MEDIATORII AU DATORIA MORALA SA HOTARASCA EXCLUDEREA DIN PROFESIE A MEMBRILOR ACTUALULUI CONSILIU DE MEDIERE

Motivăm acest lucru prin faptul că membrii acestui consiliu nu şi-au îndeplinit atribuţia legală imperativă prevăzută de art. 20 lit. m) ind.1 şi art. III din Legea nr. 370/2010.

“Potrivit art. III din Legea nr. 370/2009 de modificare a Legii nr. 192/2006 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 831 din 3 decembrie 2009 “În termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei legi vor avea loc alegeri pentru Consiliul de mediere…”

Pentru neîndeplinirea atribuţiilor legale şi cele prevătute în ROF -ul CM, membrii consiliului sunt responsabili din punct de vedere disciplinar, conform propriului regulament din care cităm:

” Art. 54 (1) Prin probitate profesionala se întelege respectarea obligatiilor profesionale din continutul Legii, al Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, al Codului de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati si al hotarârilor Consiliului.

Art. 55 (1) Atrage raspunderea disciplinara neîndeplinirea obligatiilor profesionale stabilite în sarcina mediatorilor prin Lege, Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Mediere, Codul de etica si Deontologie profesionala a mediatorilor si hotarârile Consiliului de mediere, si care aduc atingere probitatii profesionale.

Art. 56 Raspunderea disciplinara a mediatorului nu exclude răspunderea civila, penala sau administrativă.”

Consiliul de mediere este autoritatea nationala de reglementare si control in domeniul medierii, iar in baza prerogativelor sale legale, este responsabil in fata publicului larg si a mediatorilor, de apararea prestigiului profesiei de mediator.

Consiliul este indrituit sa respecte dar si obligat sa ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplică normele privind răspunderea disciplinară a acestora.

Se ridica intrebarea. Ce fel de oameni / conducatori / reprezentanti ai mediatorilor sunt acestia care, incalca propriile regulamente elaborate de ei insusi si legea?

In baza acestor atributii, ca urmare a repetatelor incalcari ale eticii profesionale,membrii Consiliul de Mediere se fac responsabili de gravele deficiente aparute inca de la infiintarea acestui organism ,pe care l-au confundat cu propria afacere.

Mediatorii , intruniti in cadrul unei Conferinte Extraordinare trebuie sa decida excluderea din profesie a membrilor consiliului,pentru repetate abateri disciplinare.

Garant al organizarii profesiei de mediator in Romania, Consiliul de mediere nu trebuie sa aiba in structura sa mediatori certati cu legea si morala si trebuie pedepsiti pentru incalcarea repetata a normelor deontologice specifice profesiei prin limbaj neadecvat, amenintari adresate altor colegi si organizatii prin adrese oficiale, arogarea de calitati oficiale nedetinute legal, repetate dezinformari publice, atacuri la persoana, formularea unui numar considerabil de plangeri penale si disciplinare cu caracter sicanatoriu impotriva altor colegi mediatori care le combat public ilegalitatile, precum si alte actiuni repetate care aduc atingere reputatiei profesiei de mediator.

Avand la baza cinstea si probitatea, rolul mediatorului in societate este unul de facilitare a echilibrului social si nu de generare de conflicte.

Mediatorul, profesionist integru, cu un statut aparte in societate si avand o buna reputatie, este cel care este chemat sa ajute partile sa isi solutioneze divergentele pe cale amiabila, in baza increderii cu care acestea il investesc, mai ales a increderii acordata celor lalti mediatori care le-au dat girul de ai reprezenta..

Probitatea profesionala reprezinta respectarea normelor deontologice si de organizare si functionare ale profesiei stabilite prin lege, regulamant de organizare si functionare, cod etic si deontologic si hotarari ale Consiliului de Mediere.

Din pacate si in pofida eforturilor repetate ale mediatorilor combatanti ai ilegalitatilor, in general, membrii Consiliului de mediere au incalcat, in mod repetat si voit, normele deontologice care guverneaza profesia de mediator, norme care sunt destinate sa garanteze buna indeplinire de care mediator a misiunii sale sociale.

Din pacate, Membrii Consiliului de mediere si-au inteles gresit rolul social ca mediatori si reprezentanti ai mediatorilor, precum si responsabilitatile fata de colegii mediatori, si au pus Consiliul de mediere ca institutie, intr-o situatie ingrata, de nerespect si neincredere in fata cetatenilor si institutiilor statului.

Prezenta acestora in calitate de mediatori, de reprezentanti ai mediatorilor, in cadrul corpului profesional a adus si ar aduce doar prejudicii profesiei in continuare, in special, si medierii, in general si de aceia trebuie adoptata astfel, cea mai severa forma de sanctionare a unui mediator.Excluderea din profesie.

Hotararea de excludere din profesie revine in totalitate mediatorilor, singurii in masura sa decida si pe care mediatorii trebuie sa si-o asume public.

Este un pas necesar catre normalitate, intr-o societate in care se asteapta ca mediatorul sa actioneze ca un factor de stabilitate sociala, prin contributia la rezolvarea conflictelor.

In cazul in care mediatorii , in termenul cel mai scurt nu isi vor asuma aceasta responsabilitate morala, instanta de judecata singura indriduita, intrucat Cdm nu are parghii de subordonare, va fi investita ca instanta disciplinara.

In ultimul timp, in Romania s-au petrecut o serie de evenimente care pun in mod grav la indoiala ca Romania mai este un stat de drept, asa cum se prevede in art. 1 alin. 1 si 5 din Constitutia Romaniei:

«Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate», «In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie».