Lansarea proiectului “Formare profesionala in transportul aerian: securitatea in munca si protectia mediului in utilizarea tehnologiilor moderne”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara nr. 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor”
Domeniul major de interventie 3.2 “Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”
Titlul proiectului: Formare profesionala in transportul aerian: securitatea in munca si protectia mediului in utilizarea tehnologiilor moderne
Contract nr.: POSDRU/81/3.2/S/59569
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 – “Investeste in oameni!”

Asociatia Aeroporturilor din Romania (AAR), in parteneriat cu SIVECO Romania, implementeaza incepand cu data de 03.01.2011, proiectul strategic “Formare profesionala in transportul aerian: securitatea in munca si protectia mediului in utilizarea tehnologiilor moderne” – POSDRU/81/3.2/S/59569.

Proiectul se va derula pe o perioada de 24 de luni si este cofinantat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor, Domeniul Major de Interventie 3.2 “Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea adaptabilitatii angajatilor din domeniul transportului aerian si asigurarea calitatii proceselor si serviciilor de transport aerian prin furnizare de formare profesionala de calitate, bazata pe metode interactive si tehnologie moderna.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– Promovarea formelor flexibile de organizare a muncii in paralel cu imbunatatirea conditiilor de munca si introducerea de noi practici de lucru in transportul aerian;
– Dezvoltarea pregatirii profesionale specifice a angajatilor din transporturile aeriene in domeniile noilor tehologii (inclusiv TIC – Tehnologie Informationala & Comunicationala), securitatii si sigurantei aeroportuare, sanatatii si securitatii in munca si protectiei mediului. Grupul tinta va beneficia de noi cunostinte, abilitati si de recunoasterea la nivel national a acestora;
– Constientizarea necesitatii crearii unei culturi privind protectia mediului inconjurator in domeniul transportului aerian.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU pentru ca dezvolta, perfectioneaza si certifica abilitati si competente cerute de piata muncii si asigura oportunitati sporite pentru 600 de angajati din transportul aerian.

David CICEO
Presedinte AAR

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la:
Persoana de contact: Ramona Pojar, Asistent de proiect, AAR
Telefon: 0740-049925
Fax: 0264-307593
E-mail: aar@airportaar.ro.