MEMBRI CONSILIULUI AFLATI IN FUNCTII LA DATA DE 02.09.2008 VOR FACE OBIESCTUL MAI MULTOR DOSARE PENALE

ESTE ABSOLUT NECESAR CA MAFIA DIN MEDIERE SA DISPARA

Actul I.-Inceperea activitatii infractionale a membrilor Consiliului de mediere
In data de 6 octombrie 2006, prin ordinul nr. 2220/C al Ministerului Justitiei, ordin publicat in Monitorul oficial nr. 893 din 2 noiembrie 2006, au fost validati cei 9 membri ai Primului Consiliului de Mediere pentru un mandat de 2 ani conform prevederilor art. 17 alin. 4 din legea 192/2006, lege privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

Acest mandat urma sa inceteze conform legii in luna octombrie 2008, perioada in care ar fi trebuit sa aiba loc primele alegeri asa cum prevede art. 17 alin. 3 din Legea 192/2006.

Sarcina organizarii acestor alegeri ii revenea Consiliului de Mediere.

In loc sa respecte prevederile legale imperative, Consiliul de Mediere a decalat organizarea alegerilor stabilind ca data pentru alegeri ziua de 23.05.2009.

Motivul decalarii a fost adoptarea de catre acest organism cu intarziere a Regulamentului privind alegerea membrilor Consiliului de mediere, regulament aprobat prin Hotararea Nr. 1285 din 02 noiembrie 2008, atributie care trebuia indeplinita pe perioada mandatului de 2 ani si care nu a fost indeplinita din motive imputabile acestuia.

Actul II.-Infractuinea de abuz in serviciu contra intereselor prsoanei si intereselor publice,o infractiune inceputa inca de la constituire CdM si care continua si in prezent

Dincolo de autorizarea unui numar de 800 de mediatori in termen de 2 ani si cinci luni si de instituirea unor taxe pe care trebuie sa le achite mediatoriii, Consiliul de Mediere nu si-a indeplinit principala atributie care ii revenea conform art. 20 alin 1 lit. A din lege respectiv promovarea activitatii de mediere si reprezentarea intereselor mediatorilor autorizati.

Mediatorii care au parcurs procedura de autorizare s-au vazut pusi in fata situatiei nefiresti de a nu putea exercita profesia in care au fost formati si acreditati datorita lipsei promovarii institutiei medierii de catre Consiliul de Mediere.

La nivel national, de la adoptarea legii si pana in prezent au avut loc doar cateva zeci de medieri intr-un termen de aproape 3 ani de la adoptarea legii 192 in data de 16.05.2006, situatie care ridica semne de intrebare cu privire la capacitatea membrilor Consiliului de Mediere de a coordona si gestiona activitatea de mediere in Romnia.

Actul II.- Infractiunile se tin lant
Conform anexei la hotararea nr. 1285 din 02 noiembrie 2008, a fost stabilit pe termen de 6 luni, calendarul de organizare a alegerilor pentru Consiliul de mediere, prin aceasta fixandu-se date concrete si etape bine definite cu privire la alegeri.

Practic, incepand din data de 2 noiembrie 2008, Consiliul de Mediere nu mai putea sa revina cu privire la desfasurarea alegerilor sau sa adauge noi criterii de candidatura.

Criteriile de candidatura au fost stabilite prin art. 8 din Regulamentul de alegeri:

Cap.4:

Conditii de depunere a candidaturii si procedura de validare a cadidaturilor

Art. 8 (1) Pentru a fi alesi ca membri al Consiliului de Mediere candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ:

a. sa fie autorizati n conditiile Legii nr.192/2006, cel mai tarziu cu 90 de zile inainte de data la care are loc conferinta;

b. sa fie inscrisi pe Tabloul mediatorilor cu o forma de exercitare a profesiei avizata de Consiliul de Mediere;

c. sa nu se afle in executarea unei sanctiuni disciplinare;

d. sa dispuna de cunostinte teoretice in domeniul medierii constnd in minim 80 de ore de formare realizate in cadrul cursurilor de formare in domeniul medierii organizate in Romnia sau nn strainatate;

e. sa participe personal la Conferinta.

