La Brasov se deschide sesiunea de formare a cadrelor didactice care predau limba franceza

Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”
Titlul proiectului: Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii franceze si evaluarea la nivel european a competentelor lingvistice
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62771

La Brasov se deschide sesiunea de formare a cadrelor didactice care predau limba franceza

26 octombrie 2011

Ministerul Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului, in parteneriat cu SIVECO Romania, organizeaza joi, 27 octombrie 2011, ora 11.30 la Hotel Aro Palace din Brasov, sala Europa 1, Conferinta regionala care va marca deschiderea sesiunii de formare pentru cadrele didactice de limba franceza, in cadrul proiectului „Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii franceze si evaluarea la nivel european a competentelor lingvistice”

Sunt invitati sa participe atat formatorii care au fost selectati sa faca parte din grupul tinta secundar, cat si cadrele didactice din Regiunea Centru ce sunt potentiali participanti la cursurile de formare destinate grupului tinta principal.

In cadrul acestui eveniment vor fi prezentate informatii despre statusul activitatilor derulate pana in prezent in cadrul proiectului.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea calitatii capitalului uman din educatie prin dezvoltarea competentelor personalului didactic cu ajutorul tehnologiilor moderne, in scopul utilizarii instrumentelor digitale in predarea eficienta a limbii franceze si evaluarea standardizata a competentelor lingvistice.
Grupul tinta principal al proiectului este format din 4500 de cadre didactice care predau limba franceza. Pana in prezent a fost selectat grupul tinta secundar format din 100 de cadre didactice care predau limba franceza in scoli din toate regiunile de dezvoltare.

Proiectul contribuie la dezvoltarea si cresterea competitivitatii capitalului uman din educatie, oferind profesorilor de limba franceza un program de formare profesionala centrat pe tehnici pedagogice interactive, aliniate standardelor europene si utilizarea instrumentelor TIC moderne in predare si evaluare.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 30 de luni si este cofinantat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul Major de Interventie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la:
Persoana de contact: Margareta Marin
Telefon: 0730.020.697
E-mail: margareta.marin@siveco.ro
www.franceza-fse.edu.ro