Identificarea si selectia grupului tinta in cadrul proiectului POSDRU/97/6.3/S/58571 Performanta in cariera si in afaceri pentru femei

Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova in calitate de Beneficiar anunta demararea activitatii de identificare si selectie a grupului tinta in cadrul proiectului „Performanta in cariera si in afaceri pentru femei”.

———————————————————————————————

Data 09.11.2010

Investeste in oameni!

 Fondul Social European

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara 6

Domeniul Major de Interventie 6.3.

 Titlul proiectului: Performanta in cariera si in afaceri pentru femei

Contract nr: POSDRU 97/6.3/S/58571

 Identificare si selectie grup tinta

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6, Domeniul Major de Interventie 6.3. „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii” iar obiectivul sau general il reprezinta formarea competentelor manageriale si antreprenoriale pentru femei in vederea dezvoltarii carierei sau pentru initierea unei afaceri.

Grupul tinta este format din 300 de femei din regiunile Sud-Vest, Centru, Bucuresti-Ilfov. Pentru primul an de implementare, grupul tinta pentru fiecare regiune va fi format din 50 de persoane (doua grupe a cate 25 de femei). Este necesar un nivel minim de pregatire al grupului tinta (nivel liceal), indiferent de statutul socio-profesional (angajate, intreprinzatoare, persoane care doresc sa initieze o activitate independenta, personal de conducere din intreprinderi, in special din micro-intreprinderi si IMM-uri).

            Femeile din grupul tinta vor avea posibilitatea, in mod gratuit, pe langa sustinerea cursurilor,  sa participe si la Workshop-ul “Aplicatii practice pentru afaceri”, in urma caruia vor invata sa inceapa o afacere, sa realizeze un plan de afaceri, care sunt modalitatile concrete de finantare a afacerii si cum se pot atrage fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea firmei.

            Persoanele care doresc sa se inscrie o pot face la urmatoarele date de contact:

 Regiunea Sud Vest          Regiunea Centru                     Regiunea Bucuresti Ilfov

Ungureanu Laura                  Doval Elena                             Cruceru Marin

0251 598265                          0268 548044                           021 3121869

0721 240971                         0723 593225                          0726 974531

 Website: www.carierafemei.ro    www.fseromania.ro           email: secretariat@carierafemei.ro

          Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni!