La Brasov se deschide sesiunea de formare a cadrelor didactice care predau limba engleza

Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”
Titlul proiectului: Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii engleze si evaluarea la nivel european a competentelor lingvistice
Nr. de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62665

La Brasov se deschide sesiunea de formare a cadrelor didactice care predau limba engleza

26 octombrie 2011

Ministerul Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului, in parteneriat cu SIVECO Romania, organizează joi, 27 octombrie 2011, ora 11.30 la Hotel Aro Palace din Brasov, sala Europa 1, Conferinta regională care va marca deschiderea sesiunii de formare pentru cadrele didactice de limba engleză, in cadrul proiectului „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficientă a limbii engleze si evaluarea la nivel european a competentelor lingvistice”

Sunt invitati să participe atat formatorii care au fost selectati să facă parte din grupul tintă secundar, cat si cadrele didactice din Regiunea Centru ce sunt potentiali participanti la cursurile de formare destinate grupului tintă principal.

In cadrul acestui eveniment vor fi prezentate informatii despre statusul activitătilor derulate pană in prezent in cadrul proiectului.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă imbunătătirea calitătii capitalului uman din educatie prin dezvoltarea competentelor personalului didactic cu ajutorul tehnologiilor moderne, in scopul utilizării instrumentelor digitale in predarea eficientă a limbii engleze si evaluarea standardizata a competentelor lingvistice.
Grupul tintă principal al proiectului este format din 4500 de cadre didactice care predau limba engleza. Pană in prezent a fost selectat grupul tintă secundar format din 100 de cadre didactice care predau limba engleză in scoli din toate regiunile de dezvoltare.

Proiectul contribuie la dezvoltarea si cresterea competitivitatii capitalului uman din educatie, oferind profesorilor de limba engleza un program de formare profesionala centrat pe tehnici pedagogice interactive, aliniate standardelor europene si utilizarea instrumentelor TIC moderne in predare si evaluare.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 de luni si este cofinantat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul Major de Interventie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”.

Pentru informatii suplimentare vă rugăm să ne contactati la:
Persoana de contact: Margareta Marin
Telefon: 0730.020.697
E-mail: margareta.marin@siveco.ro
www.engleza-fse.edu.ro