Conform anexei la hotarea nr. 1285 din 02 noiembrie 2008, in perioada 07 – 22.04.2009 a inceput depunerea candidaturilor mediatorilor autorizati pentru Consiliul de Mediere.

In mod nelegal, in sedinta din 12 aprilie 2009, Consiliul a adoptat alte criterii de candidatura, restrictive si inacceptabile, in baza carora pot candida doar membri actuali ai Consiliului steril.

Aceasta grava incalcare a propriilor reglementari (hotarea nr. 1285 din 02 noiembrie 2008) si a prevederilor legii 192/2006, a provocat o reactie de consternare si de dezaprobare in randul mediatorilor autorizati care isi vad ingradit dreptul de a candida.

Criteriile impuse incalca prevederile constitutionale si cele prevazute de Declaratia Universala a Drepturilor Omului, ingradind egalitatea de sanse si dreptul de a candida (se solicita celor care doresc sa candideze un numar de 80 de ore de formare suplimentare fata de cele necesare in vederea autorizarii, in conditiile in care Consiliul nu a avizat pana in prezent niciun program de formare continua a mediatorilor; se solicita experienta practica in mediere in conditiile in care nu au avut loc medieri, in conditiile legii 192/2006; se solicita candidatilor sa faca dovada calitatii de formator in conditiile in care toti membri Consiliului steril sunt formatori iar in lege nu exista aceasta cerinta; se impune conditia unei experiente in domeniul managementului exclusiv in domeniul medierii, criteriul de vechime fiind considerat relevant; se solicita candidatilor sa faca dovada contributiei la elaborarea unui proiect legislativ in mediere, in conditiile in care unicul proiect de completarea al legii 192/2006 nu a fost sustinut de Consiliu) -Criteriile sunt nelegale si nu se regasesc in lege sau regulamente!)

Actul II.-Infractionalitatea nu sta pe loc

Prin H. nr.1286 CM a hotărât apoi organizarea în data de 23 mai 2009 a Conferinţei Naţionale în cadrul căreia se vor desemna următorii membri ai Consiliului.

Prin hotărâri succesive, sunt numite comisiile de validare a candidaturilor şi cea de analiză a contestaţiilor, după criterii proprii şi subiective, cu apropiaţi ai unor membri ai C.M. care să le garanteze drumul spre un nou mandat, motivaţi de câştigurile mari obţinute de respectivii din activitatea de şefi şi ei înşişi formatori de mediatori, pe banii grei ai acestora (1000 euro) şi din programe cu finanţare externă.

După analiza candidaturilor, au fost respinse 9 în mod incorect, abuziv şi ilegal, justificate apoi printr-un comunicat al CM (de ce nu hotărâre a CM?) dat la 13.05.2009, după terminarea perioadei de depunere a candidaturilor şi la o saptamână după decizia comisiei de analiză a contestaţiilor!).

După respingerea candidaturilor şi unele şicane făcute unuia din membri în legătură cu autorizarea cursului desfăşurat de firma sa, acesta demisionează la 15 mai, lăsând CM cu un membru mai puţin decât prevede legea şi R.O.F. cu o săptămână înaintea datei conferinţei de alegeri.

Prin aceasta, CM a rămas fără capacitate juridică de exerciţiu, adică în imposibilitatea de a-şi desfăşura lucrările şi de a lua hotărâri, de la data ultimei demisii, conform Lg. 192/2006 art. 19 (3) şi (4)!

Votarea a fost supravegheată şi validată de o comisie constituită ad-hoc, fără consultarea scrisă a asociaţiilor ori printr-o hotărâre a CM (pentru că nu mai putea, ramânând în 6 membri), fără reprezentanţii Ministerului Justiţiei, anunţat prea târziu să-i desemneze.

Au fost suspiciuni asupra folosirii mandatelor de reprezentare, care au ajutat mult membrii CM care candidaseră să fie realeşi.

Au fost sustrase buletine de vot si inlocuite cu altele .EXISTA DOVADA IN ACEST SENS si ia va fi depusa la Parchet

Actul IV.Un Consiliu de mediere steril .Infractiunea persista,,uzurpare de calitati oficiale!

