MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ DIN MEDIERE(2)

MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ DIN MEDIERE(2)

Rezistenţa la anomie, anarhie şi prostie

Continuăm să ne exprimăm punctele de vedere critice, în limitele legalităţii şi bunului simţ, la adresa celor care conduc destinele medierii spre un viitor nesigur, ca pe propria moşie, deşi Consiliul de mediere este totuşi o autoritate publică în domeniu. Vom lua poziţie faţă de situaţia negativă care se perpetuează nepermis de mult datorită neîndeplinirii atribuţiilor legale de către membrii acestui consiliu, majoritatea preocupaţi de interesele proprii, uitând că au fost aleşi dubios, că au fost validaţi cvasilegal, dar dacă tot sunt acolo plătiţi gras din banii mediatorior, trebuie să mai şi justifice celorlalte autorităţi ale statului şi mediatorilor indemnizaţiile ce facm cum fac aiurea ceea ce fac şi, mai ales, de ce nu fac ceea ce trebuie.

După ce şi în campania de anul trecut am simţit alături sprijinul multor colegi mediatori nemulţumiţi de activitatea şi atitudinea membrilor consiliului, iată că şi acum suntem susţinuţi şi îndemnaţi să scoatem la lumină calitatea celor in CM. Vom prezenta astăzi situaţia anormală în care aceşti parveniţi menţin o stare generală de anomie, anarhie şi prostie în mediere, pe care nu o recunosc, dar atacă neiertător pe oricine ridică o problemă, face o observaţie sau ia o atitudine critică. Mişcarea de rezistenţă scoate la lumină ceea ce alţii nu riscă din motive clare şi îşi face datoria să îndemne mediatorii la acţiune şi membrii CM la plecare. Lăsaţi-ne, că e prea mult!!!  

Stare de anomie (din fr. anomie), potrivit DEX are următoarele semnificaţii: dezordine, dezorganizare, haos, stare a societății caracterizată prin lipsă de legi sau prin existența unor norme contradictorii care fac dificilă orientarea individului în colectivitate, lipsă a autorității sau a normelor referitoare la valorile morale. Aceasta este starea instaurată de un consiliu care nu respectă legile şi regulile proprii, nu vrea să reglementeze legal profesia ci după interese, se manifestă ca un predicator arogant şi lipsit de valori morale, nu orientează clar şi cu perspectivă activitatea mediatorilor, tergiversează clarificarea unor situaţii confuze, evită transparenţa, preferă obscurul, ambiguitatea, nonvalorile, linguşeala, tămâierea reciprocă şi mimarea consultării.

Stare de anarhie (din fr. anarchie) stare de dezorganizare, de dezordine, de haos într-o țară, într-o instituție atitudine de nesupunere, de indisciplină a individului față de o colectivitate organizată, care și-a pierdut organizarea, funcționarea normală, dezorganizat, haotic, curent politic și social care neagă în genere orice putere de stat, dezmăţ- purtare nerușinată, dezmățată, imorală, destrăbălare, deșănțare, debandadă, haos. Această stare completează anomia prin: se declamă dar nu se constituie corpul profesional unitar, în locul concentrării mediatorilor preferându-se disiparea în zeci de asociaţii şi srl-uri, nu recunosc autorităţile statului, dar pretind supunere oarbă, nu dovedesc autoritate profesională, etică şi morală, tolerează devierile mari proprii şi ale supuşilor de la lege şi reglementări, dar se răzbună tăios pe opozanţi, cheltuie banii mediatorilor fără a da vreo socoteală cuiva, lasă în primul rând asociaţiile lor să încalce legea şi normele interne, nu face promovare, nu asigură funcţionarea normală a organelor consultative constituite cu greu, etc

