PRIMA ÎNTREPRINDERE SIMULATĂ CU PROFIL FINANCIAR-BANCAR DIN ROMÂNIA

Prima întreprindere simulată cu profil financiar-bancar din România.

Academia de Studii Economice din BucureÈ™ti (ASE) alături de BRD – Groupe Société Générale È™i AsociaÈ›ia Beneficiarilor Bursei Speciale „Guvernul României” – ABBSGR, anunță demararea implementării proiectului „Metode inovative pentru profesionalizarea viitorilor specialiÈ™ti în domeniul financiar-bancar”- ProFin, cofinanÈ›at din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract POSDRU/109/2.1/G/81455.

„Dezvoltat în jurul conceptului de întreprindere simulată, proiectul pune în valoare o metodă interactivă de învățare pentru stimularea spiritului antreprenorial.” (Ion STANCU, manager de proiect)

Conferința Națională de lansare a proiectului va avea loc în data de 29.02.2012, în Aula Magna ASE (Căderea Bastiliei), începând cu ora 15.00, fiind așteptați să participe studenți din grupul țintă, experți din domeniul financiar-bancar românesc, reprezentanți ai mediul universitar și ai mass-media de profil.

 

Pentru informaţii suplimentare:

Simion ILIE

Responsabil PR

tel: 0745 / 297 838 | e-mail: profin@ase.ro | www.ase.ro/profin

 

Despre Proiect

Obiectivul major al acestui proiect vizeaza cresterea gradului de ocupare si a nivelului de calificare a tinerilor absolventi de invatamânt superior cu profil financiar-bancar prin dezvoltarea, implementarea si promovarea unor metode, instrumente si mecanisme integrate, interactive si inovative de invatare, consiliere si insertie pe piata muncii.

Activitatile proiectului se concentrează pe înființarea și punerea în funcțiune a unei întreprinderi simulate cu profil financiar-bancar, promovarea de parteneriate între universitate și întreprinderi, îmbunatatirea organizării stagiilor de pregatire practică pentru studenti, dezvoltarea de servicii de orientare, consiliere pentru studenții de la filierele de profil.

Grupul ținta vizat de proiect este constituit din studentii ASE Bucuresti din anul III licenta si anii I si II masterat de la Facultatea Finante, Asigurari, Banci si Burse de valori.

Perioada de implementare a acestui proiect este ianuarie 2012 – decembrie 2013. Bugetul total al proiectului este de 1.848.929,00 lei, din care 1.623.970,00 lei reprezintă finanÈ›are nerambursabilă.