OFICIUL NATIONAL DE MEDIERE – CU NOI ECONOMISESTI TIMP SI BANI

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor, potrivit Legii 370/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

Potrivit dispoziţiilor din Legea 192/2006 modificată prin Legea 370/2009, se poate recurge la mediere:

  • în orice litigiu de natură civilă;
  • în orice litigiu de natură comercială;
  • în litigiile de familie: neînÅ£elegerile dintre soÅ£i privind continuarea căsătoriei, exerciÅ£iul drepturilor părinteÅŸti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuÅ£ia părinÅ£ilor la

întreţinerea copiilor, precum şi orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii, respectiv în legătură cu divorţul şi cererile accesorii acestuia;

  • în litigiile având ca obiect conflictele din domeniul protecÅ£iei consumatorilor: în cazul în care consumatorul invocă existenÅ£a unui prejudiciu ca urmare a achiziÅ£ionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanÅ£iilor acordate, a existenÅ£ei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori ÅŸi agenÅ£ii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaÅ£ia naÅ£ională sau a Uniunii Europene în domeniul protecÅ£iei consumatorilor;
  • în materia conflictelor de drepturi în domeniul litigiilor de muncă;
  • în materie penală: numai în cazul infracÅ£iunilor pentru care legea prevede că răspunderea penală este înlăturată prin retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părÅ£ilor.

Pentru a veni in sprijinul cetatenilor si al institutiilor statului a fost infiintat la nivel national,, Oficiul National de Mediere”

Oficiul National de Mediere Litigii Penale, Civile si Comerciale ( ONM ) s-a constituit  cu Acordul Secretariatului General al Guvernului Romaniei nr.20 / 8817/ D.N.A./ 17.06.2010 si Avizul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti nr.86633 / 25.06.22010,sub forma unei persoane juridice romane de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, independenta, in temeiul dreptului de libera asociere prevazut de art. 9 si 37 din Constitutia Romaniei si in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile ulterioare, a Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice si art. 24 din L 192/2006 privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator, modificata si completata prin L 370/2009.

Scopul ONM, il constituie promovarea si dezvoltarea medierii ca solutie alternativa de solutionare a confictelor, apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, stiintifice si culturale ale mediatorilor autorizati din Romania, potrivit legislatiei privind medierea, statutului si directivelor europene privind activitatea de mediere.

Oficiul National de Mediere Litigii Penale, Civile si Comerciale, conform Statutului aprobat prin Hotarare judecatoreasca si a Organigramei aprobate de catre Consiliul Director, va deschide Oficii Judetene de Medierea Litigiilor Penale, Civile si Comerciale la nivelul tuturor judetelor tarii si municipiului Bucuresti, conduse de cate un Director numit de catre Consiliul Director, iar in cadrul ONM functioneaza deja, cu sediul in Bucuresti, Centrul European Pentru Medierea Litigiilor Transfrontaliere ( CEMLT ), infiintat prin Hotararea nr.3 din 24.08.2010 a C.D. care are drept scop, promovarea si medierea litigiilor transfrontaliere in materie civila si comerciala.

Conform statutului, aprobat prin Hotarare judecatoreasca, membrii ONM, sunt mediatorii autorizati de catre Consiliul de mediere, avand exclusivitatea medieri litigiilor penale , civile si comerciale, precum si controlul activitatii de mediere pe aceste trei domenii.

ONM este independent in relatia cu, Consiliul de mediere si cu institutiile statului

OMN constituie conform statutului, corpul unic al mediatorilor specializati in Drept Penal, Civil si Comercial.

Pentru a afla cand, cum si pentru ce puteti apela la serviciile membrilor Oficiului National de Mediere si al Centrului European pentru Medierea Litigiilor Transfrontaliere, in cazul unui litigiu, nu ezitati sa accesati pagina de web a oficiului.

Suntem in Romania, acum si in viitor, pentru tine!

Oficiul National de Mediere

Bucuresti – Bd-ul Chisinau nr.8 bl. M2,sc.C,parter, ap. 81 sector 2

tel / fax: (+4) 021-6281218

– mobil: (+4) 0744750036 / (+4) 0725670160 / (+4) 0745515542

– web: www.oficiulnationaldemediere.ro

– e-mail: office@oficiulnationaldemediere.ro