat in cadrul proiectului :„Conştientizarea şi educarea tinerilor privind problematicile de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă”

Forumul Ecologiştilor din România este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, al cărei scop este acela de a oferi asistenţă pentru soluţionarea problemelor de mediu din România prin promovarea strategiilor de dezvoltare durabilă.

„Conştientizarea şi educarea tinerilor privind problematicile de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă” a starnit entuziasmul tinerilor din Bacau

Susţinem implicarea societăţii civile în acţiunile de informare a populaţiei, dar şi asigurarea unei atitudini participative a tinerilor, printr-o conştientizare eficientă a problemelor de mediu şi prin oferirea unor instrumente practice pentru rezolvarea sau diminuarea acestora.

În acest sens, cu sprijinul Administraţiei Fondului pentru Mediu, Forumul Ecologiştilor din România va derula în perioada iulie 2011-iulie 2012 proiectul „Conştientizarea şi educarea tinerilor privind problematicile de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă”. Proiectul se adresează la nivel primar uneia dintre cele mai dinamice categorii sociale, care dovedeşte cea mai rapidă adaptabilitate la o viaţă bazată pe principii ecologice şi dezvoltare durabilă: tinerii. Avem în vedere aici elevii şi studenţii, grupând cele două laturi complementare: cei provenind din mediul urban, dar şi cei din mediul rural.

„Conştientizarea şi educarea tinerilor privind problematicile de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă” a starnit entuziasmul tinerilor din Galati

În cadrul acestui proiect, sîmbătă, 22 octombrie 2011 s-a desfăşurat la Galaţi, la Liceul de Artă Artă Dimitrie Cuclin, situat în str. Domnească, nr. 97-99, cu începere de la ora 10.30 o conferinţă organizată de Forumul Ecologiştilor din România cu sprijinul Administraţiei Fondului pentru Mediu privind problemele specifice de mediu la nivelul Regiunii Sud-Est ce a pus accent cu precădere pe sursele locale de poluare, zona Galaţi fiind una dintre cele mai sensibile din ţară din acest punct de vedere, dar şi pe comportamente şi mentalităţi ale publicului larg care afectează mediul. Această manifestare a fost urmată de o conferinţă similară desfăşurată la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu începere de la ora 10.30 privind problemele specifice de mediu la nivelul Regiunii Nord-Est, respectiv judeţele Bacău. Iaşi, Botoşani, Suceava, Vaslui, Piatra-Neamţ.

Tinerii imbina informarea cu actiunea la Bacau : actiune de ecologizare reusita

Manifestarea s-a bucurat de prezenţa conducerii Universităţii, a numeroase cadre didactice, studenţi de la facultăţi de profil şi reprezentanţi ai agenţiei regionale de protecţia mediului Bacău. Cu această ocazie a avut loc şi prezentarea Albumului „Patrimoniul natural al României”, editat de Dl. Dr. Ing. Petru Lificiu, Preşedintele-Fondator al Forumului Ecologiştilor din România. Tot în regiunea Bacău s-a desfăşurat şi o acţiune de ecologizare la care au participat numeroşi elevi şi studenţi din regiune. Această acţiune a avut rolul de a creşte responsabilitatea acestora asupra gestionării ecologice a deşeurilor şi a necesităţii colectării selective a acestora în vederea reciclării.