INTERNSHIP – Consiliul Tineretului din Romania

CTR selectează doi tineri pentru un stagiu de Internship în perioada 12 decembrie 2011 – 31 martie 2012

În perioada 12 dec. 2011 – 31 martie 2012 CTR desfășoară un stagiu de internship ce are ca principal scop susținerea procesului de cunoaștere și învățare al tinerilor în problematica de tineret.

Obiectivele internshipului sunt:
· Familiarizarea tinerilor cu problematica de tineret la nivelul politicilor pentru tineret naționale și europene și a cadrului instituțional în domeniu;
· Implicarea în activități care vizează contribuția la dezvoltarea politicilor pentru tineret naționale și/sau europene (ex: conferințe, dezbateri, mese rotunde etc.);
· Dezvoltarea abilităților de scriere și coordonare de proiecte pentru tineri.

Principalele activități ale celor doi interni sunt:
· Familiarizarea cu contextul politicilor și cadrului instituțional pe problematica de tineret (studierea documentelor și a informației relevante);
· Contribuția la dezvoltarea și redactarea unor documente care vizează poziția CTR cu privire la anumite politici publice pentru tineret;
· Monitorizare și informare cu privire la activitatea de tineret la nivel național și european;
· Contribuție la dezvoltarea și implementarea proiectelor CTR, în acord cu prioritățile și activitățile organizației;
· Participare la evenimente/activități pentru tineret;
· Alte activități, după caz.

CTR asigură….
· …suport în procesul de învățare, dezvoltare a abilităților È™i acumulare a cunoÈ™tinÈ›elor, în funcÈ›ie de activitatea în care este implicat tânărul;
· …sprijin în dezvoltarea altor abilități personale È™i profesionale complementare activităților derulate în perioada internship-ului;
· …suport logistic (spaÈ›iul de desfășurare al activității, echipamente, resurse materiale)
· …flexibilitatea programului;
· …alte aspecte, după caz.
Profilul candidatului:
· Experiență practică în cadrul ONG de/pentru tineret de minim 6 luni;
· Interes și cunoștințe minime cu privire la politicile și/sau prioritățile pentru tineret (nivel național și/sau european);
· Interes pentru dezvoltarea de activități pentru tineret, pentru implicarea în organizații neguvernamentale și implicarea în comunitate;
· Spirit de inițiativă, responsabilitate, seriozitate;
· Disponibilitate de timp: aproximativ 15 ore/săptămână

Important!
Stagiul de internship se desfășoară în baza unui acord agreat de amble părți, în perioada 12 decembrie 2011 – 31 martie 2012, cu posibilitatea de prelungire.

Internii vor primi la încheierea stagiului o adeverință de participare și scrisoare de recomandare personalizată, în acord cu activitatea desfășurată.

Stagiul este neremunerat iar costurile de transport, cazare și masă pentru persoanele care sunt din afara Bucureștiului nu pot fi asigurate.

Procesul de selecție se va desfășura în perioada 16 noiembrie – 7 decembrie 2011 astfel:
· Depunerea aplicației până la data de 1 decembrie 2011 conținând un CV în format Europass și Formularul de aplicație completat;
· Interviuri față în față cu 6 semifinaliști în data de 5 decembrie 2011;
· Anunțarea celor doi interni selectați în data de 7 decembrie 2011.

Atenție!
Doar candidații selectați vor fi contactați pentru etapa următoare a procesului de selecție!

Vă așteptăm!
http://www.ctr.ro/rum/articles/view/216