Lansarea proiectului “MENTORNET – Femei competitive, factor cheie în dezvoltarea economică”

Lansarea proiectului “MENTORNET – Femei competitive, factor cheie în dezvoltarea economică”


 


 


AsociaÈ›ia Patronatul Tinerilor ÃŽntreprinzători din România în calitate de beneficiar, implementează, începând cu data de 21 Mai 2018, proiectul “MENTORNET – Femei competitive, factor cheie în dezvoltarea economică”, cod Mysmis 117365.


Proiectul are o perioadă de implementare de 12 luni, cu o valoare totală de 2.884.306,80 lei (valorea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.451.660,77 lei) şi este finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi; Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea modalității forței de muncă; Prioritatea de investiții 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare; Obiectivul specific: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniul de specializare inteligentă conform SNCDI.


Proiectul are drept obiectiv general creșterea competitivității și a adaptabilității întreprinderilor din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Nord-Vest și Vest la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin stimularea dezvoltării competentelor antreprenorilor, managerilor și angajatilor femei.


Obiectivele specifice proiectului sunt:


1.       Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă pentru 400 angajatori, din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Nord-Vest, Vest, care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Va fi implementată o campanie multi-regională care va avea drept obiectiv conștientizarea angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.


2.       Susținerea dezvoltării abilităților manageriale și antreprenoriale pentru un numar de minim 254 de femei antreprenor care își gestionează propria afacere și 90 de femei angajate cu contract individual de muncă, care asigura managementul strategic și ocupă poziții de management, prin organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru manageri. Cele 344 de femei membre ale grupului țintă vor participa la sesiuni de formare profesională pentru grupările de competențe/ocupațiile “Competențe antreprenoriale”, “Manager de inovare”, “Manager îmbunătățire procese”, iar dintre acestea minim 60 de antreprenoare vor fi incluse în programul de mentorat feminin MENTORNET susținut cu implicarea membrelor Rețelei Naționale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin – MENTORNET. Minim 279 de membre ale grupului țintă vor fi certificate ANC în urma participării la stagiile de curs, iar minim 49 dintre acestea vor primi o certificare suplimentară ca urmare a implicării în programul de mentorat.


3.       Susținerea dezvoltării abilităților de management al resurselor umane pentru un număr de minim 160 de femei angajate cu contract individual de muncă, din departamentele de resurse umane, prin organizarea și derularea de programe de formare profesională în ocupațiile “Manager resurse umane” și “Inspector resurse umane”. Minim 130 de membre ale grupului țintă vor fi certificate ANC în urma participării la stagiile de curs.


4.       Sprijinirea a minim 46 de IMM-uri în scopul realizării planificării strategice pe termen lung, care să permită anticiparea schimbărilor. Minim 46 de membre ale grupului țintă (antreprenoare/manageri) vor fi asistate în vederea realizării planificarii strategice a întreprinderilor în care activează, generându-se astfel beneficii precum dezvoltarea abilităților manageriale, creșterea posibilității de a avea succes, coordonarea eforturilor interdepartamentale și pregătirea pentru schimbare.


 


Grupul țintă al proiectului: minim 504 femei din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Nord-Vest si Vest, încadrate în urmatoarele categorii:


·         90 persoane angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc.);


·         160 persoane angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) din departamentele de resurse umane;


·         254 persoane antreprenori care își gestionează propriile afaceri.


 


Principalele activități care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:


A.1. – Management de proiect


A.2. – Acțiuni de integrare a grupului țintă în proiect


A.3. – Acțiuni de formare profesională pentru manageri


A.4. – Acțiuni de formare profesională pentru angajați


A.5. – Acțiuni privind planificările strategice pe termen lung în IMM-uri


A.6. – Acțiuni transversale.


 


In cadrul proiectului se va realiza o campanie de conștientizare a angajatorilor cu privire la necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă. Campania va avea un impact asupra a minim 400 IMM-uri. Totodată, prin intermediul campaniei se vor conștientiza minim 45.000 de persoane (atât din grupul țintă cât și din publicul larg).


Acțiunile de formare profesională pentru manageri vor consta în 16 sesiuni de formare profesională pentru minim 344 de persoane (90 angajați care ocupă poziții de management și 254 antreprenori care își gestionează propriile afaceri): 8 stagii de curs ”Competențe antreprenoriale” (în medie 23 participanți/stagiu de curs), 4 stagii de curs ”Manager de inovare” (în medie 20 participanți/stagiu de curs) și 4 stagii de curs ”Manager îmbunătățire procese” (în medie 20 participanți/stagiu de curs). Minim 279 participanți vor fi certificați ANC în urma participării la stagiile de curs. Stagiile vor avea o durată de minim 40 de ore și vor avea atât o componentă teoretică, cât și una practică.


Din femeile antreprenor din grupul țintă al proiectului, care au beneficiat de formare profesională (curs “Competente antreprenoriale”) și au fost certificate în cadrul activității A.3., minim 60 persoane vor participa la programul de mentorat feminin MENTORNET pentru îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și competențelor digitale. Minim 49 de membrii ai grupului țintă (antreprenori) vor fi certificați în urma participării la programul de mentorat, suplimentar certificării ANC obținute în urma cursurilor de formare profesională.


Totodată, din cele minim 344 persoane din grupul țintă care vor participa la stagiile de formare profesională pentru manageri, minim 46 vor participa la acțiunea de planificare strategică pe termen lung în IMM-uri. În cadrul acestei activități fiecare participant va colabora cu experții de planificare strategică pentru realizarea unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii sau pentru revizuirea și adaptarea unei planificări strategice deja existente. Prin intermediul planului strategic realizat în colaborare cu experții proiectului, managerii și antreprenorii din grupul țintă vor putea să își transpună obiectivele organizaționale și toate acțiunile și procesele necesare pentru realizarea acestora.


Acțiunile de formare profesională pentru angajați vor consta în 8 sesiuni de formare profesională pentru minim 160 de persoane (angajați din departamente de resurse umane): 4 stagii de curs ”Manager Resurse Umane” (în medie 20 participanți/stagiu de curs) și 4 stagii de curs ”Inspector Resurse Umane” (în medie 20 participanți/stagiu de curs). Minim 130 participanți vor fi certificați ANC în urma participării la stagiile de curs. Stagiile vor avea o durată de minim 40 de ore și vor conține o componentă teoretică și una practică.


 


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


 


Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:


 


Poștaru Iuliana – Manager de proiect


Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Municipiul București, cod poștal 020776, județul București, România


Telefon: 0318 241 592


Email: office@ptir.ro