Formenerg S.A. a lansat proiectul “Adaptarea personalului din sectorul energetic la noile tehnologii şi condiţii de muncă”

Formenerg S.A. a organizat marţi, 30 iunie a.c., evenimentul de lansare a proiectului co-finanţat de către Uniunea Europeană “Adaptarea personalului din sectorul energetic la noile tehnologii şi condiţii de muncă”. La eveniment au luat cuvântul Mariana Nedelcu, Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Solidarităţii şi Protecţiei Sociale, Florin Mârza, consilier al Ministrului Economiei şi Comerţului, Aurel Mitu, Director General pe  Politică Industrială şi Competitivitate din Ministerul Economiei şi Comerţului, Adrian Baicuşi, Director General Transelectrica S.A., Ion Conecini, Director General al Federaţiei Patronale Energetica, Laurenţiu Popper, Director General CFP Perfect Service şi Dragoş Florescu, Director General Formenerg.

“Adaptarea personalului din sectorul energetic la noile tehnologii şi condiţii de muncă” face parte din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) şi este un proiect prin intermediul căruia Formenerg S.A. doreşte să pregătească unităţile din domeniul energetic pentru schimbările şi dezvoltările sectoriale de la nivelul comunităţii europene. Obiectivul proiectului îl reprezintă creşterea flexibilităţii şi a gradului de adaptabilitate al angajaţilor şi unităţilor din acest sector. El se va realiza prin furnizarea de programe de formare profesională, cursuri de actualizare şi de îmbunătaţire a competenţelor. În acest fel, Formenerg S.A. doreşte să contribuie la îmbunătăţirea nivelul de calificare al specialiştilor din managementul şi organizarea muncii, la dezvoltarea capitalului uman prin intermediul noilor tehnologii informaţionale si va ajuta la promovarea egalităţii de şanse şi la crearea unui mediu de lucru prietenos pentru angajaţii din domeniul energetic.

Principalele activităţi ale proiectului sunt adaptate la nevoile concrete şi la programele de formare profesională ale unităţilor beneficiare şi se vor realiza împreună cu acestea. Ele constau atât în întocmirea de programe de formare şi diseminare specifice cât şi în activităţi de promovare şi informare în vederea atragerii personalului din acest sector pentru a participa la cursuri, seminarii şi la activităţile de transfer de bune practici. În acest sens, Formenerg S.A. va organiza o serie de campanii de conştientizare şi informare privind combaterea discriminării la locul de muncă, seminarii, precum şi simpozionul intitulat „Îmbunatatirea adaptabilităţii lucratorilor la inovaţiile tehnologice şi organizaţionale”, ce va avea loc în decursul acestui an.

Formenerg S.A. va susţine treizeci de cursuri de formare profesională, co-finanţate, pe probleme legate de mediu, sănatate, securitate si Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) precum şi cursuri de creativitate şi inovare tehnologică. În cadrul proiectului vor putea beneficia de cursuri gratuite douăzeci de întreprinzători, patruzeci de manageri şi peste cinci sute de angajati din sectorul energetic.

Formenerg SA este cel mai vechi centru de perfecţionare şi formare profesională din România, având 38 de ani de activitate. Organizaţia face parte din unităţile ce funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, iar acţionarul unic este Compania Natională de Transport al Energiei Electrice (Transelectrica S.A.). Formenerg oferă o întreagă paletă de servicii în ceea ce priveşte perfecţionarea profesională: de la management, marketing, resurse umane, limbi străine şi informatică până la programe de perfecţionare pentru Sistemul Energetic Naţional, constând în peste trei sute de cursuri de formare profesională şi metode moderne de instruire, în pas cu noile cerinţe economice si de afaceri europene. La acestea se adaugă programele de tip outreach (pregătire aprofundată pe teme solicitate de beneficiar). Acreditările date societăţii de către CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor) reprezintă garanţia calităţii serviciilor oferite de Formenerg.

Evenimentul de lansare a proiectului s-a bucurat de un larg interes prin participarea numeroşilor invitaţi şi demnitari din Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării, Ministerul Muncii, Solidarităţii şi Protecţiei Sociale, autorităţi din domeniul energiei şi din top managementul companiilor care activează în sectorul energetic, precum şi reprezentanţi mass media.

BucureÅŸti, 30 iunie 2009