              Prostie, echivalenÅ£e ÅŸi semnificaÅ£ii: prost- (om) lipsit de inteligență, fără judecată, fără minte; nătărău, nerod, tont, prostănac, care se încrede uÈ™or, naiv, credul, neînvățat, ignorant, simplu, neevoluat, de calitate inferioară, lipsit de valoare, necorespunzător, nesatisfăcător, incorect, nepriceput, nepregătit, neîndemânatic, aberaÈ›ie – abatere de la ceea ce este normal sau corect, absurditate -lucru, idee, concepÈ›ie absurdă; gogomănie, aberaÅ£ie- aiureală, bazaconie, elucubraÅ£ie, enormitate, fantasmagorie, imbecilitate – incapacitatea de a depăși nivelul intelectual al vârstei preÈ™colare; idioÈ›enie, tâmpenie, neghiobie, comportare sau vorbă de imbecil sau de om necugetat, inepÈ›ie -faptă sau vorbă prostească, stupidă; mărginit- cu posibilitate redusă de înÈ›elegere, de intuiÈ›ie, îngustime spirituală, mediocritate, nebunie -pierdere a judecății din cauza unei boli mintale, demență, alienaÈ›ie mintală, lipsă de judecată dreaptă, de minte, de cumpănire; nechibzuință, nesocotință, prostănac – prost, nătâng, bleg, prostan, neghiob -cu mintea mărginită, care pricepe greu un lucru, care acÈ›ionează fără judecată, neîndemânatic, nepriceput, nătărău, nerod, stupid, obtuz- lipsit de înÈ›elegere sau de pătrundere, îngustime de vederi, mărginire spirituală; fatuitate- îngâmfare, înfumurare care ascunde prostia, tâmpenie – stare a omului cu inteligenţă mărginită sau lipsit de inteligenţă; idioÅ£enie, neghiobie, stupiditate – lipsă de raÅ£iune, prostie, înapoiere mintală, absurditate – prostie, stupiditate, nonsens, dobitocie, incultură -ignoranţă, nepricepere, neÅŸtiinţă, semidoctism, agramatism, ordinar, grosolan, necioplit, tont, prost.

         Acest torent de adjective neonorante corespund unei realităţi în care, prostia este şi fudulă, nu acceptă sfaturi, nu se documentează, urlă şi acuză când nu poate asculta argumente, refuză ajutorul, nu se autocorectează, nu-şi acceptă limitele, se autoflatează, se laudă, se sufocă în orgoliu.

         Enumerăm câteva perle din cariera fostului şi actualului consiliu care îndretăţesc cele de mai sus: cererea de completare a consiliului cu încă 3 membri de către minister, fără alegeri, când a rămas nefuncţional prin demisia a 4 membri anul trecut, invocarea aprobării tacite a cererilor de autorizare deşi legea prevede expres o procedură specială obligatorie, susţinerea că într-o lună de zile de la intrarea în vigoare a legii nr. 370/2009 nu se poate aplica legea şi nici măcar să se organizeze şi să demareze procesul electoral, condiţionarea alegerilor de organizarea mediatorilor în asociaţii deşi votul este individual, susţinerea că pentru reprezentativitate asociaţiile trebuie să aleagă membrii în consiliu, deşi reprezentativitatea însemna să se asigure candidaţi din toate asociaţiile şi dintre cei neasociaţi, nu numai din cele 3-4 perpetuate la putere, condiţionarea alegerilor de lămurirea aplicării art. 75 care nu are nici o legătură cu acestea, neacceptarea înscrierii Uniunii Mediatorilor Bancari în Registrul asociaţiilor profesionale pe motivul absurd că reprezintă o altă profesie, deşi în registru sunt trecute contrar titlului şi celor invocate pentru UMB srl-uri furnizoare de servicii de formare, asociaţii de avocaţi-mediatori, centre de mediere şi arbitraj, centre de mediere, fundaţii, etc., apoi pentru că două consilii nu au stabilit încă domenii pentru specializarea mediatorilor, susţinerea că doar consiliul poate stabili în ce domenii trebuie să se specializeze mediatorii deşi acest proces este voluntar, nelimitat şi la libera alegere a mediatorilor, poziţia absurdă şi trădătoare luată de conducerea consiliului contra UMB dar alături de Asociaţia Română a Băncilor care dorea mediatori bancari angajaţi şi plătiţi de asociaţie sau bănci, în locul celor independenţi şi autorizaţi potrivit legii 192/2006, acceptarea de membri ai consiliului în comisia consultativă, contrar propriilor hotărâri şi absurdităţii consultării unor membri ai consiliului cu ei înşişi, susţinerea că încheierea de protocoale de colaborare cu unele ministere şi alte instituţii este o prostie şi este inutilă, fiind suficiente prevederle legale, greutatea găsirii după 3 ani a unei soluţii şi dificultatea acesteia la afişarea Tabloului mediatorilor la instanţe.

