O șansă în plus pentru servicii medicale și sociale de calitate

Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă medicală şi socială în parteneriat cu Centrul Diecezan Caritas Iași şi Asociatia Four Change au implementat începând cu 1 Mai 2014 proiectul „Calificarea femeilor in meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate”. Proiectul a avut inițial o durată de 18 luni, acesta urmând a se finaliza la sfârșitul lunii octombrie, însă a fost prelungit până pe data de 15 decembrie.

Proiectul are ca și obiectiv principal consolidarea principiului accesului egal pentru toți pe piața muncii și asigurarea accesului egal la ocupare pentru 765 de persoane din regiunile Centru, Vest și Nord-Est în vederea creșterii oportunităților de angajare ale femeilor în domeniul sănătății și social.

Grupul țintă inițial definit prin intermediul acestui proiect a fost constituit din:

  • 765 de femei din mediul rural sau urban care nu deÈ›in calificarea necesară pentru a se angaja ca infirmiere în cadrul serviciilor medicale/ socio-medicale sau femei care lucrează ca infirmiere dar nu au o calificare ce urmează standardele ocupaÈ›ionale pentru meseria de infirmieră, nivel 2 calificare, COR 513 204, ceea ce constituie un dezavantaj major în ceea ce priveÈ™te siguranÈ›a locului de muncă;
  • 20 de persoane angajate a autorităţilor publice centrale ÅŸi locale;
  • 80 de persoane angajate a organizaÅ£iilor societăţii civile.

Grupul țintă a fost ulterior mărit cu 100 de femei ce au urmat cursurile de calificare în meseria de infirmieră și în octombrie cu încă 75 ce urmează a fi selectate și recrutate pentru un program de inițiere în meseria de infirmieră. Cursurile de inițiere au o durată de 120 de ore și se vor desfășura în luna noiembrie în orașele Iași, Bacău, Neamț, Suceava și Vaslui.

Pentru detalii È™i înscrieri – persoană de contact Ianău Adina Denora tel 073 010 1499, e-mail contact@caritas-iasi.ro

Proiectul „Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate” este co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie DMI 6.3 ”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, are o durata de 18 luni si un Valoarea total eligibila a proiectului : 5.881.056.90 RON, din care valoarea eligibila a finantarii nerambursabile este de 5.116.778.90 RON