Lansare proiect: Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România

BucureÅŸti 3 mai 2010

Lansare proiect: Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România

Academia de Studii Economice din Bucureşti anunţă lansarea proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea din Reading (Marea Britanie), Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara şi are ca scop crearea unei şcoli postdoctorale de tip reţea în domeniul ştiinţelor economice. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni (3 mai 2010 – 30 aprilie 2013), iar valoarea totală a acestuia este de 18 072 298 lei, din care 17 656 840 finanţare nerambursabilă.

Proiectul îşi propune să susţină excelenţa, dinamismul şi creativitatea în cercetarea economică românească prin formarea unei generaţii de tineri cercetători, capabili să se integreze în aria de cercetare europeană.

În cadrul acestui proiect vor beneficia de sprijin financiar de 3400 lei pe o perioadă de 28 de luni, 80 de tineri cercetători, doctori în economie, selectaţi pe bază de competiţie. Pe lângă bursa acordată, fiecare cercetător din program va beneficia de un stagiu de mobilitate la universităţi europene de prestigiu.

Totodată, prin participarea la conferinţe ştiinţifice internaţionale, prin publicarea unor articole în reviste de specialitate de top va fi îmbunătăţită vizibilitatea cercetătorilor români pe plan european.

Proiectele de cercetare acceptate în program se vor subsuma unei largi arii tematice cuprinzând 7 domenii prioritare: dezvoltarea regională, uniunea economică şi monetară, politica concurenţială şi piaţa unică, sustenabilitatea sistemelor de securitate socială, mediul şi calitatea vieţii, europenizare şi globalizare, guvernanţă în societatea bazată pe cunoaştere.

Sunt încurajate cercetările economice de frontieră şi interdisciplinare, respectiv colaborările dintre tinerii doctori din diferite domenii de specializare, de la toate facultăţile cu profil economic din România.

Director de proiect

Ion Gh. ROÅžCA

Rector

Academia de Studii Economice din BucureÅŸti

Pentru detalii suplimentare contactaţi:

Alin Stancu

Asistent proiect

Academia de Studii Economice din BucureÅŸti

Email alinstancu@mk.ase.ro

Web: www.postdoctorat.ase.ro