Întărirea capacităţii managementului institutelor de cercetare prin fonduri europene

Centrul de Cercetări ÅžtiinÅ£ifice Medico-Militare – C.C.S.M.M. BucureÅŸti este unul dintre cele mai prestigioase instituÅ£ii de cercetare ÅŸtiinÅ£ifică medicală, beneficiar al finanţării europene nerambursabile disponibile prin Programul OperaÅ£ional Sectorial „CreÅŸterea Competitivităţii Economice”, axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare-dezvoltare tehnologică ÅŸi inovare, operaÅ£iunea 2.2.4. – ÃŽntărirea capacităţii administrative.

Programul, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională are ca obiectiv îmbunătăţirea performanţelor administrative şi de management ale universităţilor şi instituţiilor de C-D publice, susţinând întărirea capacităţii de management instituţional şi de proiect, valorizarea rezultatelor din cercetare, accesul la instrumentele financiare, promovarea de imagine instituţională.

Din 15 iulie 2010, C.C.S.M.M. a început implementarea proiectului “Creşterea capacităţii administrative prin integrarea sistemului de management al activităţii de C-D cu managementul activităţii în situaţii de criză”. Obiectivul principal ale proiectului este realizarea unui sistem integrat de management care să coreleze eficient activitatea proprie de cercetare cu proiectele de cercetare derulate prin programe interne şi internaţionale, pentru promovarea superioară a serviciilor şi îmbunătăţirea managementului instituţional al C.C.S.M.M. Bucureşti, care să-i permită intervenţii rapide şi eficiente în situaţii de urgenţă medicală. Rezultatele implementării proiectului vor imbunătăţi capacitatea institutuţiei de valorificare a rezultatelor cercetarii ştiinţifice, vor conduce la o mai bună adaptare a activităţii de cercetare la obiectivele strategice naţionale, vor îmbunătăţi procesul de transfer tehnologic de la institut la societăţile comerciale sau alte entităţi care le pot utiliza.

Rezultatele proiectului “Creşterea capacităţii administrative prin integrarea sistemului de management al activităţii de C-D cu managementul activităţii în situaţii de criză”, vor contribui la informarea publicului larg şi specialiştilor în domeniu în legatură cu serviciile şi tehnologiile realizate de către C.C.S.M.M., care vor asigura asistenţă medicală calificată în situaţii de criză (urgenţă medicală, pandemii, accidente nucleare, atacuri NBC).

Proiectul “Creşterea capacităţii administrative prin integrarea sistemului de management al activităţii de C-D cu managementul activităţii în situaţii de criză” beneficiază de finanţare nerambursabilă obţinută în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 2, Operaţiunea 2.2.4. Întarirea capacităţii administrative (Proiect nr. 779/12982, acronim MAPROMED). Valoarea totală a proiectului este de 465.792 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă este de 397.500 lei, din care 329.925 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională si 67.575 lei din bugetul naţional. Proiectul se va implementa în Bucureşti, pe o durată de 6 luni.

Ec. Dr. Luminiţa HORHOTĂ
Director proiect