Ob?ine aspectul mult dorit cu balustradele din inox

Odat? cu amenajarea unei construc?ii noi sau reamenajarea vechii locuin?e, trebuie s? ne gândim ?i la elementele de design interior pentru a crea atmosfera pe care ne-o dorim.
Unul dintre elementele de design interior esen?iale este balustrad?, iar balustrad? de inox este varianta perfect? pentru stilul t?u preferat.
Nu uit? s? alegi produse de la o firm? de profesioni?ti care ?i-a câ?tigat numele datorit? proiectelor de succes ?i clien?ilor mul?umi?i ?i care î?i men?in acest nume prin profesionalismul datorat angaja?ilor no?tri cu o experien?? în domeniu de peste 10 ani. Click aici pentru a-ti alege un model de balustrada din inox!


De ce s? alegem balustrade din inox?


Atât pentru construc?ile din exterior, cât ?i pentru amenaj?rile de interior, balustradele din inox au devenit cele mai c?utate.
În cazul balustradelor de metal este u?or s? creezi detalii complicate, ?i designuri unice, pentru c? metalul este un material flexibil ?i u?or de prelucrat. Aceste tr?s?turi îl fac ideal pentru balustrade exterioare cu model detaliat.
În cazul balustradelor din inox, nu apar problemele precum în cazul celor de lemn: putrezirea, a?chierea, cr?parea.
Datorit? greut??ii reduse, aceste balustrade pot fi instalate în zone diferite ale casei dumneavoastr? cu u?urin??.
În func?ie de bugetul de care dispune?i ?i de preferin?ele personale, pute?i decide ?i dac? vre?i balustrade plate sau turnate.
Balustradele exterioare, dar ?i cele interioare, din inox sunt extrem de durabile ?i rezist? bine la schimb?ri de temperatura sau oscila?ii meteorologice (unele ajung chiar la 30 de ani f?r? s? necesite niciun fel de repara?ii). Acest lucru nu este valabil în cazul PVC-ului sau al lemnului.
Balustradele interioare se pot ?i vopsi pentru a se asorta perfect cu mobilierul ?i celelalte aspecte de design interior. Mai mult, vopseaua le cre?te ?i durabilitatea ?i rezisten?a.
În plus, sunt u?or de între?inut. Tot ce este nevoie pentru a le curat? este ?tergerea lor din când în când cu o cârp? umed? ?i s? evita?i contactul dintre inox ?i substan?ele sau materialele abrazive pentru a evita zgârierea suprafe?ei acestuia. 

În func?ie de necesitatea spa?iului ?i atmosfera pe care o vrei în locuin?a ta, po?i opta pentru balustradele ?i confec?ii din inox, în stil clasic sau modern, po?i ad?uga inser?ii de lemn ?i mâna curent? din lemn sau chiar balustrade ?i confec?ii din inox combinate cu sticl? securizat? ?i laminat?.
Modelele sunt multiple, deci te po?i orienta spre modele cu frunze din lemn mari sau mici, model clasice, fran?uze?ti sau cu sticl? laminat?. 

Balustradele din inox ?i lemn

Aceast? este combina?ia perfect? pentru a beneficia de durabilitate ?i rezisten??. ?i lemnul cât ?i inoxul sunt dou? dintre materiale carevor ar?ta impecabil ?i dup? trecerea timpului ?i dac? este între?inut? corespunz?tor, o balustrad? inox lemn î?i va p?stra aspectul impecabil pentru mul?i ani.
Lemnul este un material elegant prin sine însu?i, iar cu un finisaj corespunz?tor ?i detalii unice ve?i avea cu siguran?? un interior realizat cu gust, corespunz?tor unui stil clasic ?i elegant.
A?adar, merit? s? încerca?i balustradele din inox, fie c? este vorba de o loca?ie de birouri sau locuin?a personal?. Acestea se potrivesc oric?rui stil.