Începerea cursurilor de Contabilitate informatizată pentru afaceri

 

 

 

 

 

Data 15 mai 2012

 

Investeşte în oameni!

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.3.

 

Titlul proiectului: Performanţă în carieră şi în afaceri pentru femei

 

Contract nr: POSDRU 97/6.3/S/58571

 

Începerea cursurilor de Contabilitate informatizată pentru afaceri

 

Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova în calitate de Beneficiar anunţă începerea pentru al doilea an de implementare a cursurilor de Contabilitate informatizată pentru afaceri în Regiunea Centru în cadrul proiectului „Performanţă în carieră şi în afaceri pentru femei”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” iar obiectivul său general îl reprezintă formarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru femei în vederea dezvoltării carierei sau pentru iniţierea unei afaceri.

 

Cursul „Contabilitate informatizată pentru afaceri” abordează toată gama de operaţiuni contabile cu care operează contabilitatea unei societăţi comerciale având un pronunţat caracter practic. Înainte de abordarea conţinutului practic, cursul tratează câteva elemente teoretice necesare: obiectul de studiu al contabilităţii, structurile contabile de activ şi pasiv, principiile contabile, documentele justificative, registrele de contabilitate, gestiunea documentelor, verificarea şi corectarea documentelor. Sunt parcurse apoi tipurile de înregistrări contabile referitoare la capitaluri, active imobilizate, stocuri, terţi, trezorerie, cheltuieli şi venituri. Cursul se încheie cu situaţiile financiare anuale, capitol în care se studiază importanţa şi rolul situaţiilor financiare, structura situaţiilor financiare anuale, lucrările pregătitoare pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale. Înregistrările contabile sunt simulate pe calculator cu ajutorul aplicaţiei CIEL Finance Manager, aplicaţie  extrem de utilizată în contabilitatea firmelor. Acest lucru va permite cursantelor adaptarea imediată la cerinţele palierului contabil cu care se operează efectiv în practică la ora actuală.

 

Cursul excelează prin conÅ£inutul practic, cursantele având posibilitatea de a întocmi la finalul său situaÅ£iile financiare anuale – balanÅ£a de verificare definitivă, contul de profit ÅŸi pierderi, bilanÅ£ul contabil precum ÅŸi de a genera indicatorii economico-financiari ai societăţii. Generarea indicatorilor economico-financiari va constituii primul pas în întocmirea ulterioară a documentaÅ£iilor pentru accesarea de împrumuturi bancare sau fonduri nerambursabile.

 

Cursurile se derulează la sediul Facultăţii de Management Braşov str. Turnului nr.7 în perioada 18-31.05.2012. Persoană de contact Doval Elena-manager regional, tel. 0723 593225.

 

Website: www.carierafemei.ro    www.fseromania.ro       www.oirsvfse.ro

email: secretariat@carierafemei.ro , carierafemei@yahoo.com

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în oameni !