MASA ROTUNDA DESTINATA TRANSFERULUI DE INFORMATII IN CONTEXTUL FORMARII DE SPECIALISTI IN DOMENIUL ANALIZEI RISCURILOR

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi implementeaza proiectul – Centru de Formare si Analiza in Ingineria Riscurilor (CeFAIR) – POSDRU/18/1.2/G/34597 finantat in cadrul Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – Fondul Social European.

Obiectivul general al proiectului este completarea ofertei nationale de studii (post)universitare, in vederea formarii specialistilor capabili sa analizeze cu metode novatoare riscurile actuale sau potentiale din diverse domenii: riscul informatic, riscurile naturale/tehnologice, riscurile economico-financiare.

In acest context, in data de 16.12.2010 ora 11,00, la Sala de consiliu a Facultatii de Matematica din cadrul Universitatii “Al. I. Cuza” Iasi, B-dul Carol I, nr. 11, corpul A, va fi organizata o masa rotunda. Scopul acesteia este realizarea transferului direct de informatii din si catre mediul economico-industrial, informatii necesare potentarii caracterului aplicativ al proiectului.

Pentru mai multe informatii, institutiile interesate sa participe la acest eveniment sunt rugate sa ia legatura cu persoanele de contact mentionate mai jos.

Va rugam sa desemnati delegatii din cadrul institutiei dvs. care sa participe la  masa rotunda din data de 16.12.2010 si sa confirmati participarea la acest eveniment.

Nume prenume: Alina Trocin

Functia: Responsabiul logistica

Institutia: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi

Detalii de contact:

e-mail: alina_trocin@yahoo.com

tel: 0755 903 204

Nume prenume: prof. univ. dr. Ioan Tofan

Functia: Manager proiect

Institutia: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi

Detalii de contact:

e-mail: ioantofan@yahoo.it