Lansarea campaniei “Aprinde flacăra ÅŸtiinÅ£ei!”

Asociaţia Secular-Umanistă din România (ASUR)
Str. Gheorghe PetraÅŸcu nr. 53, sector 3 BucureÅŸti
Tel.: +40 722 392 751
www.asur.ro office@asur.ro
BucureÅŸti 11 februarie 2010

Comunicat de Presă

Lansarea campaniei “Aprinde flacăra ÅŸtiinÅ£ei!”
12Februarie 2010 (Darwin Day)

Ultimul raport TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study 2007) care a cumulat rezultatele a 49 de ţări de pe toate continentele din punctul de vedere al învăţării matematicii şi ştiinţelor, plasează România la coada ţărilor europeene. Situaţia a fost similară celei din raportul TIMSS 2003. Aceste rezultate confirmă situaţia precară în care se află învăţământul românesc în general şi predarea ştiinţelor în special, fapt relevat şi de situaţia destul de confuză a predării evoluţionismului în sistemul de învăţământ românesc.

Asociaţia Secular-Umanistă din România (ASUR) promovează valorile umanismului secular, cunoaşterea ştiinţifică si gândirea critică. Membrii fondatori, Liliana Voicu, Laurenţiu Ţîrcă, Toma Pătraşcu şi Atila Nyerges, împărtăşesc idealul unei societăţi democratice, seculare, fundamentate pe libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie a cetăţenilor, o societate în care gândirea critică şi libertatea de exprimare, împreună cu spiritul civic şi toleranţa reprezintă valorile de bază pentru luarea deciziilor la toate nivelurile structurării sociale.

Întrucât considerăm ştiinţa drept baza progresului societăţii, dorim ca acţiunile noastre să contribuie la creşterea nivelului de acceptare al ştiinţei prin acţiuni de popularizare organizate în special în rândul elevilor şi studenţilor – conferinţe tematice, concursuri şcolare, expoziţii. În plus, planificăm o acţiune de dotare a bibliotecilor şcolare cu cărţi şi manuale de ştiinţă.

Astfel, cu ocazia zilei internaÅ£ionale Darwin, lansăm campania “Aprinde flacăra ÅŸtiinÅ£ei!” care va beneficia de o platforma online (www.darwinday.ro) a cărei dezvoltare este susÅ£inută de Muzeul de Paleontologie al University of California, Berkeley, SUA

ASUR îşi propune să colaboreze cu alte organizaţii non-guvernamentale şi cu organisme ale statului şi intenţionează să acceseze resurse din ţară şi din străinătate pentru a organiza acţiuni de anvergură în domeniul popularizării ştiinţei si promovării umanismului secular.

Pe această cale, îi invităm pe toţi cei care ne împărtăşesc idealurile să ni se alăture.

Liliana Voicu Toma Pătraşcu

Laurenţiu Ţîrcă Atila Nyerges