ID 57406 – Anunt cautare partener proiect P4 – termen limita 20 aprilie 2011

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/57406
Beneficiar: INSPECTORATUL ÅžCOLAR JUDEÅ¢EAN BOTOÅžANI

ANUNT
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI, cu sediul in municipiul Botosani, str.Nicolae Iorga nr. 28, cod fiscal 3372254, in calitate de Beneficiar si Partener Principal in cadrul proiectului „ Competenta, profesionalism si dimensiune europeana prin inegrarea TIC in actul educational” numarul – ID 57406 (codul proiectului), are in derulare contractul nr. POSDRU/87/1.3/S/57406 din data de 13.09.2010 pentru Proiectul mai sus mentionat, din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programulului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Implementarea activitatilor Proiectului se face in Parteneriat (Beneficiar Inspectoratul Scolar Judetean Botosani + Partener 1 Inspectoratul Scolar Judetean Maramures + Partener 2 Casa Corpului Didactic Maramures + Partener 3 Casa Corpului Didactic Botosani + Partener 4 + Partener 5 SIVECO Romania), astfel incat toti Partenerii vor contribui alaturi de Beneficiar la implementarea in cadrul Proiectului a activitatilor, cum ar fi, dar fara a se limita la:
1. Elaborarea, acreditarea, digitizarea si multiplicarea suportului de curs;
2. Selectia, formarea si certificarea formatorilor;
3. Selectia, formarea si certificarea profesorilor din grupul tinta;
4. Planificarea si organizarea simpozionului si conferintei;
5. Elaborarea si aplicarea chestionarelor de evaluare impact, elaborarea si publicarea raportului de evaluare impact;
6. Dezvoltarea si lansarea portalului proiectului.

In vederea selectarii unui nou Partener, care sa participe la implementarea acestui Proiect, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani, invita entitatile private sau publice interesate sa depuna o scrisoare de interes in vederea includerii acestora in procesul de selectie, reluând, astfel, anunţul din adresa nr. 1365/14.03.2011.
Selectia Partenerului se va derula in conformitate cu Instructiunea 31/2010 emisa de AMPOSDRU.
Pentru a fi considerati eligibili, candidatii interesati trebuie sa depuna o scrisoare de interes care sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 Activitate permanenta de evaluare si monitorizare a diferitelor aspecte specifice sistemului educational din Romania;
 Alocarea de resurse umane (7) pentru implementarea proiectului :
– 1 expert in monitorizarea activitatilor de formare continua;
– 1 responsabil financiar;
– 1 expert analiza de nevoi;
– 3 experti curriculum;
– 1 expert metodologie instruire.
 Experienta indelungata in domeniul managementului proiectelor educationale;
 Prezentarea bilantului pe ultimii 3 ani (2007; 2008; 2009);
 Va contribui la cofinantarea Proiectului cu suma de 92.854 LEI.
 Are capacitatea operationala de a actiona in regiunile Nord-Est, Nord-Vest, care constituie aria de implementare a proiectului Candidatul selectat se obliga sa realizeze in cadrul proiectului urmatoarele activitati:
– Elaborarea suportului de curs – crearea curriculumului pentru modul 2 Proiectarea si implementarea curriculumului centrat pe competente si modul 3 Managementu clasei – gestionarea situatiilor de criza;
– Organizarea si desfasurarea sesiunilor de formare si certificare a formatorilor;
– Elaborarea metodologiei de organizare si desfasurare a formarii profesorilor;
– Planificarea si organizarea simpozionului si conferintei.

Candidatii interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni până vineri, între orele 10:00 -15:00, cu excepţia sărbătorilor legale, la adresa sediului Inspectoratului Scolar Judetean Botosani.
Scrisorile de interes se pot transmite prin poştă sau direct la sediul unităţii, până la data de miercuri, 20 aprilie 2011, orele 15.00.

Contact:
Prof. Dr. Ada-Alexandrina Macovei, Inspector Åžcolar General, Manager proiect
Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani
Str. Nicolae Iorga nr. 28, 710213, BotoÅŸani
Tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052
Mobil: 0742072252
email: ada_macovei@yahoo.com sau office.isjbt@gmail.com
www.isjbotosani.ro

Manager proiect,
Inspector Åžcolar General,
Prof. Dr. Ada-Alexandrina Macovei