Lansare proiect „Doctorat in economie la standardele Europei cunoasterii”

COMUNICAT DE PRESA

Bucuresti 8 martie 2010
Lansare proiect „Doctorat in economie la standardele Europei cunoasterii”

Academia de Studii Economice din Bucuresti in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara implementeaza proiectul „Doctorat in economie la standardele Europei cunoasterii” incepand cu data de 1 martie 2010.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul “Doctorat in economie la standardele Europei cunoasterii” (DoEsEc) a fost demarat in concordanta cu politicile si strategiile europene si nationale in domeniul invatamantului si a cercetarii, care sa contribuie la transformarea Uniunii Europene in cea mai competitiva si dinamica economie bazata pe cunoastere capabila sa ofere locuri de munca si dezvoltare durabila. Proiectul se inscrie in Axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul major de interventie 1.5 „Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii”, perioada de implementare a proiectului fiind de 36 luni, de la 1 martie 2010, pana la 28 februarie 2013. Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea formarii viitorilor cercetatori, prin ciclul de studii universitare de doctorat, in domeniul fundamental stiinte economice in care cei doi parteneri organizeaza studii de doctorat.
Proiectul se adreseaza doctoranzilor admisi pe locuri finantate de la buget incepand cu anul universitar 2009-2010. Un numar de 96 de doctoranzi vor beneficia de burse de cercetare doctorala, iar o parte dintre acestia vor beneficia de mobilitati stiintifice in mediul academic european.

Pentru detalii suplimentare referitoare la proiect va fi disponibil site-ul www.doesec.ase.ro.

Alin Stancu
Asistent proiect
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Email alinstancu@mk.ase.ro