ONG Mare Nostrum a demarat proiectul “Reţeaua Ariilor Protejate de la Marea Neagră”

ONG Mare Nostrum, alături de The Black Sea NGO Network din Varna, Bulgaria, ÅŸi parteneri din patru ţări de la Marea Neagră, a început implenentarea proiectului “ReÅ£eaua Ariilor Protejate de la Marea Neagră”, finanÅ£at de Uniunea Europeană prin Programul OperaÅ£ional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013. Proiectul include activităţi asociate cu gestionarea ÅŸi conservarea teritoriilor protejate, la nivel regional. Debutul său este o bună oportunitate de a aminti publicului de recenta Zi InternaÅ£ională a Mării Negre, sărbătorită pentru a cincisprezecea oară în acest an, la data de 31 octombrie, ÅŸi, de asemenea, de a aminti faptul că protejarea mediului marin ÅŸi de coastă rămâne una dintre provocările principale.
Proiectul prevede stabilirea unor trasee interpretative în rezervaţii naturale, parcuri şi alte teritorii protejate, descrierea resurselor naturale, geografice şi culturale de-a lungul rutelor, instruire şi schimb de expertiză şi bune practici la nivel naţional şi regional, precum şi activităţi de conştientizare şi implicare a comunităţilor locale. Proiectul poate deveni un punct de plecare pentru crearea unei reţele regionale de arii protejate.
Participanţii la proiect sunt 5 organizaţii neguvernamentale din bazinul Mării Negre, din Bulgaria, Ucraina, Moldova, Georgia şi România. Durata proiectului este de doi ani, iar costul total este de 396.912 EUR.
Scopul proiectului este conÅŸtientizarea, înÅ£elegerea ÅŸi responsabilizarea legate de problemele din zona de coastă, incluzând activitatea umană ÅŸi efectele ei. De asemenea, el poate ajuta persoanele din comunităţile regionale să înceapă să gândească “ecologist” sau, mai concret, să utilizeze mai bine oportunităţile pentru protejarea biodiversităţii, prin intermediul gestionării ariilor protejate.
Ideea proiectului este centrată pe introducerea activităţile de conştientizare în parcuri naturale sau arii protejate (în funcţie de condiţiile specifice fiecărei ţări), care pot contribui la gestionarea durabilă a teritoriilor protejate.

Programul OperaÅ£ional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013 (pe scurt Black Sea JOP) este unul dintre programele operaÅ£ionale europene din cadrul ENPI (European Neighbourhood & Partnership Instrument). Este implementat în perioada programului 2007-2013. DoreÅŸte să contribuie la “o mai puternică ÅŸi sustenabilă dezvoltare economică ÅŸi socială a regiunilor Mării Negre”. Cele trei obiective specifice ale programului:
• Promovarea dezvoltării economice şi sociale în zonele de frontieră;
• Colaborarea pentru abordarea provocărilor comune;
• Promovarea cooperării locale, de la om la om.
Pentru mai multe informaţii: http://www.blacksea-cbc.net/