LANSAREA PROIECTULUI „DE LA INFORMATIE LA PARTENERIAT”

IRT_logo

Asociatia Institutul Roman de Training are placerea de a anunta lansarea proiectului „De la informatie la parteneriat” – Formare pentru intarirea capacitatii de monitorizare si participare la procesul decizional, care se deruleaza in perioada septembrie 2009 – decembrie 2010.

Proiectul isi propune instruirea reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale si partenerilor sociali in domeniul aplicarii legislatiei privind accesul la informatiile de interes public (Legea nr.544/2001) si transparentei decizionale in administratia publica (Legea nr.52/2003), cu scopul de a se putea dezvolta ca puternici parteneri de dialog pentru institutiile publice.

Grupurile tinta carora li se adreseaza acest proiect sunt organizatii neguvernamentale, parteneri sociali si Comitete Sectoriale, entitati care indeplinesc functii importante de negociere si reprezentare a intereselor in societate, precum si de promovare a coeziunii sociale. Pentru indeplinirea acestor functii, capacitatea de a avea acces si de a utiliza informatii de interes public, precum si cea de a participa la, si de a influenta procesul decizional, joaca un rol esential.

Proiectul isi propune:

  • derularea unei campanii de informare cu privire la beneficiile utilizarii eficiente a legilor accesului la informatie si transparentei decizionale pentru activitatea entitatilor din grupul tinta;
  • livrarea unui program de formare privind utilizarea cadrului normativ al accesului la informatie si al transparentei decizionale pentru 120 de participanti din cele 8 regiuni ale Romaniei;
  • elaborarea si diseminarea unei brosuri cuprinzand exemple de bune practici in ceea ce priveste aplicarea legislatiei accesului la informatie si transparentei decizionale.

Proiectul „De la informatie la parteneriat” – Formare pentru intarirea capacitatii de monitorizare si participare la procesul decizional este co-finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3. „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.3. „Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor partenerilor sociali si societatii civile”, Apelul de propuneri 41.

Institutul Roman de Training (IRT) este o organizatie neguvernamentala, fondata in 2002, al carei scop este promovarea in Romania a educatiei pentru adulti. Activitatile IRT in domeniul fondurilor europene au constituit o prioritate pentru organizatie. Identificand nevoia de consolidare a capacitatii de absorbtie a fondurilor europene la nivelul institutiilor si organizatiilor din Romania, activitatea IRT in domeniu a constat atat in organizarea de cursuri de instruire cat si in formularea de rapoarte de evaluare a capacitatii de absorbtie a fondurilor europene.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la:

Institutul Roman de Training

Adresa: Splaiul Unirii nr. 4, Bl. B3, Tronson II, Et. 1, Apt. 1, Sector 4, Bucuresti 040031

Tel./Fax: 021-3116855, 3116858

Persoana de contact:

Letitia Batfoi, Manager de proiect

E-mail: letitia.batfoi@transparenta.info

Despre POS DRU:

Statele Membre si regiunile Uniunii Europene au acces la finantare din Fondul Social European (FSE) in cadrul unei perioade de programare de sapte ani. Actualul exercitiu de programare se desfasoara pe perioada 2007-2013.

Pentru a beneficia de asistenta FSE, Statele Membre elaboreaza programe operationale care sunt implementate de actori socio-economici, precum institutii de invatamant, furnizori de formare profesionala, IMM-uri, camere de comert si industrie, parteneri sociali, ONG-uri, institutii publice, autoritati locale etc.

Obiectivul general al POS DRU il constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia, prin conectarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea participarii crescute pe o piata a muncii moderna, flexibila si incluziva, pentru 1.650.000 de persoane.

Obiective specifice ale POS DRU sunt:

  • Promovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate, inclusiv a invatamantului superior si cercetarii;
  • Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea calitatii si productivitatii muncii
  • Facilitarea accesului tinerilor pe piata muncii;
  • Dezvoltarea unei piete a muncii moderna, flexibila si incluziva;
  • Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in mediul rural;
  • Imbunatatirea Serviciului Public de Ocupare;
  • Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii.

Forma oficiala a comunicatului o puteti gasi pe site-ul www.irt.ro

Logo FSE-RO