Lansare proiect „Mai multe șanse pentru un loc de muncă!”

24 noiembrie 2011 – Universitatea Politehnica din BucureÈ™ti organizează conferinÅ£a de lansare a proiectului „Mai multe È™anse pentru un loc de muncă!”, derulat în perioada noiembrie 2010 – octombrie 2012, în parteneriat cu Solid Consult Time S.R.L. È™i Extreme Training S.R.L.

Evenimentul va avea loc în cadrul Târgului de Joburi cu aceeaşi denumire şi se va desfăşura la Universitatea Politehnica Bucureşti, clădirea Rectorat.

Obiectivul proiectului vizează promovarea şi implementarea unui pachet integrat de servicii de informare, de mediere, de formare profesională şi consolidarea încrederii de sine pentru persoanele din grupul ţintă în vederea atragerii şi menţinerii a cât mai multor persoane pe piaţa muncii pentru obţinerea unei rate ridicate de ocupare.
Activitățile de stimulare a ocupării se adresează unui număr de 500 persoane domiciliate în regiunea București – Ilfov ce vor fi informate asupra beneficiilor FPC în perspectiva angajabilității; dintre acestea, 300 de persoane vor beneficia de serviciile de mediere a muncii, în scopul articulării competențelor deținute cu nevoile pieței muncii, iar 160 de persoane, vor beneficia de programe de formare profesională și de servicii de consolidare a încrederii în sine, pentru dobândirea de competențe suplimentare, în vederea (re)integrării pe piața muncii.
Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenție 5.1 – „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

Date de contact:
Claudia-Daniela Popa, Responsabil informare și promovare
Tel.0722447894
e-mail: secretariat.maimultesanse@gmail.com
www.maimultesanse.pub.ro