Lansarea ghidului ce are ca subiect integrarea egalitatii de sanse in politicile intreprinderilor si a portalului www.carierepentrufemei.ro in cadrul proiectului “Sanse egale pentru cariere de succes”

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
Investeste in oameni !
Titlul proiectului: Sanse egale pentru cariere de succes
Axa prioritara 6. „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de interventie 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/97/6.3/S/64237

Azi, 31 mai 2011, are loc lansarea oficiala a Ghidului privind integrarea egalitatii de sanse in politicile intreprinderilor si a portalului www.carierepentrufemei.ro in cadrul proiectului european “Sanse egale pentru cariere de succes”, derulat de SIVECO Romania S.A., Academia de Studii Economice Bucuresti si Mediafax S.A. Proiectul este finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea oportunitatilor de angajare a femeilor si acces egal la ocupare prin constientizarea principiului egalitatii de sanse la nivelul intreprinderilor private. Pe termen lung, proiectul va contribui la diminuarea stereotipurilor sociale privind rolul femeii la locul de munca si va determina politici nondiscriminative in recrutarea, angajarea si desfasurarea ulterioara a carierei femeilor.

In cadrul proiectului se desfasoara o campanie de informare si crestere a constientizarii in intreprinderi, privind egalitatea de gen si managementul diversitatii, implementata de SIVECO Romania si Mediafax, campanie care este reflectata in mod constant si in cadrul portalului proiectului www.carierepentrufemei.ro.

Ghidul privind integrarea egalitatii de sanse in politicile intreprinderilor cuprinde analiza legislativa, instrumente de lucru, exemple de bune practici dezvoltate la nivel national si international pentru asigurarea egalitatii de sanse. Ghidul este, de asemenea, un instrument pentru departamentele de resurse umane din cadrul companiilor romanesti in asigurarea de sanse egale.

Este publicat in 5000 de exemplare, fiind distribuit intreprinderilor, Camerelor de Comert si Industrie, partenerilor sociali din fiecare regiune.

Ghidul cuprinde un capitol privind organizarea Comitetelor pentru egalitate de sanse in intreprinderi.

Continutul ghidului poate fi accesat si in format multimedia, cuprinzand lectii digitale interactive dezvoltate de catre SIVECO Romania, pentru a fi mai usor de folosit in practica de managerii de resurse umane. Formatul digital al ghidului este disponibil pe portalul proiectului, www.carierepentrufemei.ro.

Portalul www.carierepentrufemei.ro cuprinde ghidul in format digital, resurse privind managementul diversitatii si egalitatea de sanse, si celelalte produse ale campaniilor de informare din proiect.

In perioada iunie-iulie va fi organizata o serie de seminarii cu managerii de resurse umane in fiecare dintre cele 8 Regiuni de Dezvoltare. La aceste seminarii vor participa femei – manageri de resurse umane si femei cu functii de decizie din intreprinderi, fiind dezbatute subiectul egalitatii de sanse si instrumentele pentru asigurarea acesteia propuse de ghid. Vor fi abordate teme ca: dezvoltarea unei cariere de succes pentru femei, programe de lucru flexibile pentru femei, maternitatea si drepturile asociate, prevenirea si combaterea hartuirii sexuale la locul de munca, masuri care conduc la cresterea increderii in sine a femeilor.

Lansarea Ghidului privind integrarea egalitatii de sanse in politicile intreprinderilor si a portalului www.carierepentrufemei.ro va avea loc in cadrul unei conferinte de presa, organizata marti, 31 mai, ora 11.00, la Academia de Studii Economice din Bucuresti, sala 0129, etaj 1.

Manager de proiect
Rodica Papadopol
SIVECO Romania
Victoria Park, Sos. Bucuresti-Ploiesti 73-81 Drive
Sector 1, Bucuresti, Romania
tel: + 40 (021) 3023300
fax: + 40 (021) 3023391
email: contact@carierepentrufemei.ro