HOTARAREA OFICIULUI NATIONAL DE MEDIERE, DE INFIINTARE A OFICIILOR JUDETENE DE MEDIERE SI DE NUMIRE A D-NEI ANDREI CORINA IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL OFICIULUI JUDETEAN DE MEDIERE – BOTOSANI

Prin Hotararea nr. 07 din 06.10.2010, Consiliul Director al Oficiul National de Mediere, litigii penale, civile si comerciale, a dispus infiintarea Oficiilor Judetene de Mediere la nivelul tuturor judetelor tarii, exceptie facand Municipiul Bucuresti si Judetull Ilfov in care, activitatea de mediere pe cele trei domenii, a ramas in administrarea ONM.

Oficiile Judetene de Mediere au fost constituite fara personalitate juridica, fiind conduse de catre un ,,Director”, numit de catre CD al ONM pe baza de concurs al dosarelor, pe o perioada de 4 ani cu drept de prelungire a mandatelor si care se subordoneaza nemijlocit CD al ONM.

Oficiile Judetene de Mediere au ca obiective principale, promovarea medierii la nivelul judetului ca alternativa a solutionarii litigiilor penale, civile si comerciale inainte de a fi deduse cercetarii penale ori investirii instantelor de judecata sau dupa investirea acestora, precum si asigurarea unor servicii de calitate privind medierea litigiilor, prin formele de exercitare a profesiei detinute de catre mediatorii autorizati, membrii ai oficiului judetean.

Sediiile oficiilor judetene de mediere, in principiu, au fost stabilite in orasul sau municipiul resedinta de judet sau dupa caz, in orasele unde ponderea mediatorilor autorizati este mai mare.

Oficiile judetene de mediere poarta denumirea,, Oficiul Judetean de Mediere” urmata de denumirea judetului.

Tot odata, Consiliul Director al Oficiului National de Mediere, prin Hotararea nr. 09 din 29.10.2010 a luat decizia de numire ca Director al Oficiului Judetean de Mediere – Botosani cu sediul in Municipiul Botosani, Str.Nicolae Iorga, Nr.15, a D-nei Andrei Corina, mediator autorizat si avocat, in atributiile careia intra organizarea si supravegherea activitatii de mediere privind litigiile penale, civile si comerciale la nivelul judetului, precum si celelalte activitati organizatorice ce tin de buna functionare si desfasurare a activitatii oficiului.

In perioada urmatoare, CD al ONM are in vedere, numirea directorilor de oficii judetene la nivelul tuturor judetelor tarii.

Oficiul National de Mediere, litigii penale, civile si comerciale ( ONM ) s-a constituit la data de 02.03.2010, cu Acordul Secretariatului General al Guvernului Romaniei nr.20 / 8817/ D.N.A./ 17.06.2010 si Avizul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenestinr.86633 / 25.06.22010,sub forma unei persoane juridice romane de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, independenta, in temeiul dreptului de libera asociere prevazut de art. 9 si 37 din Constitutia Romaniei si in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile ulterioare, a Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice si art. 24 din L 192/2006 privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator, modificata si completata prin L 370/2009.

Oficiul National de Mediere litigii penale, civile si comerciale detine Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, nr 247/PJ/2010 din 14.07.2010 emisa de catre Judecatoria sectorului 2 Bucuresti si Certificatul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr. 91/2010, avand C.I.F. nr.27272058.

Conform statutului, aprobat prin Hotarare judecatoreasca, membrii ONM, sunt mediatorii autorizati de catre Consiliul de mediere, avand exclusivitatea medieri litigiilor penale , civile si comerciale, precum si controlul activitatii de mediere pe aceste trei domenii.

ONM este independent in relatia cu, Consiliul de mediere si cu institutiile statului.

Apartenenta membrilor la ONM se asigura sub rezerva dovedirii calitatii serviciilor prestate, profesionalismului, integritatii morale, transparentei, bunei colaborari mediator-client, nediscriminarii, eficacitatii si eficientei, respectarii principiilor medierii: neutralitate, impartialitate, confidentialitate

Oficiul National de Mediere Litigii Penale, Civile si Comerciale este a treia asociatie profesionala a mediatorilor, specializata pe trei domenii de activitate, penal, civil si comercial, urmand Uniunii Mediatorilor Bancari si Asociatiei Romane de Mediere Familiala, respectand prevederile L 192/2006 si Directivei 52 a UE……

Oficiul National de Mediere

BucurestiI – Bd-ul Chisinau nr.8 bl. M2,sc.C,parter, ap. 81 sector 2

– Tel / Fax: (+4) 021-6281218

– Mobil: (+4) 0744750036 / (+4) 0725670160 / (+4) 0745515542

– E-mail: office@oficiulnationaldemediere.ro

Web: www.oficiulnationaldemediere.ro