MÄ‚SURI ACTIVE PRIVIND DIMINUAREA ÅžOMAJULUI DE LUNGÄ‚ DURATÄ‚ ÃŽN JUDEÅ¢ELE CARAÅž-SEVERIN ÅžI HUNEDOARA

MÄ‚SURI ACTIVE PRIVIND DIMINUAREA ÅžOMAJULUI DE LUNGÄ‚ DURATÄ‚ ÃŽN JUDEÅ¢ELE CARAÅž-SEVERIN ÅžI HUNEDOARA

AsociaÅ£ia Azi pentru Viitor Teleorman Ignis, în parteneriat cu AsociaÅ£ia pentru Calitatea Serviciilor-ACS, a demarat proiectul MÄ‚SURI ACTIVE PRIVIND DIMINUAREA ÅžOMAJULUI DE LUNGÄ‚ DURATÄ‚ ÃŽN JUDEÅ¢ELE CARAÅž-SEVERIN ÅžI HUNEDOARA, proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013     – InvesteÅŸte în oameni! –  cu sprijinul POSDRU Vest.

Proiectul se va desfaşura pe o perioadă de 20 luni în judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara.

Proiectul îşi propune creşterea calităţii resurselor umane şi îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii în regiunea Vest în vederea reducerii disparităţilor privind dezvoltarea judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, contribuind astfel la măsurile pe care autorităţile le iau în vederea diminuării migraţiei populaţiei active, în special cei tineri, din mediul rural către mediul urban, prin serviciile de consultanţă şi asistenţă precum şi promovarea egalităţii de şanse.

Ca şi activităţi vor fi organizate cursuri de formare profesională, furnizarea de asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă, 9 work-shopuri, o caravană de informare şi consiliere. De asemenea se vor înfiinţa câte un birou de consiliere şi un job-club în fiecare dintre judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara pentru sprijinirea activităţilor privind măsurile active de ocupare.

Activităţile vizează 1202 persoane atât din mediul urban cât şi din cel rural, şomeri, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive.

Proiectul va avea ca rezultat creşterea ocupării în rândul categoriilor din grupul ţintă, facilitarea reintegrării şomerilor pe piaţa muncii, ocuparea forţei de muncă în contextul globalizării şi dezvoltării durabile.

 

 

 

Persoana de contact: Voiculeanu Aura-Mariana – Manager proiect

Asociaţia Azi pentru Viitor Teleorman Ignis, Str. Căpitan Corlătescu, fdt.1, nr.9, Roşiorii de Vede,

Judeţ Teleorman

tel/fax: 0761.412.222, 034/781 47 98

e-mail: azipentruviitor@yahoo.com