MEMBRII ILEGALI AI CONSILIULUI DE MEDIERE AU BULVERSAT COMUNITATEA MEDIATORILOR SOLICITAND DIVERSE DOCUMENTE PENTRU CARE CDM NU ARE ATRIBUTIIÎnvatamîntul, bulversat de stampila ministeruluiMembrii ilegali ai Consiliului de mediere incepand de o luna si ceva a bulversat comunitatea mediatorilor, expediind notificari catre mediatori prin care mediatorul este somat sa transmita pana la 15 august/1 septembrie, pe langa Declaratia referitor la datele care vor fi inscrise in Tablou, si copiile certificate ale Declaratiei 070 si ale CIF-ului.

Odata cu notificarile CDM a expediat si copia Hotararii 2021/20.05.2011, precum si un document numit sui generis,, Precizari privind modul de completare a Declaratiei de inscriere in Tablou”, nesemnat dar stampilat „Secretariat Tehnic”.

CDM, la finalul Notificarii si in cuprinsul Precizarilor, informeaza ca nedepunerea documentelor solicitate pana la 01 septembrie atrage neincluderea in Tabloul Mediatorilor publicat in Monitorul Oficial si transmis catre autoritatile publice.

Din cate se observa mediatorii nu s-au inghesuit sa depuna documentele solicitate din cvarii motive pur personale datorate nefunctionarii medierii, fapt pentru care Consiliul de mediere a luat masura prelungirii termenului de depunere pana in data de 05.09.2011.

Documentele solicitate, fiind documente supuse decat controlului fiscal, pentru care Consiliul de mediere nu are atributii, nu pot fi puse la dispozitia acestuia de catre mediatori.

Pentru linistea mediatorilor.

1. Cu privire la rubrica „Experienta practica”

Din continutul Notificarii, Hotararii 2021 si Precizarilor, rezulta ca CDM considera ca rubrica prevazuta de art. 12 alin. 2 lit. e se indeplineste exclusiv in conditiile depunerii declaratiei 070 si CIF-ului, iar nedepunerea lor atrage eliminarea din Tabloul Mediatorilor Autorizati.

Conform dispozitiilor art. 12 alin. 1 din legea nr. 192/22006 modificata si completata, „Mediatorii autorizati sunt inscrisi in tabloul mediatorilor, intocmit de Consiliul de mediere si
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”; iar conform dispozitiilor art. 12 alin.2 lit e „(2) In tabloul prevazut la alin. (1), se mentioneaza urmatoarele date: e) durata experientei practice in activitatea de mediere”.

Legea nu instituie nici o distinctie intre mediatorii autorizati pornind de la criteriul experientei practice, precum nici o sanctiune pentru lipsa acestei experiente. Dimpotriva, prevede expres ca Tabloul este compus din totalitatea mediatorilor autorizati, inclusiv chiar si cei suspendati.

Conform textelor de lege mentionate, daca un mediator autorizat nu depune documentele indicate de CDM, inseamna doar ca va fi inclus in Tablou cu mentiunea ca fiind mediator autorizat „fara experienta practica”, nicicum ca va fi eliminat din cuprinsul acestuia.

2. Cu privire la rubrica „Asociatia profesionala in care este membru”:

Din continutul punctului 3 al documentului Precizari, rezulta ca este obligatorie completarea rubricii referitoare la asociatia profesionala din care face parte mediatorul autorizat, mentionandu-se ca este imperativ ca asociatia sa fie inscrisa in Registrul CDM; similar, necompletarea/nedepunerea atrage eliminarea din Tablou.

De subliniat ca NU este obligatorie apartenenta la o asociatie, asa cum se acrediteaza ideea, ci este obligatorie doar completarea rubricii respective.

Astfel, mediatorul autorizat va fi inscris in Tablou cu mentiunea „neinscris in nici o organizatie profesionala” sau „inscris in asociatia profesionala X”, iar neapartenenta la nici o asociatie profesionala nu are cum sa atraga eliminarea din Tablou a mediatorului autorizat.

Mai mult decat atat, art. 12 lit. g din legea 192/2006 modificata si completata prevede expres ca se poate mentiona la rubrica 7 din Tablou, „calitatea de membru….dupa caz, si al altor organizatii” decat asociatiile profesionale, ceea ce CDM in mod gresit interzice potrivit Precizarilor de completare a Declaratiei de inscriere in Tablou.

3. Cu privire la taxa de 400 de lei de administrare a Tabloului:

Din continutul Precizarilor, rezulta ca CDM conditioneaza inscrierea in Tabloul Mediatorilor Autorizati de achitarea taxei de 400 de lei, adaugand astfel la lege si instituind sanctiune suplimentara raportat de textele sus-citate. Dimpotriva, legea prevede expres ca actualizarea Tabloului este obligatia CDM.

De subliniat ca normele legale sus-indicate sunt imperative; in lege nu se mentioneaza posibilitatea ca CDM sa modifice/interpreteze/adauge la textele de lege sus-indicate, neexistand nici o norma de genul „in conditiile stabilite prin ROF” sau „in conditiile stabilite de CDM” sau „CDM poate stabili alte conditii”.

Impunerea prin norme CDM a unor conditii suplimentare fata de textele de lege impiedica dreptul de practica expres stabilit si prin art. 12 alin. (4) „Profesia de mediator se exercita numai de catre persoana care a dobandit calitatea de mediator autorizat, in conditiile prezentei legi.”

Mediatorii nu trebuie sa depuna niciun document sau sa comunice alte date, in afara celor inscrise la art.12 alin 2 lit. a – h.

Hotararile se dau in aplicarea legii si cu respectarea acesteia, ne putandu-se adauga la lege sau elimina unele prevederi.

Derogarea de la prevederile legii constituie abuz in serviciu contra intereului public si abuz in serviciu contra intereselor persoanei, iar pentru fapta lor, de adaugare – modificare, la lege membrii ilegali ai Cdm pot raspunde penal.