Lansarea proiectului „Măsuri integrate de ocupare pentru mediul rural”

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr.5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
Titlul proiectului: Măsuri integrate de ocupare pentru mediul rural
Cod Contract: POSDRU/110/5.2/G/87116
Beneficiar: Fundaţia Convergente Europene

COMUNICAT DE PRESÄ‚
Lansarea proiectului „Măsuri integrate de ocupare pentru mediul rural”

Fundaţia Convergente Europene, în calitate de beneficiar, împreună cu Primăria Comunei Moara Vlăsiei şi SIVECO Romania SA, în calitate de parteneri, implementează, începând cu luna ianuarie 2012, proiectul “Măsuri integrate de ocupare pentru mediul rural”.

Proiectul are o perioadă de implementare de 18 luni, cu o valoare totală de 2.297.159 lei ÅŸi este cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: „InvesteÅŸte în oameni!, Axa prioritară nr. 5, Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenÅ£ie 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveÅŸte dezvoltarea resurselor umane ÅŸi ocuparea forÅ£ei de muncă.

Proiectul are drept obiectiv general îmbunătăţirea calităţii şi adaptabilităţii resurselor umane din zonele rurale, în vederea ocupării formale în activităţi non agricole în localităţile integrate pe proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• Îmbunătăţirea competenţelor resurselor umane din zonele rurale, prin cursuri de formare profesională în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole;
• Creşterea gradului de informare şi conştientizare a grupului ţintă privind piaţa forţei de muncă şi condiţiile de angajare;
• Creşterea şanselor de obţinere a unui loc de muncă a persoanelor din grupul ţintă prin creşterea gradului de participare la serviciile de stimularea ocupării forţei de muncă;
• Îmbunătăţirea competenţelor managerilor şi angajaţilor din mediul rural în domeniul managementului resurselor umane;
• Facilitarea accesului persoanelor, din mediul rural, la informaţii privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul, modul de înscriere în program şi de finalizare a acestuia, prin: campanii de informare, participarea la job cluburi şi prin utilizarea Portalului dezvoltat în cadrul proiectului.

Grupul Å£intă este format din 350 de persoane din mediul rural aparÈ›inând Regiunii BucureÈ™ti – Ilfov, din care 25 de manageri ÅŸi angajaÅ£i, precum È™i 325 de persoane inactive, implicate în agricultura de subzistenţă, ÅŸomere sau aflate în căutarea unui loc de muncă.

ÃŽn perioada ianuarie 2012 – iunie 2013 vor fi organizate campanii de informare ÅŸi vor fi furnizate servicii specializate integrate È‹n vederea creÅŸterii gradului de ocupare precum: È™edinte de informare, consiliere È™i orientare profesională, cursuri de formare profesională, activități de evaluare ÅŸi certificare a competenÅ£elor dobândite pe alte căi decât cele formale, toate acestea având rolul de a genera efecte pozitive pe termen lung pentru membrii grupul Å£intă în acÅ£iunea lor de integrare pe piaÅ£a muncii.

Rezultatele proiectului contribuie la diminuarea efectelor crizei economice, implicit la reducerea şomajului prin atragerea şi menţinerea grupului ţintă pe piaţa muncii.

Persoană de contact:
Dr. Mihaela MOSTAVI, Manager proiect
Telefon: 0722291642