Art. 17 din L-192/2006 privind medierea

(1) In vederea organizarii activitatii de mediere se infiinteaza Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, cu sediul in municipiul Bucuresti

Din punct de vedere juridic,Consiliul de mediere este ramas fara capacitatea juridica de exercitiu si in consecinta acesta nu mai poate lua nicio hotarare de la data ultimei demiisii.

Organele de conducere ale acestuia fiind dizolvate de drept cu aceasta data,titulatura Presedinte si Vice- presedinte al Consiliului de mediere in prezent, este folosita de catre persoanele ce au detinut aceasta functie fara niciun drept, savarsind infractiunea de,,uzurpare de calitati oficiliale”.

Consiliul de mediere find Autoritate Nationala de Reglementare si Control in domeniul medierii,functiile detinute de membrii sai sunt functii publice si ca atare cei ce le ocupa sunt functionari publici,fiindu-le aplicabile regulile generale cuprinse in Statutul Functionarului Public.

Ca o dovada in acest sens il constituie forma de salarizare a personalului ce constituie Secretariatul tehnic al CdM.

Art. 18 din L-192/2006 privind medierea

alin 2 . In structura Consiliului de mediere functioneaza un secretariat tehnic, alcatuit din cel mult 3 persoane incadrate si salarizate ca personal contractual, potrivit nr. crt. 18 al lit. B din cap. I al anexei nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform aceluiasi articol 18 alin.1 din lege:

(1) Consiliul de mediere va alege un presedinte si un vicepresedinte si va desemna dintre membrii sai o comisie cu activitate permanenta, care pregateste lucrarile Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de un an.

Din cuprinsul acestui articol reiese in mod clar atributiile Consiliului de mediere privind alegerile.

Acesta este indriduit conform textului de lege,decat sa organizeze alegeri interne,dupa ce membrii sai au fost alesi de catre mediatori conform legii

Art 17

(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de catre mediatorii autorizati, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.

(4) Membrii Consiliului de mediere sunt validati de ministrul justitiei, pe o durata de 2 ani. Mandatul oricaruia dintre membrii Consiliului de mediere poate fi prelungit pentru aceeasi durata o singura data.

Deci,Consiliul de mediere nu are nicio atributie in organizarea de alegeri privind membrii urmatorului Consiliu de mediere,aceasta sarcina revine in exclusivitate mediatorilor.

Prin organizarea acelor alegeri din 23 Mai,membrii consiliului de mediere,inexistenti din punct de vedere juridic si-au arogat atributiile ce reveneau in exclusivitate mediatorilor.

In conditiile capacitatii de exercitiu,prin Hotarare CdM trebuia infiintata o Comisie electorala,neutra si impartiala care sa puna in aplicare hotararea.

Aceasta comisie avea sarcina formarii programului electoral,prin analogie,in lipsa altor prevederi se aplicau regulile generale privind alegerile locale si prezidentiale.

Ramas fara capacitate juridica de exercitiu cu cateva zile inainte de alegeri iar organul de conducere fiind dizilvat de drept, Consiliul de mediere nu mai putea organiza acele alegeri,de unde in mod firesc si legal intervine si nevalidarea acelor mediatorii propusi a fi validati de catre Ministrul Justitiei.

Acele alegeri nu pot constitui vointa mediatorilor find continuate pe un schelet aruncat departe, in afara legii si a cadrului statuar.

Actul V.-Abuz in serviciu contra intereselor publice
Singurul for legal, existent la ora actuala in Romania il constituie ,,Conferinta Extraordinara a Mediatorilor,care a decis organizare de noi alegeri cu respectarea conditiilor prevazute de Constitutia si legislatia din Romania si asigurarea continuitatii activitatii Consiliului de mediere si a carei hotarare se pare ca membrii CdM se opun.

La o saptamana de la incheierea Conferintei de la Brasov si la 3 zile de la predarea catre Consiliul de Mediere a Rezolutiei acestei conferinte si a unui Anunt privind consultarea mediatorilor privind caile de solutionare a crizei actuale din mediere, doamna Ex- presedinte Ciuca NU DA NICI UN SEMN DE VIATA SI DE CONFORMARE LA SOLICITAREA MEDIATORILOR PREZENTI ACOLO SI A ORGANIZATORILOR.

