Manager de Proiect curs acreditat, pregătire PMP 1-3 august 2014 Bucureşti

accedio managementDescriere curs management de proiect:

Acest training oferă cunoştinţe în dezvoltarea unui PROIECT prin: definirea scopului şi a obiectivelor, identificarea sarcinilor şi a modului prin care obiectivele vor fi atinse, cuantificarea resurselor necesare, precum şi stabilirea bugetelor şi termenelor de finalizare. Veţi dobândi de asemenea, tehnici de soluţionare a problemelor, de identificare a riscurilor, care vă vor ajuta în implementarea corectă a proiectului.

Principalele responsabilităţi ale Managerului de Proiect sunt:
Planificarea proiectului
Organizarea activităţilor
Conducerea echipei
Controlul bugetului
Managementul riscurilor

O excelentă oportunitate de orientare în carieră!

Temele cursului de managment de proiect sunt:

Iniţierea proiectului – stabilirea scopului şi obiectivelor
Explicarea intrumentelor arhicunoscute de management de proiect – SMART, SWOT, Pareto, diagrama Ishikawa, analiza PESTLE
Evaluarea riscului, estimări necesare, contracte – fezabilitatea financiară (PP, NPV, IRR)
Planificarea activităţilor – WBS (structura detaliată a activităţilor), PBS (structura detaliată a produsului), diagrama Gantt, diagrama reţelelor de activităţi, drumul critic, ciclul de viaţă al proiectelor
Formarea şi conducerea echipei de proiect – rolul managerului de proiect, comunicarea în cadrul proiectului, soluţionarea conflictelor
Execuţia proiectului – monitorizare continuă şi control, stabilirea jaloanelor, măsurarea progreselor (metoda valorii dobândite), corectarea erorilor, managementul schimbării.
Închiderea proiectului, închiderea contractelor
Standarde, metodologii ale proiectelor – managementul calităţii, reflecţii asupra experienţei acumulate

Temele sunt în concordanţă cu cele mai imporante tehnici din PMBOK şi reprezintă baza pentru obţinerea ulterioară a certificării PMP (Project Management Professional).

Trainer: Ştefan Bădescu

Trainer cu experienţă în proiecte de M&A din sectorul energetic, retail, real estate, dar şi în proiecte derulate cu fonduri europene. Ştefan a lucrat şi în instituţii europene.

Preţ: 630 lei, examinarea şi livrarea diplomei în 7 zile incluse