Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului

 

Comunicat de presă

            Sovata 03.12.2010

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, anunta desfasurarea seminariului national privind identificarea celor mai bune prectici si metode de actiune pentru cresterea nivelului de implicare al partenerilor sociali in cadrul dialogului social din cadrul proiectului strategic cu finantare europeana nerambursabila ”Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali in cadrul dialogului social”.

Seminariul se va desfasura la Sovata in data de 03.12.2010 si va reuni reprezentanti ai filialelor judetene ale Federației Sindicatelor Libere din Industria Lemnului.

            Proiectul „Dezvoltarea și consolidarea inițiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului” este implementat de catre Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului in parteneriat cu Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn(European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW), cu Asociația “Centrul Român de Inițiative”, și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei in perioada 1 iulie 2010-30 iunie 2013 si este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității partenerilor sociali pentru a promova dezvoltarea durabilă, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă și coeziunea socială la nivel național prin promovarea dialogului social la nivelul industriei lemnului.

Proiectul se adresează unui număr de 600 de persoane care participă la seminariile tematice organizate la nivel national, din care: 500 persoane al personalului partenerilor sociali (selectate de la 42 de parteneri sociali din toate regiunile de dezvoltare ale țarii), 50 persoane a asociațiilor profesionale și 50 de persoane a personalului membrilor comitetelor sectoriale. Aceștia vor fi selectați  din toate regiunile de dezvoltare ale țării

   Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:

Bădica Vasile – Manager Proiect,

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, Str. Calea Griviței nr. 21, sector 1, București, telefon 021/3168872, fax: 021/3128964, e-mail: fslil@yahoo.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.