Ceea ce contin aceste 2 documente cunostea si a spus la Brasov ca este de acord cu postarea pe site-ul CM a rezolutiei si a chestionarului privind consultarea mediatorilor, pentru a largi dialogul si a-i da mai multa greutate, desi ceea ce s-a hotarat la Brasov nu poate fi neglijat, mai ales dupa ce vom primi in continuare sustinerea si din partea celor care nu a participat din diverse motive.

Dupa o campanie virulenta de boicotare din partea membrilor consiliului care se incapataneaza sa creada ca ministerul ii va mai valida, asteptand de peste 3 luni de zile o validare care nu va veni, dupa ce conducerea consiliului a venit la Brasov, speram intr-o deschidere spre dialog si constituirea unei echipe comune de actiune pentru deblocarea activitatii consiliului si organizarea de noi alegeri, asa cum au cerut mediatorii aproape in unanimitate in sondajul premergator conferintei si hotararile acesteia.

Se pare ca prezenta a fost doar pentru a stavili contestarile si a nu permite masuri mai radicale cerute de mediatorii prezenti, sa se mai castige timp pentru a face alte demersuri pe aceeasi cale gresita pe care se insista de cateva luni.

Deasemenea, poate s-a crezut ca suntem tot atat de manevrabili ca unii sefi-marioneta de asociatii, care nu s-au consultat cu membrii din compunerea asociatiilor respective si au trimis scrisori de sustinere a validarii celor alesi la 23 mai.

Poate s-a crezut ca organizatorii pot fi ademeniti ca aceeasi sefi de asociatii cu oferte de a deveni “structuri organizatorice ale CM in teritoriu”, o ilegalitate crasa ca si argumentele in sustinerea legalitatii alegerilor.

Desi acestea au fost demolate in 3 randuri, cei disperati dupa putere nu vor sa raspunda la argumentele noastre si repeta ca un gramofon stricat ca totul a fost bine si ca noi am tulburat apele degeaba, desi nu suntem interesati de aceeasi putere, ci de relansarea activitatii consiliului si indeplinirea atributiilor legale cu mai multa responsabilitate.

Stim de manevrele si santajul dnei Popovici la adresa mai multor membri ai CM, inclusiv asupra unor contestatari ai alegerilor de la 23 mai, pentru a ne sabota conferinta si luarea unor masuri adecvate asteptate si de dl. ministru si ne-am dat seama ca interesele financiare si puterea a murdarit pe multi, inclusiv pe unii din cei pentru care ne-am luptat.

Aceasta este cea mai mare dezamagire a acestei conferinte, mai mult decat frica multor mediatori de a se prezenta acolo si nu stiu cu ce se va repara.

In schimb, nu intelegem pana unde vor sa mearga unii cu abuzurile si saboteaza punerea in aplicare a hotararilor acestei conferinte si desconsidera pozitia a 69 de persoane, fata de cei 6 membri ai consiliului si cateva cozi de topor de la asociatii, care mai sustin ca este posibila validarea.

Actul VI. Rluca Anton,Sefa serviciului administrativ al CdM, mai tare decat Ana Pauker!

Contactata telefonic,vineri pentru a publica pe site-ul CdM, Rezolutia Conferintei Extraordinare a mediatorilor si Anuntul privind chestionarul si formarea Comisiei Electorale,fiind intrebata care este cauza nepublicarii,conform hotararii luate in cadrul conferintei si pentru care are obligatia personala, prin hotararea conferintei, de a da concursul Comisiei de organizare a alegerii Comisiei Electorale si in continuare aceasta ne tranzmite ca Anca Ciuca este la cursuri si nu o poate contacta.

Mediatorii ard in foc si Anca Ciuca se scarpina,daca nici acum cand CdM-ul se afla in criza nu o intereseaza ,mai tarziu nici atat.

Lupul isi schimba parul dar naravul ba.

Spunandu-i ca este obligata personal prin rezolutia conferintei sa dea tot concursul,fara niciun fel de nerusinare raspunde,,eu nu am fost la conferinta”si nu stiu nimic.

