KIBEDI KATALIN BARBARA A ARUNCAT IN AER CONSILIUL DE MEDIERE – CEI LALTI MEMBRII NU MAI POT LUA NICIUN FEL DE HOTARARE PRIVIND CONTINUAREA TURULUI DOI DE ALEGERI

In data de 04.11.2011 D-na Kibedi Katalin Barbara, ex – vicepresedinte al Consiliului de mediere si ex – mediator activ, a inregistrat la Consiliul de mediere o cerere prin care s-a suspendat pe perioada ne-determinata din functia de mediator autorizat si tot odata, prin aceiasi cerere si-a anuntat demisia din functia de vicepresedinte al consiliului.

Din momentul inregistrarii cererii de suspendare si demisie, prezenta D-nei Kibedi Katalin Barbara la sedintele consiliului, cu drept de vot, este ilegala.Domnia sa poate participa la sedintele Cdm decat ca observator.

In conformitate cu prevederile art Art. 14. din L 192/206 privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator cu modificarile ulterioare:

(1) Exercitarea calităţii de mediator se suspendă:

a) în cazul unei incompatibilităţi prevăzute de lege; în acest caz, mediatorul este obligat să
încunoştinţeze, în termen de 3 zile, Consiliul de mediere, în legătură cu această incompatibilitate;
b) la cerere, făcută în scris de către mediator;
c) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. c).
(2) Exercitarea calităţii de mediator se suspendă de drept, în cazul în care împotriva mediatorului s-a luat măsura arestării preventive, până la soluţionarea procesului penal, potrivit legii.

Art. 16. al aceluiasi act normativ prevede faptul ca:

– (1) Suspendarea, precum ÅŸi încetarea calităţii de mediator se dispun sau, dupa caz, se constată de către Consiliul de mediere.

Suspendarea D-nei Kibedi Katalin Barbara, din functia de mediator, este un act unilateral de vointa care isi produce efectele din momentul inregistrarii cererii de suspendare, iar Consiliul de mediere conform art.16 alin 1 din Legea 192/2006 nu face alt ceva decat sa constate incetarea acestei calitati si nu sa o aprobe, in termen de 3 zile de la inregistrarea cererii, conform ROF.

Revenirea asupra cererii de suspendare se poate face oricand, din momentul incetarii cauzelor pentru care a fost invocata suspendarea, printr-o alta cerere care isi produce efectele decat pentru viitor.

O data inregistrata cererea de suspendare, aceasta isi produce efectele si asupra altor calitati sau functii detinute anterior depunerii cererii, in Consiliul de mediere si care sunt indispensabile calitatii de mediator acitiv.

Conform art 17 alin 1 pct 5 din Legea 192/2006, situaţiile în care, calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează in timpul exercitării mandatului, precum şi procedura revocării sunt stabilite prin ROF.

Art.10 din ROF la alin 1 enumera situatiile in care calitatea de membru al Consiliului de Mediere încetează.

Conform acestui text, calitatea de membru al Consiliului de Mediere încetează în următoarele situaţii:

a. prin renunţare scrisă;
b. prin deces;
c. prin încetarea calităţii de mediator;

d. prin absenţa nemotivată la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului.

Ca si in cazul suspendarii, acelasi art din ROF la alin 4 prevede ca, incetarea calitatii de membru se constata prin hotarare a Cdm, incetare care isi produce efectele de la data inregistrarii cererii de suspendare si nu de la data constatarii situatiei de catre Consiliul de mediere.

Ma mult, D-na Kibedi Katalin Barbara, odata cu inregistrarea cererii de suspendare, a inregistrat si cererea prin care si-a anuntat demisia din functia de vice-presedinte.

Demisia fiind un act unilateral de vointa, aceasta isi produce efectele din momentul inregistrarii, Consiliul de mediere ne fiind abilitat sa o aprobe sau sa o respinga ci, decat sa ia act in termen de 3 zile de la inregistrare si sa emita o hotarare..

O revenire asupra demisiei, printr-o noua cerere, este imposibila, intrucat calitatea de membru in Consiliul de mediere este strict legata de calitatea de mediator activ, iar domnia sa, s-a suspendat din functia de mediator activ, suspendare care face imposibila continuarea celor lalte functii.

Activarea ca mediator, cum am aratat mai sus, se poate face printr-o noua cerere care isi produce efectele decat pentru viitor, fiind imposibila activarea celor lalte functii strans legate de functia pierduta prin cerere sau din alt motiv, deoarece functia de membru in Consiliul de mediere si vicepresedinte este una electiva, supusa procedurilor alegerii si nu numirii.

In plus, locul ramas vacant ca urmare a inregistrarii cererii de demisie, nu poate fi ocupat prin suplinire, intrucat membrii Consiliului de mediere sustin ca ocupa functiile ca urmare a validarii lor de catre MJLC in 11.10.2009( o falsa interpretare a legii, intrucat acest ordin si-a incetat pe deplin efectele ca urmare a modificarii L 192/2006prin L 270/2009), validare care s-a facut decat pentru noua persoane intrucat L 192/2006 la vremea respectiva(11.10. 2009) nu prevedea posibilitatea alegerii unor persoane supleane.

Orice tentativa de suplinire sau repunere in functie, in opinia noastra, constituie savarsirea infractiunilor de abuz ain serviciu, fals, uz de fals, fals intelectual, constituirea unui grup infractional, compicitate, instigare etc.

De asemenea in opinia noastra, prezenta D-nei Kibedi Katalin Barbara incepand cu data de 04.11.2011 la sedintele Consiliului de mediere cu drept de decizie, constituie infractiunea de uzurpare de calitati oficiale, fals, uz de fals, fals intelectual, constituirea unui grup infractional, complicitate, instigare etc.

In concluzie, lipsa de la sedintele viitoare ale Cdm, a D-nei Kibedii Katalin Barbara si a altor membrii(???) Cdm face imposibila luarea unor hotarari privind continuarea alegerilor, in turul II de scrutin, si posibila adaugarea la palmaresul infractional a unor noi infractiuni de catre unii cetateni din din consiliu care vor lua singuri, fara baza legala, hotararea continuarii alegerilor si validarii acestora.

O fi simtit ceva D-na Kibedii de si-a dat demisia si s-a suspendat?