INCDMTM a organizat şi condus sesiunea SS6 a Conferinţei Internaţionale de Mecatronică ICM 2011

În perioada 13-15 aprilie 2011, INCDMTM, Bucureşti, prin delegaţia condusă de dl. prof. univ. dr. ing. Gheorghe Ion Gheorghe, a organizat Sesiunea Specială SS6:”The Mechatronics of Intelligent Measurement in the Automotive Industry”, în cadrul Conferinţei Internaţionale ICM 2011, desfăşurată sub egida IEEE International.

La această sesiune specială, prezidată de domnul profesor Gheorghe (de la INCDMTM) şi de Ali Fuat Ergenc (de la Universitatea Tehnică din Istanbul), INCDMTM a participat cu 5 lucrări ştiinţifice din domeniul mecatronicii măsurării inteligente pentru industria automobilelor, prezentând realizări originale ale Institutului, dar şi aspecte teoretice din această disciplină: 1. Unitate mecatronică inteligentă pentru verificarea etanşeităţii (presiune negativă/vid) – modul de întoarcere TL8 – uzinat; 2. Maşină inteligentă pentru control dimensional şi marcare “Unitatea de transfer al puterii” pentru subansamblele auto utilizate în producţia pe scară largă, 3. “Galaxia Mecatronicii”, un sprijin pentru dezvoltarea sustenabilă şi strategică cercetării industriale, 4. Modernizarea maşinii Baldwin pentru testarea la oboseală a arborelui cotit prin intermediul arhitecturii senzorilor şi a computerizării, şi 5. Echipamentul mecatronic inteligent pentru controlul la şoc şi al distanţei dintre roţile libere 1,2, 3, 4 şi a arborelui primar.

ConferinÅ£a ICM 2011 reprezintă un pas important pentru INCDMTM deoarece cu această ocazie s-au început demersurile pentru colaborarea cu reprezentanÅ£ii IEEE pentru includerea conferinÅ£ei anuale MECAHITECH a INCDMTM în ciclul IEEE. ÃŽn acest sens, managerul INCDMTM afirmă că : “Prin organizarea acestei sesiuni speciale din profilul nostru, cu toate eforturile implicate, Institutul a demonstrat că are capacitatea de a gestiona manifestări internaÅ£ionale de importanţă majoră pentru lumea ÅŸtiinÅ£ifică. De aceea, suntem încrezători că ÅŸi conferinÅ£a MECAHITECH va intra de anul acesta în seria conferinÅ£elor IEEE, sporindu-ÅŸi astfel prestigiul”.