Probabil Raluca Anton a uitat ca este platita din banii mediatorilor si ca administrarea site-ului, este la fel platita tot de catre mediatori.

Si uite asa se alege omul cu cu un abuz in serviciu contra intereselor publice si cu un alt loc de munca.

Mediatorul chiar daca el este mediator are si drepturi!.Si nu orice mediator,acela care te plateste!.

Actul VII.Conflictul de interese
1.Anca Elisabeta Ciuca,Presedinete al Consiliului de mediere si Presedinte al Comisiei permanente a consiliului,

2.Popoviciu Daniela,membru in Consiliul de mediere si membru in Comisia permanenta a consiliului

Cele doua au fost numite in functia de membru al Consiliului de mediere,de catre Monica Macovei,prin Ordinul Ministrului Justitiei Nr. 2220/C din 6 octombrie 2006, pentru validarea membrilor primului Consiliu de mediere,publicat in Monitorul Oficial NR. 893 din 2 noiembrie 2006.

In fapt,numita Ciuca Elisabeta Anca,pe langa functia publica,de Presedinte al Consiliului de mediere si membru in Comisia permanenta,isi desfasoara activitatea si in cadrul Fundatiei pentru Schimbari Democratice, unde detine functia de Presedinte, iar numita Popoviciu Daniela pe langa functiile detinute in cadrul Consiliului de mediere,detine si functia de Presedinte al Asociatiei ProMedierea.

Cele doua ONG-uri in care sus numitele isi desfasoara activitatea in calitate de Presedinte,Fundatia Pentru Schimbari Democratice si respectiv Asociatia ProMedierea,au ca obiect de activitate ,organizarea de cursuri privind formarea peroanelor adulte doritoare sa desfasoare activitatea de mediator autorizat,cursuri in cadrul carora sus numitele participa in calitate de formator si examinator.

Aceste activitati indeplinite,de formare a viitorilor mediatori, de catre cele doua ONG-uri sunt supuse,atat sub aspectul de scoala de formare cat si al cursului,avizarii de catre Consiliului de mediere,care este definit in legislatie si in Regulamentul de Organizare si Functionare propriu,ca fiind Autoritate Nationala de Reglementare si Control al activitatii de mediere in Romania.

In virtutea functiilor detinute in cadrul Consiliului de mediere,atat numita Ciuca Elisabeta Anca cat si Popoviciu Daniela,au participat in mod nemijlocit la luarea deciziilor privind avizarea celor doua ONG-euri,ca scoala de formare a viitorilor mediatori precum si la avizarea cursurilor organizate,trecute,prezente si viitoare,in care au calitatea de formatori si examinatori la final de curs,iar in cazul in care doritorul ,dupa absolvire doreste sa se autorizeze ca mediator,susnumitele participa si la luarea deciziei privind autorizarea acestora.

Actul VIII.Autorizari cu jumatati de masura!

!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?>

Actul IX.Boicot,abuz in serviciu contra intreselor publice,incitaresi complicitate la infractiune

Cu cateva zile inainte de Extraordinara Conferinta a mediatorilor,atat Anca Ciuca cat si Popovici Daniela au inceput o campanie de denigrare a organizatorilor conferintei si de boicotare a lucrarilor conferintei folosind site-ul CdM pentru care mediatorii platesc,cea din urma continuand actiunea si dupa conferinta pana in prezent folosind mesaje electronice,contrafaceri ale adreselor de e-mail,etc.,toate cu scopul de a stopa declansarea procesului electoral si mentinerea consiliului in blocaj din interes persona pentru formare.

Neexistand consiliu,nici avize nu trebuie pentru cursurii.!?!?!?!?!?!?!?!>

Epilog

In cursul saptamanii 14 – 18 Septembrie 2009, la Pachetul competent vor fi depuse mai multe sesizari vizand toti membrii CdM aflati in functie la data de 02.oct.2008,iar in continuare in functie de implicarea acestora in comiterea celor de mai sus.

Nu ne pronuntam cu privire la vinovatie,le respectam aceasta prezumtie.