Lansarea proiectului strategic INSERT

COMUNICAT DE PRESA

Bucuresti, 22 februarie 2011

Fonduri europene pentru integrarea pe piata muncii a grupurilor persoanelor cu dizabilitati in Regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Muntenia si Centru

In perioada 18-20 februarie 2011, Asociatia Handicapatilor Somatici din Romania-Centrul de Recuperare si Reintegrare Sociala (ASHR-CRRS) a organizat Conferinta de lansare a proiectului strategic “INSERT – Construirea unei retele de reabilitare si integrare profesionala pentru persoanele cu dizabilitati din Romania, in vederea imbunatatirii accesului acestora pe piata muncii”, cofinantat din Fondul Social European, programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de interventie 6.2 – „Impreuna pe piata muncii”, contract nr. POSDRU/96/6.2/S/55474.

Evenimentul a avut loc la Complexul “Casa Prahoveana” din judetul Prahova, incepand cu orele 10.30.

AHSR-CRRS, in calitate de beneficiar, implementeaza acest proiect in parteneriat cu: Federatia Nationala a Asociatiilor Persoanelor cu Handicap din Ungaria (MEOSZ) Asociatia Handicapatilor Fizici judetul Harghita (AHF jud. Harghita) si Centrul de Resurse pentru Educatie si Formare Profesionala (CREFOP).

In cadrul evenimentului au luat cuvantul domnul Mircea Cosma – Presedintele Consiliului Judetean Prahova, domnul Ion Petrescu – primarul comunei Gornet, doamna Maria Cozea – presedinta Asociatiei Handicapatilor Somatici din Romania, domnul Lajos Hegedus – presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor Persoanelor cu Handicap din Ungaria (MEOSZ), doamna Valentina Alexandrescu – Expert Coordonator CREFOP, domnul Fikó Csaba – presedintele AHF–jud. Harghita, precum si d-na. Mihaela Baragan – Expert coordonator al proiectului, in prezenta a peste 55 de reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor locale si centrale, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, mass-media, persoane cu dizabilitati si asistenti personali ai acestora.

Scopul acestui proiect il reprezinta crearea unui sistem viabil, practic si functional de integrare pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati, prin acoperirea intregului traseu al integrarii profesionale: evaluare complexa; realizare plan personalizat de orientare si formare profesionala; formare profesionala adaptata necesitatilor specifice ale fiecarui individ; crearea si oferirea de servicii de suport in vederea angajarii pe piata libera a muncii.

Acest deziderat se va materializa prin implementarea unui model functional de evaluare, orientare si instruire personalizata in cadrul a 5 centre de reabilitare si integrare profesionala realizate pe modelul atelierelor de ucenicie la locul de munca pentru persoanele defavorizate din grupul tinta, precum si in cadrul unui Dispecer National – Centru de Resurse si Servicii care va asigura toate serviciile complementare necesare: informare, consiliere, consultanta, medierea locurilor de munca pentru persoanele din grupul tinta in vederea obtinerii si mentinerii unui loc de munca.

Dna. Maria Cozea, presedinta AHSR-CRRS a explicat avantajele acestui proiect: implementarea in Romania a experientei si a bunelor practici de peste 40 de ani ale federatiei MEOSZ in domeniul integrarii profesionala a persoanelor cu dizabilitati, dezvoltarea si livrarea unor servicii adaptate la nevoile grupului tinta prin crearea unor centre de reabilitare vocationala; incadrarea in munca a beneficiarilor prin oferirea de servicii complementare la angajarea pe piata libera a muncii, inclusiv asistenta si instruire; transformarea persoanelor cu dizabilitati din persoane dependente de ajutoare financiare, in persoane independente financiar, cetateni cu drepturi si obligatii egale, platitori de taxe si impozite; construirea unei imagini pozitive a persoanelor cu dizabilitati in cadrul societatii romanesti, bazata pe abilitati si plus-valoare umana, precum si producerea de schimbari structurale, durabile, la nivelul serviciilor sociale de integrare socio-profesionala a persoanelor cu dizabilitati din Romania.

Perioada de implementare a proiectului: ianuarie 2011 – decembrie 2013

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 19.693.845 lei.

Grupul tinta al proiectului este format din 2500 persoane cu diferite tipuri de dizabilitati, 50 de reprezentanti ai altor grupuri vulnerabile, 800 de femei.

Dupa inchiderea conferintei de lansare de vineri, a avut loc – sambata, 19 februarie – prima intalnire transnationala a partenerilor din acest proiect, eveniment in cadrul caruia s-au pus bazele metodologice a colaborarii si a modului de lucru intre parteneri. Intalnirea a avut loc in incinta Centrului de zi Gornet care functioneaza in cadrul punctului de lucru Gornet al Asociatiei Handicapatilor Somatici din Romania.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Asociatia Handicapatilor Somatici din Romania-Centrul de Recuperare si Reintegrare Sociala (AHSR-CRRS), beneficiarul proiectului.

Bucuresti, 22 februarie 2011

Persoana de contact: Oana Burlacu
Asistent Manager
Telefon: 021-312.27.81; mobil 0769 225 167
E-mail: ahsr@arexim.ro