Lansarea proiectului „IniÅ£iativa pentru Dezvoltare Economică prin AcÅ£iune Locală” PHARE RO 2006/018 – 447.01.01.14

În urma desfăşurării licitaţiei de proiecte pentru Programul de Vecinatăte România-Republica Moldova, PHARE CBC 2004-2006, Comitetul de Evaluare a selectat pentru finanţare proiectul “Iniţiativa pentru Dezvoltare Economică prin Acţiune Locală” cu valoarea totală a proiectului de 138.300 EURO (489.319 lei), din care: finanţarea nerambursabilă este de 440.387 lei (124.470 Euro), iar contribuţia Consiliului Judeţean Iaşi este de 10%, respectiv 48.932 lei (13.830 Euro) . În acest sens, a fost încheiat contractul de grant RO 2006/018-447.01.01.14 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi Consiliul Judeţean Iaşi.
Durata proiectului: 12 luni.
În cadrul proiectului se vor derula următoarele activităţi principale:
• Înfiinţarea Centrului Transfrontalier pentru Managementul Dezvoltării Locale
• Constituirea reţelei de promotori ai dezvoltării locale
• Organizarea sesiunilor de training pentru promotori
• Crearea instrumentelor de planificare strategică la nivelul judeţului Iaşi

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice locale de promovare a cooperării transfrontaliere pentru dezvoltare locală.

Obiective specifice:
• Dezvoltarea capacităţii de planificare, implementare şi evaluare a acţiunilor de dezvoltare locală a administraţiei publice locale din judeţul Iaşi şi din raionul Soroca;
• Intensificarea cooperării economice şi sociale transfrontaliere prin crearea unei reţele de promotori ai dezvoltării locale în judeţul Iaşi şi în raionul Soroca;
• Modernizarea metodelor şi instrumentelor de planificare strategică ale Consiliului Judeţean Iaşi şi ale Consiliului Raional Soroca.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:
• 23 Consilii Locale, respectiv consiliile locale ale comunelor: Trifeşti, Victoria, Golăeşti, Plugari, Coarnele Caprei, Şipote, Cepleniţa, Dolheşti, Madîrjac, Sineşti, Şipote, Ţibana, Mironeasa, Brăesti, Popeşti, Horleşti, Bivolari, Prisăcani, Grozeşti, Vlădeni, Belceşti, Ţibăneşti si Răducăneni
• Consiliul Judeţean Iaşi
• Consiliul Raional Soroca, Republica Moldova

Beneficiari indirecţi:
• 825.100 locuitori ai judeţului Iaşi
• 94.986 locuitori din raionul Soroca, Republica Moldova
• 25.240 agenţi economici din judeţul Iaşi
• 24457 agenţi economici din raionul Soroca, Republica Moldova

Rezultate estimate:
• Centrul Transfrontalier pentru Managementul Dezvoltării Locale
• Reţeaua promotorilor dezvoltării locale
• Strategia de dezvoltare economică şi socială a judeţului Iaşi
• Pagina web a Centrului Transfrontalier pentru Managementul Dezvoltării Locale
• 32 persoane instruite ca promotori ai dezvoltării locale
• 300 de pliante care să prezinte conceptul de „promotor al dezvoltării locale” şi reţeaua promotorilor dezvoltării locale în judeţul Iaşi şi raionul Soroca
• 300 de exemplare din ghidul teoretic şi practic intitulat
“Managementul dezvoltării locale, studiu de caz – strategia de dezvoltare economica si sociala a judeÅ£ului IaÅŸi”
• Realizarea unui fond documentar minim pentru Centrul Transfrontalier pentru Managementul Dezvoltării Locale
• Realizarea unui fond de carte de specialitate în domeniul dezvoltării locale

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: Doamna Păstrăvanu Ionela Laura, consilier, Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională, Cooperare Interregională şi Europeană, Consiliul Judeţean Iaşi, e-mail: laura.pastravanu@icc.ro, Telefon: 0232/235100/int. 363.