MEMBRII CONSILIULUI DE MEDIERE SI-AU DAT SINGURI CU STANGUL IN DREPTUL RADIAND DIN TABLOU PESTE 1500 DE MEDIATORI

LIBER LA PLANGERI PENALE IMPOTRIVA MEMBRILOR CONSILIULUI DE MEDIERE

copnsiliu.jpg

 

In Monitorul Oficial 686 din 28 septembrie 2011 (M. Of. 686/2011) a fost publicata Hotararea Consiliului de mediere Nr 2570 din 24 august 2011 (Hotararea 2570/2011) privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007

Printre noianul de modificari ale ROF-ului(n.n. unele legale, altele ilegale, iar altele care se contrazic una pe cea lalta etc,) , hotararea sus mentionata prevede :

32. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 45. –
(1) Inscrierea in Tabloul mediatorilor se face pe baza unei cereri adresate Consiliului, la care se anexeaza urmatoarele documente:
a) declaratia pe propria raspundere privind datele care se inscriu in Tabloul mediatorilor, completata conform anexei nr. 2A;
b) codul de inregistrare fiscala – in fotocopie;
c) declaratia de inregistrare fiscala, doar in cazul in care codul de inregistrare fiscala nu include activitatea ca mediator in fotocopie;
d) documente care atesta calitatea de membru al unei asociatii profesionale – in fotocopie;
e) documente care atesta calitatea de membru al unei asociatii internationale din domeniul medierii, daca este cazul – in fotocopie.
(2) Mediatorii care isi exercita profesia de mediator pe baza unui contract de munca incheiat conform prevederilor Legii si ale prezentului regulament, la inscrierea in Tabloul mediatorilor nu au obligatia sa depuna documentele prevazute la alin. (1), lit. b) si c).
(3) Pentru mediatorii autorizati inscrisi in Tabloul mediatorilor, Consiliul emite Legitimatia de mediator, conform modelului publicat pe portalul web al Consiliului, si aplica o viza anuala care certifica faptul ca acestia au achitat taxa de administrare anuala a Tabloului.
(4) Mediatorii care indeplinesc conditiile art. 23 si 24 din Lege si pentru care intervine o cauza de suspendare conform Legii raman inscrisi in Tabloul mediatorilor, care se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu mentiunea «suspendat» si inscrierea datei de la care devine aplicabila cauza de suspendare.”

Membrii Consiliului de mediere si-au dat singuri cu stangul in dreptul radiand din Tabloul mediatorilor peste 1500 de mediatori fara nicio somatie sau alta forma de informare.

Membrii Consiliului de mediere trebuiau sa aiba in vedere ca, in conditiile in care au  luat aceasta hotarare, cu buna stiinta incalca premeditat drepturile si libertatile mediatorilor.

Cum, hotararea a fost publicata in M.O in  data de 28 septembrie, mediatorilor nu li s-a dat posibilitatea sa ia la cunostinta de existenta acesteia, membrii Consiliului de mediere trecand direct la radierea acestora fara o prealabila instiintare.

Conform art.12 pct. 3 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă:

(3) Actele normative prevazute la art. 11 alin. (1), cu exceptia legilor si a ordonantelor, intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, daca in cuprinsul lor nu este prevazuta o data ulterioara. Atunci cand nu se impune ca intrarea in vigoare sa se produca la data publicarii, in cuprinsul acestor acte normative trebuie sa se prevada ca ele intra in vigoare la o data ulterioara stabilita prin text.

Ce prevede alin 1 al art 11?

Art. 11
(1) In vederea intrarii lor in vigoare, legile si celelalte acte normative adoptate de Parlament, hotararile si ordonantele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele normative ale autoritatilor administrative autonome, precum si ordinele, instructiunile si alte acte normative emise de conducatorii organelor administratiei publice centrale de specialitate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Prin fapta lor de introducere in ROF a obligativitatii unei taxe de administrare la art 45 alin. 3, membrii Consiliului de mediere  vin  in contradictie si cu  prevederile art.20 alin 1 din Legea 202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial

Art. 20. — (1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I, III—VII, si a celor prevăzute la art. 6 lit. D se suportă de către emitenti, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a Biroului permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”. Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputatilor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

precum si cu prevederile art. 12 alin 3 din L – 192/206 cu privire la mediere

(3) Consiliul de mediere are obligaţia să actualizeze periodic şi cel puţin o dată pe an Tabloul mediatorilor şi să îl pună la dispoziţie celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de Internet a acestuia.

In contra opozitiei , Consiliul de mediere daca ar face dovada, in eventualitatea unei cercetari penale, printr-un alt mijloc de proba decat cel prevazut de lege prin art.12 pct 3 din Legea 24/2000, art.20 din Legea 202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial si art.12 alin 3 din L – 192/206 cu privire la mediere, organul de cercetare penala ar institui o derogare de la lege , incalcand grav principiul separatiei puterilor in stat.

Avand in vedere legatura organica intre art.12 pct 3  si art.11 alin.1 din Legea 24/2000, daca organul de cercetare penala accepta sa deroge de la prevederile art.12 alin.3 din Legea 24/2000,va fi nevoit sa deroge si de la art.11 din legea 24/2000, intrucat nu v-a mai putea identifica cu ajutorul art.11 din legea 24/2000, momentul la care ar fi intrat aceste noi modificari in vigoare(Hotararea 2570/2011).

Asa ca, stimati mediatorii radiati ilegal, DATI DRUMUL LA PLANGERI PENALE

Citeste integral  Hotarare 2570 2011 privind modificarea si completarea ROF …