Finalizarea proiectului „Conservarea livezilor extensive și a soiurilor pomicole locale – elemente cheie ale peisajului tradițional din Transilvania”

AsociaÈ›ia EducaÈ›ional Ecologică Ecotransilvania a demarat în perioada iulie 2014- aprilie 2016 un proiect pe tema biodiveristății, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Timotei Cipariu, din localitatea Dumbrăveni, judeÈ›ul Sibiu. „Conservarea livezilor extensive È™i a soiurilor pomicole locale – elemente cheie ale peisajului tradiÈ›ional din Transilvania” a ajuns la final reuÈ™ind să-È™i îndeplinească obiectivele propuse, de a contribui la conservarea soiurilor È™i a varietăților pomicole tradiÈ›ionale. Costul total al proiectului a fost de 77 523 de euro, din care suma de 66000 a fost asigurată prin granturile SEE 2009 – 2014 din cadrul Fondului ONG din Romania

În cadrul proiectului s-au realizat o serie de activități care au constat în identificarea, inventarierea și cartarea livezilor tradiționale și a soiurilor pomicole locale, validarea soiurilor locale tradiționale de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și înființarea pepinierei de soiuri locale în aria de proiect. Aceste activități au fost desfășurate în localitățile din situl Natura 2000, Sighișoara-Târnava Mare (858 km²) și localitățile din asociația GAL Podișul Mediașului (771 km²). „Pe un teren de 0,5 ha am reușit să ne atingem obiectivul propus, de a crea o pepinieră doar din material pomicol local (portaltoi și altoi). Prezicem că producția inițială va fi de 10000 de puieți. Pe lângă construirea pepinierei, am desfășurat și ateliere practice cu elevii de la Liceul Timotei Cipariu și am reușit să punem bazele unei platforme de colaborare (www.livada-batraneasca.ro) pentru toți cei interesați de conservarea varietăților locale, pe care plănuim să o întreținem chiar și acum după încheierea proiectului.” Afirmă Minodora Holban, manager de proiect

Proiectul „Conservarea livezilor extensive și a soiurilor pomicole locale – elemente cheie ale peisajului tradițional din Transilvania” a avut rezultate specifice: înființarea unei pepiniere de 0,5 ha amenajată și protejată, plantarea a 10000 de puieți din soiuri tradiționale cu 80% șansă de supraviețuire, implicarea unui număr de 20 de elevi și profesori care s-au ocupat de îngrijirea pepinierei. Asociația Educațional Ecologică Ecotransilvania a primit aproximativ 1000 de cereri de la localnici pentru puieți tradiționali, iar în perioada 14-15 martie 2016 a fost desfășurat al 2-lea atelier practic.

Asociația Educațional Ecologică Ecotransilvania a fost înființată în anul 2004 de un grup de tineri ecologi din Sighișoara, pasionați de ocrotirea valorilor naturale deosebite ale României – în special din interiorul arcului carpatic. Echipa Ecotransilvania, membră și a rețelei Wetlands Link International, numără trei doctori în biologie și doi doctoranzi ce studiază impactul antropic asupra biodiversității și, în special, relația dintre modurile de utilizare ale terenurilor și diversitatea organismelor vegetale si animale. Din martie 2011 asociațiile Ecotransilvania și Ecochoice au în custodie cele peste 4600 de hectare ale ariilor naturale protejate din Bazinul Fizeșului, județul Cluj.

Persoană de contact:

Minodora Holban

Manager Proiect

Tel. 0728954230

Email: minodora.holban@gmail.com

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org