Finalizarea Proiectului „Educatie si implicare civica prin cresterea accesului la informatie in domeniul protectiei consumatorilor – Biblioteca Nationala – Centrul de Resurse pentru Societatea Civila – Proiect Pilot Bucuresti” – Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Bucuresti, 29 decembrie 2009

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din România – A.N.P.C.P.P.S. Romania a finalizat Proiectul “Educatie si implicare civica prin cresterea accesului la informatie in domeniul protectiei consumatorilor – Biblioteca Nationala – Centrul de Resurse pentru Societatea Civila – Proiect Pilot Bucuresti“, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritara 3 – “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” a POS CCE.

In cadrul activitatilor acestui proiect s-au achizitionat echipamente de tehnologia informatiei, serviciul de semnatura electronica, s-a realizat conectarea la internet broadband si s-au tiparit materiale de promovare a proiectului.

Proiectul a fost implementat la Secretariatul General din Str. Muzelor, nr. 1, sector 4 si a avut o durata de 5 luni.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Nume persoana contact: Simona Ana Spineanu
Functie: Responsabil Popularizare Proiect
E-mail: office@anpcppsr.ro