LANSAREA PROIECTULUI „Creşterea gradului de ocupare a şomerilor din Regiunea Nord-est printr-un program integrat de consiliere şi formare profesională în domeniul IT” ID 75723

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII cu sediul în Şos.Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucureşti în parteneriat cu SC ICE Computers SRL Botosani derulează începând cu data de 01.11.2010 proiectul regional, „Creşterea gradului de ocupare a şomerilor din Regiunea Nord-Est printr-un program integrat de consiliere şi formare profesională în domeniul IT”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului de finanţare POSDRU/99/5.1/G/75723 încheiat între INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, în calitate de Beneficiar şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” – regiunea Nord-Est în calitate de ordonator de credite. Axa prioritară: 5 – „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie: 5.1. „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”.
Valoarea totală a proiectului este de 1.979.337,10 RON,din care asistenÅ£a financiară nerambursabilă este de 1.861.343,50 RON ( 1.693.822,59 – FSE ÅŸi 167.520,91-buget naÅ£ional ).
Proiectul se implementează în Regiunea Nord-Est pe o perioadă de 18 de luni.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie cresterea ratei de ocupare si facilitarea integrarii pe piata muncii prin imbunatatirea si extinderea competentelor profesionale ale persoanelor inactive si somerilor de lunga durata, tineri si adulti din Regiunea Nord-Est pentru a raspunde cerintelor angajatorilor din sectorul informatic in sprijinul dezvoltarii regionale, cresterii competitivitatii resurselor umane si promovarii coeziunii economice si sociale.

Obiectivele specifice sunt următoarele:
Imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor inactive si somerilor de lunga durata din Regiunea Nord – Est, prin dezvoltarea competentelor profesionale ale acestora prin participarea la:
•un set complex de integrare sociala prin participarea activa la cursuri de informare si consiliere profesionala (simulari de interviuri; dezvoltarea increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca; mentinerea locului de munca)
•cursuri de formare profesionala in domeniul IT realizate in cadrul proiectului: 1.Notiuni de tehnologia informatiei. 2.Programe de baza pentru utilizarea computerului ; 3.Internet si world wide web. Fundamente, resurse, instrumente ; 4.Informare si comunicare pe internet 5.Securitatea in internet. Amenintari, atacuri, virusi 6.Elemente de criptografie. Semnatura electronica ; 7.Comert electronic ; 8.Banca la domiciliu(e-banking) si cardurile in exercitiul functiunii – totul despre finantele electronice ; 9.Sociologia internetului. Aplicatii in sfera intreprinderilor ; 10.Legislatie in domeniul tranzactiilor electronice(e-business); Mentionam ca aceste module se pot modifica in functie de solicitarile primite de la nivelul grupului tinta
Dezvoltarea unui instrument electronic inovativ de gestiune si evidentiere a competentelor profesionale initiale, intermediare si finale ale grupului tinta, in vederea identificarii necesitatilor de formare individuala si ulterior integrarea acestora in intreprinderi din domeniul TIC, diagnosticarea deficitului de competente si identificarea unui plan de dezvoltare profesionala corespunzator pentru 200 persoane inactive si someri de lunga durata din Regiunea Nord-Est si suport in dezvoltarea capacitatii de a se auto-organiza a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
Formarea profesionala a unui numar de 200 persoane inactive si someri de lunga durata din care 50% femei prin participarea la cursuri de formare profesionala;
Cresterea gradului de ocupare din sectorul informatic prin integrarea unui numar de 20 cursanti, echivalentul a 10% din participantii la cursurile de formare profesionala organizate in cadrul proiectului, la angajatori din domeniul TIC din Regiunea Nord-Est.
Identificat prin colaborarea partenerilor proiectului si prin intermediul analizelor si statisticilor existente la nivel regional si local, grupul tinta al proiectului se adreseaza persoanelor rezidente in regiunile din mediul urban si cuprind: persoane inactive (50 persoane), someri de lunga durata (150 persoane), tineri si adulti. In mod special, categoria de someri tineri (15–24 ani) de durata lunga (peste 6 luni de somaj) este expusa dificultatii de integrare pe piata fortei de munca tocmai pentru ca nu exista o corelare intre calificarile si competentele obtinute prin instruire si exigentele pietei de munca. Proiectul promoveaza egalitatea de sanse si participarea in mod egal pe piata fortei de munca. In termeni cantitativi, 200 de persoane vor fi evaluate in ceea ce priveste competentele initiale, si tot atatea persoanede persoane vor participa la cursurile de formare profesionala iar 20 dintre acestia vor fi angajati.
Obiectivele proiectului se inscriu politicii Uniunii Europene in domeniul ocuparii care isi propune sa contribuie la atingerea obiectivelor privind dezvoltarea durabila a economiei, un grad inalt de ocupare si de protectie sociala, egalitate de sanse intre barbati si femei, un grad inalt al competitivitatii economice, cresterea calitatii vietii precum si coeziunea economica si sociala. Prin intermediul activitatilor proiectului se doreste implicarea activa a factorului uman, determinand, astfel, cresterea considerabila a sanselor de insertie si ocupare pe piata muncii, in conformitate cu Strategia economica a UE 2020 care isi propune ca pana in 2020 75% din forta de munca europeana (mai exact populatia cu varsta intre 20-64 de ani) sa fie angajata.
Proiectul pune accent pe dobandirea de competente necesare integrarii si participarii pe piata muncii, extinderii si imbunatatirii investitiei in resursa umana prin cresterea accesului la formarea profesionala continua, asigurand atractivitatea, deschiderea catre nevoile mediului economic, intarind directivele de ocupare promovate la nivelul Uniunii Europene, sustinute in prezent de Liniile directoare integrate pentru crestere economica si ocupare 2008 – 2010. In acelasi context, proiectul va creste sansele de ocupare a fortei de munca, va asigura corespondenta dintre nevoile pietei muncii si competentele de munca, facilitand participarea la o formare profesionala corespunzatoare si cresterea competentelor grupului tinta vizat.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
INSTITUTUL NAÅ¢IONAL PENTRU ÃŽNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
Adresa: Şos.Olteniţei, Nr.103
Tel: 021 332 18 06
Fax: 021 332 18 06
Email: luisa.radulici@inimm.ro
Persoana de contact: Maria Luisa Rădulici, Responsabil Informare şi Publicitate
Autoritatea contractantă: OIRPOSDRU – Regiunea Nord-Est – Bd.Republicii, nr.12, Piatra Neamt