         Mai sunt şi alte dovezi a lipsei de profesionalism, interpretării arbitrare a legii, neaplicării acesteia şi a propriilor hotărâri din interese meschine, oneroase şi obscure, refuzului oricărei socoteli de dat instituţiilor statului sau mediatorilor care îi plătesc pentru lipsa de promovare a medierii, neeliberarea certificatelor de absolvire a cursurilor şi autorizaţiilor, neorganizarea corpului profesional, lipsa de consultare reală cu asociaţiile, neorganizarea alegerilor din nou la peste jumătate de an faţă de obligaţia legală, neîndeplinirea altor atribuţii şi activităţi hotărâte. 

            Studiu de caz:

Hotărârea Consiliului de mediere nr. 180/19.02.2010 publicată la 10.06.2010

            Mai întâi este revoltător că pentru 3 articole a trebuit să treacă 4 luni de zile!

Apoi, potrivit legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, ordinele, instrucţiunile, normele instituţiilor publice intră în vigoare la data publicării, fiind de neadmis o asemenea întârziere, au efect pentru viitor, trebuie să respecte principiile de drept, legislaţia existentă, doctrina, teoria şi practica general acceptată, activitatea ştiinţifică şi didactică. 

            Deşi am atras atenţia de câteva luni că exprimarea din PV al şedinţelor CM din decembrie şi februarie, din newslettere este greşită privind “organizaţiile în domeniul medierii”, aşa cum sunt înţelese şi cum sunt acum înscrise în articolul 1 al acestei hotărâri, se insistă în prostie sau din alte motive, incluzându-se aici cei care furnizează servicii de mediere. 

            Primo: prin termenul organizaţie se înţelege: asociaţie şi fundaţie ca organizaţii non-profit după OG26/2000, sindicat, partid politic, asociaţie culturală, sportivă, dar potrivit managementului organizaţional în acest termen întră orice formă de organizare a unor oameni, cu o structură, organe de conducere, control şi execuţie,  cu ierarhii interne, legi şi norme specifice, s.a.m.d.  Deci termenul organizaţie include şi asociaţiile profesionale ale mediatorilor constituite în baza OG 26/2000 şi art. 24 din legea nr. 192/2006, care sunt înscrise normal în Registrul acestora!

            În mediere nu sunt organizaţii înfiinţate prin lege specială, cum sunt de exemplu în toate celelalte profesii liberale din România, de interes public, unice pentru corpul profesional respective.   

Ceea ce am solicitat noi de jumătate de an este scoaterea din Registrul Naţional al asociaţiilor profesionale ale mediatorilor a firmelor care sunt furnizori de formare profesională şi a centrelor de mediere (şi arbitraj unele) care de fapt sunt un fel de forme de exercitare a profesiei şi altor asemenea structuri care nu sunt constituite ca obiect, scop şi atribuţii pentru asigurarea reprezentativităţii mediatorilor, apărarea drepturilor şi intereselor membrilor.

De fapt, la ceea ce voiam noi şi ce voia consiliul şi a făcut în confuzie continuată cu încăpăţânare sau în prostie, trebuia înfiinţat Registrul de evidenţă al furnizorilor de formare profesională a mediatorilor (formare iniţială şi pregătire continuă) constituite conform OG 26/2000 şi/sau Legea 31/1990!

