În curând, 20 de afaceri sociale pentru romi în întreaga ţară! Locuri de muncă, beneficii pentru comunităţi!

COMUNICAT DE PRESA_AFACERI_SOCIALE_PENTRU_ROMI

Asociatia Partida Romilor « Pro-Europa » anunţă încheierea perioadei de depunere a cererilor de finanţare în cadrul proiectului „Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi”. Cele 108 cereri de finanţare depuse până la data-limită vizează înfiinţarea de întreprinderi sociale. În urma concursului, 20 dintre acestea vor fi aprobate.
Asociația Partida Romilor “Pro Europa” sprijină dezvoltarea celor 20 de întreprinderi sociale prin achiziționarea de echipamente și utilaje în valoare de maxim 105.000 RON fără TVA . Totodată, se subvenționează cu suma de 1000 RON/lun, pe o perioadă de un an de zile, locurile de muncă ocupate de romi și persoanele care nu au un loc de muncă stabil.
În perioada următoare va avea loc întrunirea comisiei de evaluare şi preselecţia proiectelor. Toate dosarele care obţin minim 60 de puncte vor fi apoi evaluate la faţa locului, în funcţie de capitalul social al grupului de iniţiativă.
La finalul evaluărilor de pe teren, comisia se va reîntâlni şi va selecta primele 20 de proiecte care intrunesc cel mai bun punctaj. Ulterior, vor fi semnate contractele de finanţare pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor sociale.
Echipa de management din proiectul „Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi” le mulţumeşte pe această cale tuturor Grupurilor de Iniţiativă şi Autorităţilor Locale care s-au implicat în elaborarea şi depunerea de proiecte.

Pentru informaţii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi
Persoană de contact: Monica Cornea
E-mail: monica.cornea@antreprenorulsocial.ro
tel. 0757.115.992