MEDIEREA SI EXECUTAREA SILITA

Executarea silita reprezinta un ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.

Executarea silita constituie faza ultima a procesului civil si reprezinta, in tara noastra, o importanta garantie a infaptuirii justitiei, intemeindu-se, in toate fazele ei, pe principiul legalitatii.

Concomitent cu realizarea drepturilor creditorului, legea ocroteste debitorul si orice alte persoane impotriva oricaror masuri execisve.

Urmarirea se efectueaza numai asupra patrimoniului debitorului, fiind cu desavarsire interzisa orice masura de constrangere asupra persoanei acestuia.

Executarea silita nu trebuie privita unilateral, numai din perspectiva creditorului si a drepturilor acestuia, ci si din perspectiva debitorului, caruia deopotriva trebuie sa-i fie asigurate garanþiile ce caracterizeaza dreptul la un proces echitabil, prin inlaturarea oricaror posibilitati de abuz si a eventualelor demersuri sicanatori.

Este necesara o garantie procesuala a debitorului pentru prevenirea oricarui abuz in exercitarea dreptului de catre creditorul urmaritor, iar controlul judecatoresc al inceperii executarii silite constituia o asemenea garantie, adecvata si eficienta, a dreptului la un proces echitabil al tuturor partilor implicate in aceasta procedura.

Ca atare contractul de credit invocat ca titlu executoriu, nu poate constitui o baza legala de pornire a unei proceduri de executare silite atata timp cat la mijloc nu se afla un proces urmat de o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila

Dispozitiile art.3731 din Codul de procedura civila, astfel cum au fost modificate prin art.I pct.13 din Legea nr.459/2006, sunt neconforme cu realitatea fapt pentru care Curtea Constitutionala  prin Decizia nr. 458, la data de 31 martie 2009, a statuat ca prevederile Codului de Procedura Civila privind inceperea executarii silite fara acordul instantei sunt neconstitutionale.

Executarea silita constituie, impreuna cu celelalte acte de executare, un atribut exclusiv al executorului judecatoresc, indeplinindu-se la cerere.

Procedura executarii silite reprezinta faza a doua din cadrul unei actiuni civile sau comerciale, avand ca scop principal recunoasterea efectiva si eficienta a drepturilor stabilite printr-o hotarare judiciara sau non-judiciara.

In conformitate cu art. 3715 C. pr. civ., executarea silita inceteaza in patru cazuri:

a) daca s-a realizat integral obligatia prevazuta in titlul executoriu,

b) daca executarea nu mai poate fi efectuata ori continuata din cauza lipsei de bunuri,

c) daca creditorul a renuntat la executare

d) titlul executoriu a fost desfiint.

Avand in vedere dispozitiile sus mentionate, din materia executarii silite si dispozitiile art 2 alin 1 si urmatoarele Legii nr. 192/2006, partile pot incheia un acord prin mediere in orice faza a procesului civil.

Potrivit art. 2 alin 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator partile, persoanele fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere in mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala, precum si in alte materii”.

De asemenea, conform alin. 2 al aceluiasi articol, prevederile Legii nr. 192/2006 sunt aplicabile si conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor, in cazul in care consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectarii clauzelor contractuale ori a garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si agentii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute de legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor.

Cu toate ca legea nu prevede in mod expres incheierea unui acord de mediere in faza executarii silite, este indubitabil ca nimic nu impiedica partile sa incheie un acord de mediere si ulterior unei proceduri judiciare, respectiv in faza de executare silita a unei hotarari judecatoresti sau a oricarui titlu/act caruia legea ii recunoaste caracterul de titlu executoriu.

Este de retinut faptul ca, medierea in faza executarii silite se bazeaza pe principiul disponibilitatii partilor, principiu care caracterizeaza procesul civil si care este aplicabil inclusiv in faza de executare silita.

In cazul in care in faza executarii silite, partile creditor si debitor, convin sa isi rezolve disputa prin mediere,iar creditorul a renuntat la executarea silita a debitorului, incheindu-se un acord de mediere in acest sens, incetarea executarii silite are loc in baza  art. 3715 lit. c C. pr. civ.

Intr-o asemenea situatie, acordul de mediere, obligatoriu trebuie sa contina declaratia creditorului prin care intelege sa renunte la executare.

In caz de renuntare la executarea silita, aceasta inceteaza pe deplin, iar cheltuielile de executare efectuate vor fi suportate, dupa cum dispune art. 3717 alin.1 C. pr. civ., din sumele avansate de catre creditor sau in alt mod prevazut de lege.

Cum textele de lege, nu  prevede ca aceste cheltuieli vor fi recuperate de la debitor, singurul in masura a le plati este chiar creditorul.

Prin acordul de mediere creditorul si debitorul pot sa stabileasca, dupa caz, reesalonarea datoriilor, a cheltuielior avansate de catre creditor in faza executarii silite, o amanare a termenului de plata, o novare a obligatiilor etc.

Pentru ca acordului de mediere sa i se recunoasca calitatea de titlu executoriu, acesta trebuie supus auentificarii notarului public sau incuviintarii instantei de judecata, ne indeplinite aceste formalitati,acordul de mediere are decat valoarea unui inscris sub semnatura privata.

Atat instanta cat si notarul public vor efectua controlul legalitatii clauzelor ce vor fi cuprinse in acord si, totodata, vor verifica acordul de vointa dintre parti.

Acordul de mediere autentificat de catre notarul public cu privire la incetarea executarii silite, reesalonarea sumelor de bani datorate, compensare, novare a obligatiilor etc, se depune la dosarul executional, iar executorul judecatoresc, luand act de acesta, va dispune incetarea executarii silite prin incheierea unui proces verbal.

Pe parcursul executarii acordului de mediere, devenit titlu executoriu in una dintre cele doua modalitati, pot aparea si situatii de ne executare a obligatiilor asumate de catre debitor, caz in care, creditorul poate declansa procedura executionala prin cerere de executare silita adresata executorului judecatoresc, solicitand realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare.

In concluzie, medierea poate fi folosita si in faza executarii silite cu conditia ca, atat creditorul cat si debitorul sa isi doreasca sa puna capat litigiului prin aceasta alternativa.

Uniunea Mediatorilor Bancari
Bucuresti, B-dul Chisinau Nr.8,Sectorul 2
Tel/Fax: 0216281218
Mobil: 0745515542 / 0744750036
ofice@mediatorbancar.ro
http://www.mediatorbancar.ro