Manager de Proiect – 7-11 Decembrie Predeal

Prezentare pe scurt:

Cursul urmăreşte dobândirea competenţelor şi a tehnicilor necesare pentru desfăşurarea unei activităţi coerente în cadrul unui proiect: gestionarea costurilor şi resurselor operaţionale, planificare şi analiza riscurilor, conducerea unei echipe, bugete şi măsuri corective.

Program, structură curs, metoda de training:

– 4 zile – 24 de ore parte teoretică È™i 24 de ore parte practică,

– de la ora 9.30 la ora 17.00 – Miercuri, Joi, Vineri È™i Sâmbată

Partea practică este individuală şi constă în elaborarea unui proiect. La finalul cursului participanţii vor prezenta proiectul şi vor susţine o probă practică si un test grilă în faţa unei comisii de evaluatori acreditaţi CNFPA.

Cursul acoperă urmatoarele teme:

Iniţierea proiectului – stabilirea scopului şi obiectivelor
Evaluarea riscului, estimari necesare, contracte – fezabilitatea financiară (PP, NPV, IRR)
Planificarea activităţilor – WBS (structura detaliata a activitatilor), PBS (structura detaliata a produsului), diagrama Gantt, diagrama reţeleor de activităţi, ciclul de viaţă al proiectelor
Formarea şi conducerea echipei de proiect – rolul managerului de proiect, comunicarea în cadrul proiectului, soluţionarea confictelor
Execuţia proiectului – monitorizare continuă şi control, stabilirea jaloanelor, măsurarea progreselor,
corectarea erorilor, managementul schimbării. Închiderea proiectului, închiderea contractelor
Standarde, metodologii ale proiectelor – managemenul calităţii, reflecţii asupra experienţei acumulate

Trainer: Simona Frîncu

Tutor si trainer de management de proiect de mai bine de 6 ani, Simona a sustinut zeci de training-uri, avand sansa de a ajuta la dezvoltarea multor cursanti, aflati la diverse etape ale evolutiei profesionale. Simona este certificată cu Diploma Profesionala in Management şi lucrează zi de zi ca Manager de Proiect.

Oferta de preÈ›:

Curs: 1400 Lei, opţional 250 Lei examen CNFPA.

Cazare cu pensiune completă (opţional): 880 lei

www.bestsmart.ro 0746635743