„Nanotehnologia în Romania: studiu prospectiv”, identificarea resursele naţionale şi elaborarea propunerilor pentru o strategie în domeniul nanotehnologiilor.

Proiectul se desfaşoară pe parcusul a şase luni, cu începere din octombrie 2010, şi are ca principale obiective:
(a) evaluarea potenţialului de care dispune ţara noastră în domeniu;
(b) identificarea – pe cât posibil într-un proces care să implice beneficiarii acestor tehnologii – a acelor direcÅ£ii de cercetare care sunt promiţătoare pentru România;
(c) elaborarea unor recomandări pentru o strategie pe termen mediu (până în 2020).

Proiectul este finanţat in cadrul Programului Capacităţi 2010, Modulul II, Studii prospective, şi este coordonat de INCD pentru Microtehnologie (IMT-Bucureşti) împreuna cu cei mai importanti actori din domeniul nanotehnologiei, reprezentanţi ai mediului academic.

Pe data de 7 decembrie 2010, la Biblioteca Academiei Romane, Bucureşti a avut loc „Dezbaterea perspectivelor nanotehnologiei în Romania”- rezultate preliminare obţinute în faza întai a proiectului NANOPROSPECT. Informaţii suplimentare şi detalii despre desfăşurarea proiectului sunt accesibile la adresa: http://www.imt.ro/NANOPROSPECT/.

Acad. Dan Dascălu
Director general al INCD-Microtehnologie
Directorul proiectului NANOPROSPECT