Apoi, dacă este vorba de furnizare de servicii de mediere pentru terţi, aşa cum se arată în articolul 2, acestea nu sunt organizaţiile la care s-a gândit consiliul, ci formele de exercitare a profesiei stabilite de lege la art. 22  şi în R.O.F. al consiliului, care nu sunt organizaţii!

Apoi, hotărârea mai prevede că “membrii sunt mediatori autorizaţi sau nu”. Conform legii practicarea medierii se face de către mediatorii autorizaţi conform art. 1 din lege, iar de către alte persoane decât mediatorii autorizaţi constituie infracţiune şi se pedepseşte conform codului penal! Consiliul nu poate stabili ca la art. 2 că furnizorii de servicii de mediere pot să nu fie mediatori!

            Lipsa de profesionalism şi cunoştinţe juridice naşte prostii în continuare: furnizorii de servicii de mediere “pot oferi orice tip de servicii”. Păi dacă legea şi ROF –ul consiliului stabileşte imperative că furnizorii de servicii de mediere = formele de exercitare ale profesiei pot oferi NUMAI servicii de mediere, cum poate consiliul să încalce o asemenea clauză imperativă?

            Mai departe, la înscrierea în Registrul asociaţiilor profesionale au stabilit într-o şedinţă printr-un proces verbal din 19.02.2010 (!) criterii abuzive privind denumirea acestora, pe care le aplică retroactive unei asociaţii înfiinţate în noiembrie 2009 şi mai scot şi perla că ”Prezentele precizări se completează cu Hotărârea 1374/25.01.2009”. Adică aceste precizări dintr-un process verbal au valoare juridică mai mare ca o horărâre a consiliului, act stabilit astfel de lege!

            În schimb, la art. 2 alin. (2) din hotărârea nr. 180/2010 se scoate o nouă perlă, stabilindu-se că pentru aceste “organizaţii”= furnizori de de servicii de mediere care de fapt sunt forme de exercitare a profesiei, “Nu sunt prevederi speciale privind denumirea”, deşi legea la art. 22 şi ROF-ul consiliului stabileşte în mod expres denumirea formelor de exercitare a profesiei!

            Ne oprim aici deocamdată cu aceste mostre de reglementare proastă şi ilegală, care generează confuzie şi amestecul a 3 noţiuni clare, astfel încât ceea ce era de demonstrat pentru susţinerea aprecierilor critice din prima parte a acestui lung studiu a fost demonstrate şi nu poate constitui o abatere inventată de denigrare, calomniere sau insultă a membrilor consiliului.

Ce să mai spunem de faptul că ar fi trebuit să fie modificate acte mai importante şi complexe ca ROF –ul consiliului şi Regulamentul privind organizarea alegerilor, deşi s-a hotărât asta din noiembrie şi decembrie, după 6 luni nu avem un proiect pe baza căruia să fim consultaţi!

            MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ DIN MEDIERE îşi exprimă protestul şi indignarea faţă de calitatea, legalitatea şi timpul după care a fost publicată această hotărâre şi solicită anularea ei de îndată pentru că sunt prea multe greşeli, prostii şi ilegalităţi ca să fie tolerată şi pentru că în această formă şi conţinut, este imposibil de înţeles, aplicat şi acceptat de mediatori şi asociaţiile lor. 

            Faţă de solicitarea de plată suplimentară a unei indemnizaţii de expertiză pentru membrii consiliului care elaborează acte normative sau proceduri şi participă efectiv la alicarea lor, în afara indemnizaţiei primite pentru participarea la şedinţele comisiei permanente sau consiliului, remunerate fiecare cu peste 2500 lei lunar, vă asigurăm de suportul nostru ştiinţific, legal, moral, voluntar, gratuit şi anonim  pentru elaborarea unor reglementări serioase, legale, funcţionale.

            În caz de neputinţă, reavoinţă sau neînţelegere a acestor mesaje, vă rămâne cale: demisia!

Mişcarea de Rezistenţă din Mediere