Implant dentar Fast&Fixed – Din?i din prima zi

Un implant dentar Fast&Fixed este o interven?ie care se poate realiza în aceea?i zi, adic? pacientul î?i recupereaz? toate func?iile dintelui. Aceast? procedur? imediat? permite, de asemenea, multor oameni s?-?i arate satisfac?ia cu privire la faptul c? nu li se cere s? poarte proteze amovibile în timpul acestui proces de osteointegrare, ?i care îi face uneori pe pacien?i s? abandoneze tratamentul. În plus, din punct de vedere estetic, implantul dentar Fast&Fixed este un mare avantaj, deoarece nu vei sta nici m?car o singur? zi f?r? din?i. Din acest motiv, aceast? clas? de implanturi este recomandat? în special în cazurile de boal? parodontal? sau în cele în care implantologul a trebuit s? scoat? mai mul?i din?i.

Implant dentar Fast&Fixed – Avantaje

Principalul avantaj al implantului cu înc?rcare imediat? este în primul rând, procedura simpl?. Implanturile necesare pentru o arcad? sunt de la 6 la 8. Osteointegrarea dinamic?  este un alt avantaj, care se realizeaz? cu  proteza deja în pozi?ie. Protezele sunt perfect fixate ?i nu prezint? niciun risc de c?dere în timp, deoarece este aproape ca ?i cum proteza ar avea propria r?d?cin?. Nu este necesar s? por?i proteze amovibile în timpul osteointegr?rii, evitând problemele ?i posibilul abandon al tratamentului. Dac? trebuie înlocuit mai mult de un dinte, acest tip de procedur? este cea mai potrivit?, datorit? vitezei ?i u?urin?ei de amplasare. Reducerea stresului ?i a fricii de medicul dentist, este un alt avantaj, deoarece procedura nu are faze diferite ?i nu dureaz? zile. Estetic nu implic? nicio înc?lcare, deoarece se poate acoperi imediat golul l?sat de lipsa unui dinte. În plus, nu va exista nicio defec?iune din punct de vedere fonetic sau func?ional.

Din prima zi vei avea din?i fic?i

Acest nou protocol permite ca timpul de a?teptare s? fie redus cât mai mult posibil: din prima zi pacientul are „din?i fic?i”. Cazul tipic este situa?ia în care din?ii fractura?i sau nerecuperabili sunt extra?i în aceea?i zi, ?i tot în aceea?i zi se fixeaz? implant dentar Fast&Fixed. Aceast? protez? dentar? este fix? ???i va fi în gur? pân? la finalizarea protezei dentare dup? 4 luni. Poate fi aplicat ?i în situa?ii în care trebuie amplasat un singur dinte. În toate aceste cazuri, trebuie f?cut un studiu detaliat al situa?iei osoase ?i a altor factori orali. Este esen?ial s? se efectueze un studiu cu un echipament de radiologie tridimensional? cu scaner CT.

Cu tehnica minim invaziv?, aproape c? nu exist? nicio traum?, ?i în consecin??, nu exist? nici durere ?i nici inflama?ie. Pentru a plasa implantul, trebuie s? existe suficient os, atât calitativ, cât ?i cantitativ, pentru a sus?ine implantul. Pentru Fast&Fixed, implanturile trebuie s? fie suficient de robuste pentru a rezista for?elor masticatorii din primul moment. În clinica dentar? Dental Privilege fixarea din?ilor se face cu implanturi de titan, care sunt ideale pentru aceast? func?ie. Deoarece au o form? conic?, stabilitatea primar? este mai mare decât la cele cilindrice. De asemenea, implanturile au un diametru de 4 -5  mm. Pe lâng? plasarea implanturilor, este necesar ca for?a care se aplic? asupra lor, s? fie mai mare de 40 Newton. În acest caz, este foarte important? experien?a stomatologului, care trebuie s? se orienteze prin atingere în timpul g?uririi ?i pentru a face un pat adecvat.